Hlavní obsah

Test z prvouky: ukažte, zda si ještě pamatujete učivo základní školy

Foto: Dean Drobot, Shutterstock.com

Foto: Dean Drobot, Shutterstock.com

Je to jeden z prvních předmětů, s nimiž se žáci ve školních lavicích setkají. V prvouce se učí základní skutečnosti o světě. Něco, co by měl každý dospělák neomylně znát. Vážně je to ale taková brnkačka? Zkuste kvíz a zjistěte, jestli to opravdu dáte.

Článek

Od první třídy prvního stupně ZŠ se žáčci seznamují se základy znalostí o člověku, přírodě, společnosti a světě celkově. Ačkoli by vyučovaná látka měla patřit mezi samozřejmé vědomosti každého dospělého, nad některými informacemi se pozastaví i leckterý rodič. Je to i váš případ, nebo prvouku dáte neomylně? Tak schválně.

1. Které z následujících pojmenování se nepoužívá pro samici prasete?
2. Které číslo vytočíte, když se budete chtít dovolat na hasiče?
3. Poznáte houbu na obrázku?
Foto: bogdan ionescu, Shutterstock.com
4. Co nepatří mezi české státní symboly?
5. Který z těchto ptáků nepatří mezi stěhovavé, tedy se řadí mezi ptáky stálé?
6. Poznáte strom podle listů? Je to:
Foto: iwciagr, Shutterstock.com
7. Který orgán je první část tenkého střeva? Poradíme, že se odtud vstřebává nejvíce živin do krve.
8. Víte, jak se říká stepím v Severní Americe?
9. Vzpomenete si, který z následujících termínů neoznačuje část houby?
10. Mezi neživé přírodní poklady patří horniny a minerály. Vyberte možnost označující minerál.

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama