Hlavní obsah

Kvíz z vlastivědy: Jak se jmenuje náš největší rybník a který panovník získal Zlatou bulu sicilskou?

Foto: ViDI Studio, Shutterstock.com

Foto: ViDI Studio, Shutterstock.com

To vůbec nejdůležitější o naší zemi, zejména jejích dějinách, se žáci většinou učí ve vlastivědě, kterou mají ve čtvrté a páté třídě. Jestli znáte s přehledem všechna tato základní fakta, si můžete zkusit v kvízu.

Článek

Zatímco prvňáci, druháci a třeťáci mají prvouku a od šesté třídy výše se vyučuje dějepis, ve čtvrté a páté třídě většině osnov vládne vlastivěda. Jak jste na tom v oblasti, ve které se musí orientovat žáci prvního stupně základní školy, si ověříte v následujícím testu.

1. Jako Česká republika máme čtyři sousední státy, přičemž nejdelší hranici (zhruba 810 km) máme s:
2. Velkomoravská říše byla prvním útvarem na našem území. Vznikla v první polovině. 9. století a zanikla po roce 907. S čím její zánik souvisel?
3. Kdo z následujících se neřadí mezi takzvané národní buditele, tedy představitele českého národního obrození, které probíhalo od konce 18. do poloviny 19. století?
4. Jeden z dobře zapamatovatelných letopočtů je rok 1212, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská. Který panovník ji získal a byl tak potvrzen jako český král a potomci jako dědicové českého trůnu?
5. Vzpomenete si na název nejstarší české kroniky, tedy prvního pramenu, který popisuje dějiny Čechů? Byla sepsaná latinsky pravděpodobně v letech 1119 až 1125.
6. Budete vědět, jaké krajské město má kraj Vysočina?
7. V Česku máme čtyři národní parky. Která z následujících oblastí k nim ale (zatím) nepatří, tedy řadí se pouze mezi CHKO?
8. V prosinci roku 1834 poprvé zazněla česká hymna. Původně se jednalo o píseň z hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Ve kterém divadle se to odehrálo?
9. Jak se jmenoval významný císař a český král, který navázal na reformní politiku své matky Marie Terezie a mimo jiné roku 1781 zrušil nevolnictví?
10. Jak se jmenuje vůbec největší rybník v Česku? Rozloha vodní plochy čítá 489 ha. Ještě poradíme, že leží kousek od Třeboně.

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama

Související témata: