Hlavní obsah

Kvíz pro znalce dějin a Císařova pekaře: Posedlosti Rudolfa II., alchymisté, astrologové i plný dvůr podvodníků

Foto: Profimedia.cz

Foto: Profimedia.cz

Obraz Rudolfa II. v myslích mnoha Čechů utváří především komedie Císařův pekař a Pekařův císař, kde platil za pošetilého panovníka, kterého kdekdo ošálí. Rudolfínská Praha ovšem rozhodně měla něco do sebe. Co o této pozoruhodné části našich dějin víte?

Článek

Rudolfínská doba je významnou etapou nejen v dějinách Prahy. Habsburk, který si namísto Vídně vybral jako své sídlo právě naše současné hlavní město, se narodil před 470 lety a letos uběhlo také 410 let od jeho úmrtí. Co o jeho životě a dvoře víte? Pojďte se vyšvihnout v dějepisném testu.

1. Rudolfínská Praha byla centrem alchymie. Přesto byste tehdy nenašli jediného dvořana, který byl nazýván „alchymistou“. Jak se jim tehdy říkalo?
2. Rudolf II. byl známý mecenáš umění. Kdo z následujících umělců nepatřil mezi jeho dvorní malíře?
3. U umění zůstaneme. Na Rudolfově dvoře se zabydlel umělecký směr charakteristický pro pozdní renesanci a věnovala se mu značná část dvorních malířů. Jedná se o...
4. Nemalý vliv mělo na Rudolfa II. dětství strávené ve Španělsku, a to na dvoře jeho strýce, který byl také proslulým milovníkem umění. O jakého panovníka jde?
5. Známí londýnští alchymisté Edward Kelley a John Dee Rudolfovi II. dovezli pověstné černé zrcadlo. Ví se, že za svou barvu vděčilo sopečnému sklu obsidián, z něhož bylo vyrobeno. Jakou magickou moc měl tento předmět podle legendy mít?
6. Rudolf II. sbíral všechno možné od umění přes různé nástroje po cenné kameny. Byl také posedlý sbírkou kořenů jedné rostliny, která měla nosit štěstí. Krom toho, že za ni byl ochoten zaplatit horentní částky, tak jeden dva kusy nosil vždy u sebe. Jak se tato bylina jmenuje?
7. Jednou z nejslavnějších osobností Rudolfova dvora byl Johannes neboli Jan Kepler, vynikající matematik a astronom. Čím se zabývají slavné Keplerovy zákony?
8. Johannes Kepler se stal císařovým dvorním matematikem, předtím byl asistentem jiného významného astronoma. Jeho jméno zní:
9. Co se vlády Rudolfa II. týká, velký význam měla listina zvaná Rudolfův majestát, byť panovník svého podpisu později litoval. Čeho se týkala?
10. Mnozí historici dnes popisují vládu Rudolfa II. jako idylickou dobu. Je tomu tak i v kontrastu s krutým válečným konfliktem, který nastal nedlouho po panovníkově smrti, respektive roku 1618. Tento konflikt je znám jako...

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Jestli se chcete dozvědět víc, a to moderní zábavnou formou, do 17. listopadu 2022 se v brněnském Letohrádku Mitrovských koná výstava Rudolf II. ožívá.

Reklama

Související témata:
Habsburkové
Rudolf II.
Alchymisté
Johannes Kepler
Třicetiletá válka