Hlavní obsah

V Česku roste počet dětských úrazů

Trpíte podobně jako herečka Alice Bendová strachem, že se vašemu dítěti může přihodit nějaký úraz? Hlídáte si ostražitě své ratolesti? Jenže nemůžete s nimi být na každém kroku.

Článek

Zejména o prázdninách děti jezdí na tábory, k babičkám nebo tráví hodně času venku mimo domov. Na to reaguje Kamarád, pojištění pro děti od MetLife pojišťovny.

„O mně se říká, že jsem úplně praštěná matka, ale to je syndrom všech starších matek. Vašíka jsem měla téměř v čtyřiatřiceti letech a Aličku v sedmatřiceti. Já se o ně bojím pořád a snažím se být neustále s nimi. Jsou však situace, kdy někam na dva tři dny o prázdninách odjedou,“ prozrazuje Alice Bendová. Prázdniny jsou dle statistik nejrizikovějším obdobím, kdy dochází k dětské úrazovosti, proto pojištění Kamarád nabízí rodičům jasnou výhodu. Při úrazech vzniklých o prázdninách nabízí následně až dvojnásobné plnění.

„Z hlediska čísel naštěstí úmrtnost dětí na následky zranění klesá, bohužel počet samotných úrazů stále narůstá. Nejrizikovější skupinou, která nejčastěji potřebuje lékařské ošetření, jsou děti ve věku 13–14 let. Obecně pak platí, že častěji úrazy mají chlapci, což souvisí s jejich temperamentem,“ říká Ivana Gerliczy, ředitelka produktového oddělení MetLife pojišťovny.

Tiskové konference MetLife pojišťovny se zúčastnila i herečka Alice Bendová se synem Vašíkem

V rodině herečky Alice Bendové to je ale naopak. Hyperaktivnější než syn Vašík je dcera Alice. „Je to taková čertice a nezřízená střela. U ní člověk často neví, co udělá za tři vteřiny. Ráda se předvádí, ráda je vidět a ráda je slyšet. Vašíček je zase taková klidná síla, ale věnuje se hodně sportům, které jsou samy o sobě rizikové,“ uvádí Alice Bendová a dodává: „Kvůli tomu, že obě děti sportují, rozhodla jsem se, že nás všechny nechám pojistit.“

Kamarád je určený pro všechny děti. Nerozlišuje, zda leží celé dny v knížkách nebo tráví volný čas na hřišti a sportují. Zajišťuje komplexní ochranu dítěte od drobných úrazů až po krytí vážných úrazů a závažných onemocnění. „Ať se stane cokoli, je prvořadé soustředit se na léčbu a zotavení dítěte a neřešit nedostatek financí. Pojistné plnění u trvalých následků úrazů může dosáhnout až 12 milionů korun, u méně závažných úrazů bez trvalých následků až 600 000 korun,“ zdůrazňuje Ivana Gerliczy.

Nejčastějšími dětskými zraněními jsou pády, otravy, opaření a popálení, elektrický proud, tonutí, napadení zvířetem nebo jinou osobou, zasažení nebo zachycení předmětem či přístrojem a zvláštní kategorii zaujímají dopravní úrazy. Velký podíl na vznik dopravních úrazů má nedostatečné vzdělání v této oblasti a nedůsledné používání ochranných pomůcek, jakými jsou například přilby pro cyklisty, reflexní prvky nebo bezpečnostní pásy v dopravních prostředcích.

Úrazům lze částečně předejít prevencí. Dítě se musí naučit vážit si svého zdraví a musí si uvědomit možné následky svého jednání. Dospělí by ho měli naučit rozpoznávat riziková místa, předměty a situace a vysvětlit mu, co se může stát, když bude neopatrné. „Občas mám pocit, že děti skoro už otravuju, ale vím, že když vysvětlování, co vše by se mohlo v různých situacích stát, věnuji hodně času, tak se mi to vrátí. Syn Vašík je navíc horolezec a tam musí dávat velký pozor i ten, kdo ho jistí,“ říká Alice Bendová. Dospělí také musí svým potomkům vytvořit bezpečné prostředí, a to nejen doma, ale na dalších místech, kde se často pohybují, například na hřištích.

Pojistěte i Vaše děti na pojistenikamarad.cz a získejte dárek zdarma.

Reklama

Související témata: