Hlavní obsah

Sny: Proč si je nepamatujete?

Foto: Thinkstock

Pamatujete si ráno, co se vám v noci zdálo?

Trvají zhruba deset minut, nanejvýš půl hodiny a normálního člověka potkají asi desetkrát za noc. Sny mají různé podoby a jejich interpretace dodnes není v psychologii ucelená. Co o nich vlastně víte?

Článek

Snění je předmětem úvah a zkoumání starým jako lidstvo samo. Značný význam mu přisuzují například směry hlubinné psychologie. Kniha Výklad snů je nejslavnějším dílem legendárního psychologa a lékaře Sigmunda Freuda. Symbolika snu je však fenomén, na nějž se zaměřuje celá řada teorií, a která je ta správná, se nedá objektivně říct.

Co má na sny vliv?

Sen je ale jakousi směsicí z několika zdrojů. Ovlivňují ho jednoduché vnější podněty – to jestli vám je během spánku teplo, zima, slyšíte nějaké zvuky nebo cítíte doteky – ale i představy, touhy, vzpomínky, zážitky či aktuální problémy.

Obsah snu závisí i na vašem pohlaví a věku. Děti mají pochopitelně větší sklony k fantasknějším snům než dospělí. U mužů se zase víc než u žen objevují sexuální motivy a násilí. Každopádně vždy závisí především na konkrétním individuu, jeho zájmech a psychických dispozicích.

Foto: Thinkstock

Paměť na sny se dá i cvičit

Kdy sníte?

„Během spánku se střídají dvě jeho fáze: NREM spánek (non-rapid eye movement sleep = spánek bez rychlých pohybů očí) a REM spánek (rapid eye movement sleep = spánek s rychlými pohyby očí). Sny se vám mohou zdát v obou těchto fázích, i když většina těch, které si pamatujete, se vám zdá ve fázi REM,“ vysvětluje psychoterapeut Mgr. Jakub Koutný.

„Zatímco ve fázi nonREM jsou sny spíše logické, spojené s událostmi všedního dne, ve fázi REM bývají sny velmi živé, barevné a emočně nabité, avšak nelogického charakteru,“ uvádí psycholog PhDr. Josef Sýkora.

Třetí stav bytí

Často se tak setkáte s tvrzením, že sny se člověku zdají pouze v REM fázi. Jsou totiž přesně tím, co si většina lidí pod pojmem sen představí. Někteří odborníci zastávají názor, že kromě bdění a spánku existuje ještě třetí stav bytí, který se odehrává právě v REM fázi. Kromě životně důležitých orgánů je lidské tělo v této fázi zcela ochrnuté. Pravděpodobně proto, aby nevykonávalo mnohdy prudké pohyby, které prožíváte ve svém snu.

Foto: Thinkstock

Zapsat si sen hned po probuzení je dobrý nápad

Jak si sen zapamatovat?

Jistě znáte ten pocit, kdy víte, že se vám zdálo něco zajímavého, možná i inspirativního, ale o co konkrétně vlastně šlo, jste už zapomněli. „Sny si nepamatujete, protože paměť ve spánku pracuje odlišně, obsah snů je často spojen s hlubšími vrstvami psychiky, které jsou pro vaši vědomou část obtížněji dostupné. Nicméně je možné se sny učit pamatovat,“ říká Jakub Koutný.

Existuje vcelku jednoduchý způsob, jak na to. „Stačí si před spaním říct: ,Teď jdu spát, něco se mi bude zdát a chci si to pamatovat.‘ Pak pomůže si po ránu nebo už během noci sen poznamenat. Snová paměť je totiž značně prchavá a sen, který si nepřipomenete, se rychle z paměti vytratí,“ radí psychoterapeut.

Pokud jste si sen ale nepoznamenali a přes den bloumáte, o čem se vám to v noci zdálo, rozhodně to není marné snažení. „Záměrná snaha si sny vybavit také funguje. Zkuste si vybavit útržek snu a soustředit se na jeho další detaily. Často se stane, že si vybavíte mnohem více, než je obsaženo v prvotní útržkovité vzpomínce,“ uzavírá Jakub Koutný.

A co se dnes zdálo vám? À propos zažili jste zašifrované poselství snů? Význam těchto 10 symbolů raději nechtějte znát !

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek