Hlavní obsah

Soudy v době koronaviru: jaké případy se odročí a které ne?

Foto: Kaspars Grinvalds, Shutterstock.com

Foto: Kaspars Grinvalds, Shutterstock.com

Koronavirus pozastavil chod celé republiky a soudy samozřejmě nejsou výjimkou – i ty fungují v nouzovém režimu. Co to přesně znamená a jak to zasáhne běžící rozvody, spory o děti či o finanční vyrovnání rozcházejících se partnerů?

Článek

Uspořádání péče o dítě nyní řeší například třicetiletá Monika. S partnerem se rozešli již dávno a jediné, na čem nejsou schopni se dohodnout, je podoba péče o dvouletou dcerku. Již nějaký čas fungují podle předběžného opatření a na začátek dubna je naplánováno stání, kde má padnout konečné rozhodnutí. „Čekám na něj jako na smilování, protože to pro mě znamená ukončení všech tahanic, které se táhnou už hrozně dlouho. Ale teď nevím, jestli soud vůbec bude. Spíš počítám, že se odročí,“ říká smutně Monika.

A nejspíš má pravdu. Jak nyní soudy fungují? Jaká stání odročují a jaká naopak řeší i v nouzovém stavu?

Co se odročí, o tom rozhoduje soudce

Ministerstvo spravedlnosti vydalo 13. března k současné situaci doporučení, jak mají soudy fungovat. Všichni předsedové senátů by měli s ohledem na předcházení riziku šíření infekce přehodnotit konání již nařízených jednání z hlediska jejich nezbytnosti. To samé platí i pro nařizování nových jednání.

V praxi to znamená, že by soudci měli zvážit, které spory je třeba řešit neodkladně, i v době šíření infekce, a které počkají. „Žádný generální příkaz neexistuje, ministerstvo ani nemůže nijak zasahovat do výkonu soudní moci, je to jen doporučení. Ministerstvo vlastně nabádá soudce, aby každý individuálně zvážil a vyhodnotil, která jednání snesou odklad a která ne,“ vysvětluje pražský advokát Jiří Kalous.

V praxi to podle něj vypadá tak, že se řada stání skutečně odkládá. „V mém případě například byla odročena všechna soudní jednání, která jsem měl mít minulý i další týden,“ říká Jiří Kalous s tím, že ale opravdu šlo o věci, které nebyly akutní, a odklad trvající třeba pár týdnů by neměl být žádný velký problém.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Čekáte na jednání, kde má padnout konečné rozhodnutí? Pravděpodobně to ještě potrváFoto: fizkes, Shutterstock.com

Předběžná opatření se vydávají

Tato omezení opravdu neznamenají, že by soudy přestaly pracovat. „I v nouzovém stavu musejí v každém případě rozhodovat o věcech, kde mají pevně stanovené lhůty. Například o předběžných opatřeních a o návrzích vzetí do vazby,“ vysvětluje tisková mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

A právě předběžná opatření dočasně upravují například styk a péči o společné dítě v případě rozchodu či rozvodu rodičů včetně finančních povinností vůči vyživovanému dítěti či partnerovi. Potvrzuje to i Jiří Kalous: „Soudy rozhodně řeší věci, které jsou akutní, které se týkají třeba nezletilých nebo například domácího násilí.“

Konečná rozhodnutí se odkládají

Poslední slovo má samozřejmě vždy konkrétní soudce, ale praxe je skutečně taková, že tam, kde již byla předběžná opatření nařízena, jsou soudní jednání, která budou věc řešit konečným rozhodnutím, většinou odkládána. To je tedy i případ Moniky, která bude muset fungovat podle předběžného opatření ještě nějaký ten týden navíc. Jakmile ale nouzový stav pomine a začnou se uvolňovat restriktivní opatření, vše by se mělo vrátit do normálního chodu. V tuto chvíli raději počítejte s tím, že pokud to nehoří, soudy vaše žaloby a spory odloží na později.

Je pravda, že současný stav je pro řadu párů velmi náročný. Vztahy jsou křehké. Hrozí ponorka v karanténě. Jak se jí vyhnout a neriskovat rozvod?

Reklama