Hlavní obsah

Předmanželská smlouva: Není jen pro celebrity a multimilionáře!

Foto: thinkstock

Svatba je krásný okamžik. Pokud si písemně vyjasníte majetek už před ní, může vám přinést ještě větší psychickou pohoduFoto: thinkstock

Máte před svatbou, celý svět je zářivý a na ošklivé věci, jako je rozvod, věřitelé nebo smrt, nechcete ani pomyslet. Možná byste ale měli – předmanželská smlouva vám může ušetřit velké nepříjemnosti.

Článek

Představte si manžele Novákovy. Společně našetřili slušnou částku, kterou pan Novák použil na rozjezd podnikání; ovšem nedařilo se mu, zkrachoval a stres ho přivedl až k infarktu. Paní Novákové je teď ouvej: po svém manželovi zdědila vybrakované konto a dluhy, které bude splácet ještě dlouhá léta, přestože neměla s podnikem svého muže nic společného. Předmanželská smlouva by takové situaci předešla.

Opatrnost není nedůvěra

Předmanželská smlouva je dokument, který upravuje rozdělení majetku manželů v případě rozvodu či úmrtí jednoho z nich. Připadá vám nevkusné myslet na něco takového ještě dřív, než si vyměníte prstýnky? Statistiky jsou ale neúprosné: rozvádí se 40 manželství ze sta, jen v loňském roce jich bylo kolem 28 tisíc. A všichni ti rozvádějící se byli skálopevně přesvědčeni, že právě jim to vydrží navždycky.

„Předmanželská smlouva je užitečná věc, je ale stále velmi málo využívaná,“ říká advokátka Hana Píchová. „Podle mých zkušeností ji uzavírají tak 2 až 3 procenta párů, většinou jde o hodně movité lidi,“ dodává.

Foto: thinkstock

Když přijdou v manželství konflikty, bývá často na rozumné dohody pozděFoto: thinkstock

I pro ty „obyčejné“ má ale význam. „Můžete být přesvědčení, že toho druhého dobře znáte, změnit se ale může každý – a nepříjemně vás překvapit. Možná byste se divili, jak snadno může i velmi slušný člověk začít pít, hrát na automatech nebo se třeba jen bláznivě zamilovat,“ doplňuje rodinná poradkyně Ludmila Jandová.

Smlouva chrání oba snoubence

Předmanželská smlouva se uzavírá u notáře, a to dřív než sňatek. Cena, kterou notáři zaplatíte, se odvíjí od hodnoty majetku, kterého se týká a který je vymezen ve smlouvě – může se tedy pohybovat od několika tisíc až po desetitisíce korun. Velmi zjednodušeně řečeno má předmanželská smlouva rozšířit nebo naopak zúžit takzvané společné jmění, tedy majetek, který partneři nabudou v době trvání manželství.

Má jeden ze snoubenců dobré postavení a očekává v budoucnu výrazně vyšší příjmy? Nebo naopak začíná s podnikáním a obává se vyšších závazků, kterými nechce partnera ohrozit nebo zatížit? V obou těchto případech může být uzavření dohody užitečné.

Smlouva přesně specifikuje, jaká část majetku nebo závazků nebude automaticky spadat do společného jmění manželů (tak jak tomu je, pokud smlouvu neuzavřou), ale bude patřit jen tomu, kdo tento majetek pořídil. V případě rozvodu tedy smlouva značně zjednodušuje majetkové vyrovnání a ušetří dvojici zdlouhavých a nepříjemných tahanic.

Foto: thinkstock

Smlouva se nemusí týkat veškerého majetku. Co do společného vlastnictví ze zákona nespadá, vám vysvětlí právníkFoto: thinkstock

Co všechno patří do společného jmění?

Kromě nemovitostí a jiného hmotného majetku je to například mzda každého z manželů, podíl jednoho z nich v družstvu nebo obchodní společnosti nebo dividendy z akcií. Do společného jmění se naopak nepočítají věci, které slouží osobní potřebě (třeba oblečení nebo sportovní vybavení), ty, které někdo z vás dostal darem (auto, které mu koupili rodiče) nebo dědictví.

Nový občanský zákoník přinesl do problematiky předmanželských smluv určité změny. Patří k nim například způsob, jakým se dívá na dluhy: do společného jmění nyní zahrnuje pouze dluhy, které lze převzít, čili smluvně se zavázat k jejich splnění (typickým příkladem jsou půjčky). Nepatří sem naopak dluhy veřejnoprávní (například dluh na daních) nebo dluhy vznikající z porušení právní povinnosti (povinnost nahradit způsobenou škodu).

Myslíte si, že předmanželská smlouva usnadní průběh rozvodu?

Reklama