Hlavní obsah

MVDr., Ing. či MgA.? Jak se vyznáte v akademických titulech?

Foto: lithian, Shutterstock.com

Foto: lithian, Shutterstock.com

Ačkoli to na první pohled není vidět – vysokoškoláci jsou všude kolem nás. Dle druhu a stupně studia nebo dle akademických zásluh získávají tituly, které se jim připisují před jméno nebo za. Jejich seznam je sice omezený, přesto se v nich ne každý vyzná. Jak jste na tom vy?

Článek

Někdo si na to potrpí, jiní nositelé vysokoškolských titulů si je nenapíšou ani na vizitku. Ať tak či tak, pokud se chcete (nejen) na akademické půdě vyhnout faux pas, je dobré se v titulech alespoň v základech vyznat. Svoje znalosti si můžete otestovat v našem kvízu!

1. Jak na akademické půdě správně oslovíte ženu, která má před svým jménem titul doc. i titul prof.?
2. Jaký titul má veterinář?
3. Jak zní celosvětově uznávaný manažerský titul?
4. Jaký titul nosí právník, který neabsolvoval rigorózní řízení?
5. Patří titul DiS. mezi akademické tituly?
6. Absolvent jakého oboru získává titul MgA.?
7. Jak oslovíte Mgr. Jiřího Svobodu, Ph.D.?
8. Kdo nosí titul ThDr.?
9. Jaký titul získá absolvent magisterského studijního programu architektury?
10. Který titul byste získali po úspěšném absolvování v doktorském studijním programu?

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Jste také nositelem akademického titulu?

Reklama

Související témata: