Hlavní obsah

Mé dítě bere drogy?!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Marihuana je v současnosti běžnou drogou.

Množství statistik o tom, kolik dětí a mládeže okusilo drogu, způsobuje, že to už šokuje málokoho. Přesto někteří rodiče podléhají dojmu, že je a jejich dítě to potkat nemůže. Takový přístup je nejen naivní, ale také zrádně nebezpečný.

Článek

Namlouvat si, že „nám se to nemůže stát" vede k tomu, že si rodiče důkaz o opaku uvědomí později, než by bylo třeba. Myslet si, že děti a mládež, které mají sklon zkoušet drogy, případně si na nich vypěstovat závislost, pocházejí většinou ze sociálně slabých a rozvrácených rodin, je naivní.

Dnes má víc než třetina středoškoláků u nás nějaké drogové zkušenosti, a každé dítě ví, kde je získat. Národní monitorovací centrum odhaduje, že alespoň jednou v životě zkusilo marihuanu téměř 50 % procent lidí mladších 16 let. Do osmnácti okusí drogu ještě další. Odborníci, kteří přicházejí do styku s uživateli drog, soudí, že výsledky výzkumů jsou zkreslené a že těch, kdo drogy skutečně okusili, je ještě výrazně více.

Hysterie ničemu nepomůže

Všichni se shodují v tom, že je třeba dítěti věnovat pozornost, mít přehled o tom, kde a s kým se pohybuje, být citliví na případné změny a výkyvy chování, nálad, snažit se ho o riziku drog co nejzasvěceněji informovat. Zároveň ti úzkostlivější z odborníků varují, že musíte dítě bedlivě sledovat a vidět možné důsledky do budoucna už při prvním experimentu, třeba první zkušeností s marihuanou. Jiní tvrdí, že bezesporu je třeba nad situací nezavírat oči, ale nepanikařit. Poukazují na to, že většinu těch, kteří náhodně drogu okusí, to pro další život nijak nepoznamená. Kvůli tomu se ještě rodiče nemusejí obávat, že mají doma feťáka. Je tedy důležité rozlišovat skutečné riziko od náhodného experimentu, upozorňuje psycholog Ivan Douda z Nadace Drop In.

„Je velmi důležité posoudit celou situaci, kdy si dítě drogu vzalo, proč a jakou. Zda to byla náhoda, nebo se to opakuje," radí Douda. Varuje před hysterickými scénami, výčitkami a vyhlášením války dítěti. Tu nemůžete vyhrát a dítě se spíše stáhne do jakési ilegality. Doporučuje zatížit potomka zodpovědností a dát mu důvěru, spíše než jej zahrnout výhrůžkami. To totiž jen zhorší vzájemné vztahy, a ztíží tak další postup, pokud je ho zapotřebí. Navíc to může dítě motivovat k dalšímu „útěku" od reálného života a motivovat ho k opětovnému braní drog. Radikálnější přístup je pochopitelně na místě, pokud se jedná o takzvané tvrdé drogy, navíc když je mladistvý bere opakovaně.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Parta má na dítě velký vliv.

Trápení úzkostlivých rodičů

Ze zkušeností odborníků vyplývá, že mimořádně rizikovou skupinou z hlediska užívání drog jsou děti příliš úzkostlivých rodičů. Vesměs to jsou matky, ale nutně to nemusejí být samoživitelky. Jejich přílišná starostlivost a přehnaná péče o dítě - zejména v pubertě - začne stresovat, a snaží se jí uniknout. „Navíc to vyvolává sníženou sebedůvěru, takové dítě se často začne stydět před svými spolužáky a snaží se získat jejich uznání tím, že se nechá vmanipulovat do toho, co dělají ostatní," upozorňuje psycholožka Marta Franclová.

Také přehnaně autoritativní výchova má celou řadu negativních dopadů, v některých rysech často paradoxně podobnou jako přehnaně úzkostlivá: může vést u dítěte ke sníženému sebevědomí, manipulovatelnosti. „V pubertě se to může projevit extrémní snahou se jí vzepřít. A to i snahou dělat naschvál to, co autoritativního rodiče nejvíc popudí a raní. Říkejme tomu třeba braní drog ze vzdoru," konstatuje Marta Franclová.

Naučte dítě odolat

Sklon experimentovat s drogami přichází vesměs v pubertě, která je typická snahou zkoušet nové věci, včetně těch riskantních, navíc psychickou nevyrovnaností, takže teenageři vyhledávají pocity „pohody", které jim právě drogy na chvíli poskytnou.

První pokusy s drogami přicházejí podle statistik mezi 13. a 15. rokem, takže už se třináctiletými stojí za to o drogách mluvit. Odborníci v této souvislosti shodně doporučují sehnat si relevantní informace, protože obecná konstatování, že drogy jsou škodlivé a nebezpečné, nemají valný efekt. Přistupuje k tomu i fakt, že děti toho dnes o různých návykových látkách vědí až dost, takže je vhodné mít zasvěcené argumenty, případně protiargumenty týkající se rizik.

Také je známo, že jakýmkoli závislostem snáze odolávají jedinci s větším sebevědomím a sebedůvěrou. „To je výsledkem celkové výchovy, ale v této souvislosti neplatí, že v pubertě už je jedinec takzvaně hotový člověk. A i když se to snaží nedávat najevo, a možná si to často ani neuvědomuje, jakékoli uznání a povzbuzení, projev důvěry, je pro něj extrémně důležitý," upozorňuje PhDr. Marta Franclová. Jak dodává, pokud teenager toto postrádá, snadněji podléhá svému okolí nebo hledá různé náhražky, podléhá pochybnostem sám o sobě.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Nabídka drog je pestrá...

Jak uchránit dítě před drogami?

 • Bavte se s dětmi o drogách - Dá se říci, že nikdy není příliš brzy myslet na prevenci, a o drogách se dá s dětmi mluvit už v předškolním věku, samozřejmě přiměřenou formou. Klidně dítěti řekněte, že jste proti drogám, ale buďte otevření k debatám o nich.
 • Vadí represe i strach - Ideální výchova neexistuje, ale ukazuje se, že k drogám mají o něco větší sklony děti, které byly vychovávány enormně přísně a s důrazem na výkonnost, a ještě více ty, které se rodiče - zejména matky - snaží před vším ochránit, a doslova jim umetají cestičku. Dejte si proto na své výchovné metody pozor.
 • Učte dítě sebevědomí - Sebevědomé děti drogám odolávají snáze. Posilujte proto zdravé sebevědomí a zájmy dítěte od útlého věku, umožněte mu, aby bylo v něčem dobré, ale nechtějte po něm za každou cenu, aby bylo nejlepší. Hlídejte tak postavení dítěte v rodině: děti, které se třeba kvůli narození sourozence ocitly na druhé koleji, mají k drogám blíže.
 • Jak to máte s alkoholem? - Alkohol a cigarety jsou také drogy, byť si to spousta lidí nepřipouští. Je poněkud paradoxní, pokud si dopřáváte pravidelně pivo či tvrdý alkohol ve větším množství a zároveň brojíte proti jedné marihuanové cigaretě.
 • Jedna cigareta marihuany není tak nebezpečná - Je rozdíl, zda si takřka dospělé dítě dá jednou za čas na nějaké akci marihuanu, nebo když zkouší nějaké drogy pravidelně. Nejste-li si jisti, kde je hranice, poraďte se s odborníky ještě dříve, než na dítě uhodíte.

Z čeho lze usoudit, že dítě bere drogy?

Mohou na to ukazovat problémy ve škole, ztráta původních zájmů, změna chování, fakt, že dítě zcela změnilo okruh přátel.

Přidávají se problémy, jako je únava, nadměrný spánek, nebo naopak nespavost, hubnutí, nechuť k jídlu (jen u pervitinu), krádeže peněz a věcí z domácnosti.

Pokud doma naleznete stříkačky a třeba na rukách dítěte vpichy, není co řešit. Pokud zatím máte jen podezření, ověřte si je nějak, odkládání řešení se nevyplácí, dítě zatím může do závislosti zabřednout o to více.

Pokud zjistíte, že dítě problémy s drogami opravdu má, nevyčítejte mu to a nesnažte se za každou cenu najít viníka. Postavte před něj konkrétní řešení a buďte pak důslední. Sežeňte si dostatek informací.

Ke spolehlivému rozpoznání, zda dítě bere drogy, poslouží toxikologický rozbor moči (např. CEDELAB). Můžete anonymně zavolat na kontaktní centra a poradit se s tamními odborníky, případně lze získat radu e-mailem.

Co dělat, když dítě bere drogy

 • Nepanikařit.
 • Nezakazovat. Ztratíme-li hlavu a začneme ihned zakazovat, můžeme si být jisti, že droga dětem zachutná o to víc - navzdory. Nebezpečí v případě, že dítě sáhlo po droze kvůli tomu, že mělo nějaký problém, je pak ještě větší.
 • Neztratit kontakt. Nenuceně, vhodnou formou dávat dítěti najevo svůj zájem, zajímat se o jeho svět, jeho kamarády, podporovat koníčky atd. Důležité je získat důvěru dítěte, umět mu naslouchat. Někdy je to těžké, zvlášť když dítě hájí názory a postoje pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout však ještě neznamená přistoupit na jeho stanovisko.
 • Opatřit si co nejvíce spolehlivých informací. Ve vhodných chvílích hovořte s dítětem otevřeně o alkoholu a drogách. Obhajuje-li dítě některou z drog, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty. Dostatečnou informovaností v dané problematice zabráníte tomu, že vás potomek „utluče" svými argumenty.
 • Jít osobním příkladem: přestat s vlastním kouřením, pitím... Těžko se zakazuje něco, co sám dělám.
 • Spolupracovat s dalšími rodiči vrstevníků, se školou, s odborným zařízením. Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže ji dítě odmítá - zvládáním svých problémů zvyšujete i šanci na ovlivnění dítěte.
 • Jestliže je dítě pod vlivem drogy a hrozí mu otrava, neváhejte zavolat lékařskou pomoc.
 • Nehádejte se s dítětem, které je pod vlivem drogy. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.
 • Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání.
 • Předcházejte nudě. Měli byste mít přehled, kde vaše dítě je, co dělá, zamyslete se nad jeho denním programem a životním stylem.
 • Nespoléhejte se na okamžité „zázračné" vyřešení vašeho problému. Základem nápravy je dlouhodobá výchovná strategie, jejíž princip spočívá v nepodporování a neusnadňování pokračujícího braní drog, ale naopak odměňování a povzbuzování každé změny k lepšímu. Na jedné straně dobrý vztah k dítěti a snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost na straně druhé.
Foto: samphoto.cz/jiunlimited

S drogami mají zkušenosti už i malé děti.

Čemu se vyhnout:

Nepopírejte problém. Ztrácíte čas, který může vést k rozvoji závislosti.

Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Abyste se dokázali v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládali, měli byste naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měli byste najít spojence.

Neobviňujte partnera. Pro vyřizování starých účtů není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.

Nehledejte v dítěti, které bere drogy, spojence proti svému partnerovi.

Nezanedbávejte sourozence. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a rovněž potřebují vaši péči a zájem.

Nefinancujte užívání drog a neusnadňujte ho. Kontrolujte dítěti kapesné, zabezpečete si cenné předměty, nenechte se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit vaše dítě, ale jeho kamarádi.

Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Neustupujte tomuto tlaku.

Nevyhrožujte něčím, co nemůžete splnit - ztrácíte tím důvěryhodnost.

Nebijte dítě, které je pod vlivem drogy. Fyzické násilí většinou vyvolává u dítěte pocity ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.

Nedělejte zbytečně „dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím pro dítě stávali ještě přitažlivější.

Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky.

Neztrácejte naději.

Přehled u nás nejužívanějších drog:

 • Marihuana a hašiš
 • Lysohlávky
 • Trip (LSD)
 • Extáze
 • Pervitin
 • Heroin
 • Kokain, crack
 • Těkavé látky

Kde vám poradí?

Nízkoprahové středisko Drop In, Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00, telefon  222 221 124  , www.dropin.cz, nabízí on-line poradnu

Občanské sdružení Sananim, kontaktní centrum, Osadní 2, Praha 7, 170 00, telefon    283 872 186  , www.sananim.cz nebo www.drogovaporadna.cz

K-centrum Drug Azyl, Vídeňská 3, Brno, 639 00, telefon    543 249 343  , www.podaneruce.cz

K-centrum Walhalla, Sokolská 48, Olomouc, 772 00, telefon    585 220 034  , www.podaneruce.cz

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek