Hlavní obsah

Na realitní trh s rozvahou

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Koupi nemovitosti dobře rozvažte

10. 10. 2008

Nákup nemovitosti je životní krok, za chyby při jeho realizaci se tvrdě platí. Chybovat můžeme zejména tehdy, jsme-li mladí a pouštíme-li se do první transakce na realitním trhu. Ve vlastním zájmu si musíme obstarat co nejvíce informací.

Článek

Ať kupujeme byt, pozemek či rodinný domek, vždy platí hlavní zásada: Nejednejme v časové tísni! Právě nedostatek času vede k neuváženým rozhodnutím, při nichž můžeme přehlédnout záludnosti, které zdánlivě výhodná nabídka skrývá.

Několik obecných zásad

1. V případě, že nás zaujala konkrétní nemovitost, obětujme 100 korun a vyžádejme si na příslušném katastrálním úřadu aktuální výpis z katastru nemovitostí. Co se z něj dozvíme?

  • Ověříme si, kdo je skutečným majitelem nemovitosti. Pokud má nemovitost více vlastníků, pak ten, s nímž jednáte, musí být vybaven plnou mocí od ostatních majitelů. Obezřetnost je na místě, i když jsou spolumajiteli manželé. Také realitní kancelář by měla mít plnou moc od všech spolumajitelů. Smlouva uzavřená jen s jedním z nich je právně napadnutelná.
  • Z výpisu dále zjistíme, zda na nemovitosti nevázne věcné břemeno, zástavní právo, případně jestli právní vztahy k dané nemovitosti nejsou dotčeny změnou probíhající na katastrálním úřadě.

2. Na obecním úřadě se seznámíme s územním plánem okolí. Vyhneme se překvapením, jako je budoucí výstavba dálnice, supermarketu či skládky v blízkosti nemovitosti.

3. Nechme si odborníkem posoudit stavebně-technický stav nemovitosti. Ke kupní ceně pak připočtěme náklady na nutné opravy. Součet obou cen, tedy kupní ceny a nákladů na opravy, nám teprve dá konečnou cenu kupované nemovitosti.

4. Kupní smlouvu si nechejme zpracovat od právníků. Koupě a prodej nemovitosti je právně složitá záležitost a vyplatí se zaplatit si služby profesionálů. Smlouva nám zaručí bezpečný způsob platby a uložení peněz do úschovy třetí osoby do doby, než je přepis na nového vlastníka učiněn v katastru nemovitostí. Změna vlastnictví totiž nenastává sepsáním smlouvy, ani složením peněz, nýbrž až poté, co změnu schválí katastrální úřad. To trvá 1-3 měsíce. Základem úspěchu je správně uzavřená smlouva.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

I v realitní kanceláři musíte být obezřetní

Kupujeme pozemek

Nejprve si musíme ověřit, zda se skutečně jedná o pozemek stavební a zda se v místě neplánuje stavební uzávěra, tedy zákaz další výstavby. Je-li pozemek nezasíťovaný a tudíž levnější, pak si musíme zjistit, zda ho náklady na zavedení inženýrských sítí nesmyslně neprodraží. Je nutné pečlivě prozkoumat územní plán celého okolí. Budoucí rozvoj území nemusí korespondovat s našimi představami a navíc může cenu pozemku v budoucnu snížit (ale také zvýšit). Musíme se přesvědčit, zda pozemek není vlhký, zastíněný, větrný, zkrátka zda je skutečně vhodný pro výstavbu, kterou máme v plánu. V okolí měst se nyní prodávají poměrně malé zasíťované pozemky na bývalých rozparcelovaných polích. V takovém případě je třeba si rozmyslet, zda nám nebude vadit stavět v kolonii různorodých rodinných domků, kde je poměrně málo soukromí.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek