Hlavní obsah

Děti, které mají jednoho z rodičů ve vězení, jsou často nespravedlivě trestány

Foto: Mezinárodní vězeňské společenství

Foto: Mezinárodní vězeňské společenství

Děti, které mají jednoho rodiče ve vězení, jsou často označovány za neviditelnou oběť trestného činu. S rodičem mají složitější vztah, často je odsuzuje okolí, trpí psychickými problémy. A právě narovnat rodinné vztahy i v dalších složitých situacích pomáhá Mezinárodní vězeňské společenství. To vám představíme v rámci projektu Rok pro dobro.

Článek

Jaká je hlavní náplň organizace

Mezinárodní vězeňské společenství ( MVS) věnuje svou pomoc obětem trestných činů, rodinám odsouzených, zejména dětem, ale i vězňům a propuštěným lidem na svobodě. Pomoc směřuje k uzdravení, obnově vztahů a velmi účinné prevenci kriminality.

MVS patří do rodiny 116 zemí, které zastřešuje organizace Prison Fellowship International. Ta pomáhá s know how, výcvikem a vzděláváním pracovníků, ale i s programy, pro které pak MVS hledá dárce.

MVS pracuje na bázi křesťanství a restorativní justice už dvanáctým rokem.

Komu jsou služby MVS určeny

Obětem trestných činů, lidem ve vězení a jejich rodinám. Dítě vězně nenese žádnou odpovědnost za chyby svého rodiče, ale je přesto trestáno spolu s ním. Těmto dětem se říká neviditelné oběti trestných činů. MVS pomáhá i propuštěným na svobodě vrátit se zpět do běžného života.

V jakých konkrétních situacích může MVS pomoci

V situacích, kdy rodina přijde o živitele a je v tíživé finanční situaci, MVS pomůže materiální pomocí. V situacích, kdy okolí pohlíží na dítě nikoliv jako na oběť, ale vidí v nich také zločince, MVS pomůže svou intervencí. Často ani učitelé ve škole neví, jak se k takovému dítěti chovat, jak s ním komunikovat. Rodinná pouta jsou uvězněním narušena, proto projekty MVS pomáhají tak, aby děti neztratily kontakt s vězněným rodičem. Pro děti i jejich pečující osoby je vždy přínosem, když díky projektům MVS zjistí, že jsou i další rodiny, které se potýkají s podobnými problémy. Povzbuzením pro ně je i vědomí, že jsou tu lidé, kteří je neodsuzují.

Pracovníci a dobrovolníci MVS připravují odsouzené na propuštění a usnadnění přechodu do běžného života. Po propuštění na odsouzeného čeká jeho mentor u bran věznice a dle potřeby pomáhá v prvních dnech, týdnech či měsících propuštěnému zvládnout situaci tak, aby se snížilo riziko recidivy.

Na MVS se mohou obrátit i oběti trestných činů. Těmto klientům MVS pomáhá prostřednictvím dialogu s pachateli jiných, zcela nesouvisejících, trestných činů. Osmitýdenní kurzy probíhají uvnitř věznic. Tato restorativní, obnovující setkání pomáhají všem zúčastněným - uzdravují traumata obětí, dávají pachatelům nahlédnout důsledky trestné činnosti.

Foto: Mezinárodní vězeňské společenství

Den s dítětem, projekt, během kterého se setkávají odsouzení rodiče se svými dětmi a partnery Foto: Mezinárodní vězeňské společenství

Kam se může zájemce obrátit o pomoc

Zájemci o pomoc mohou organizaci kontaktovat emailem na info@mvs.cz, další kontakty najdete zde.

Jak mohou pomoci čtenáři

Pokud také chcete pomoci, můžete se stát dobrovolníky MVS, kteří se starají o děti, rodiny, o oběti, o propuštěné, ale i o vězně.

Druhou možností je pomoc finanční, která MVS zajistí zvyšování počtu projektů, ale i počtu kvalifikovaných pracovníků, zejména osobních mentorů.

Jakoukoli částku můžete zaslat na účet 250 147 27585 / 2010, nebo formou dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS NAPRAVA 30, DMS NAPRAVA 60 nebo DMS NAPRAVA 90.

Co může MVS díky darům dále rozvinout

Díky darům bude MVS moct poskytnout efektivnější podporu všem, které zasáhl zločin. Zaslat více vánočních dárků dětem vězňů spolu s osobním dopisem od jejich odsouzeného rodiče. Uspořádat více táborů pro děti vězňů. Doprovázet jak děti, tak celé rodiny, odsouzené a propuštěné v jejich životech, ať už materiální pomocí, finančním darem, psychickou nebo duchovní podporou.

Reklama

Související témata:
Vězni