Hlavní obsah

Věra se stará o postiženou dceru, sama prodělala rakovinu

Foto: Archiv rodiny

Foto: Archiv rodiny

Rodinu, která žije na Mladobolevslavsku a vychovává dvě děti, osud opravdu nešetří. Starší Eliška (12) se od dvou let potýká s těžkým postižením, a do toho její mamince zjistili rakovinu prsu. Naštěstí jim pomáhají Dobří andělé.

Článek

Když byly Elišce (12) dva roky, doktoři jí diagnostikovali vzácný Cri du Chat syndrom, genetickou vadu 5. chromozomu. Znamená to, že Eliška je postižená celým komplexem poruch. Doteď se potýká s těžkou psychomotorickou a mentální retardací, mikrocefalií (nedostatečným vývojem mozku) a s ní spojenými projevy v podobě špatné rovnováhy, svalové hypotonie a hyperaktivity. Eliška komunikuje znakovou řečí či pomocí obrázkových kartiček. Kvůli skolióze a svalové ochablosti musí také pravidelně absolvovat rehabilitace. Velmi jí také pomáhá hipoterapie – léčebná rehabilitace s koňmi.

Mamince řekli, že má rakovinu prsu

Pro maminku Věru (47) tohle všechno znamenalo zůstat doma a veškerou péči věnovat dceři. Mezi tím se však narodil i Matěj (9), a tak se maminka většinu času doma nezastavila. Před třemi lety, kdy Matěj nastoupil do 1. třídy a Eliška byla ve 2. třídě speciální základní školy, do které dojíždí, Věra onemocněla karcinomem prsu. Rodina se opět musela přizpůsobit nové nelehké situaci.

Operaci i první chemoterapii mohla Věra absolvovat v mladoboleslavské nemocnici, a být tak co nejvíce se svou rodinou. Na radioterapii však již dojížděla do Prahy. „Na 33 dávek ozařování jsem denně dojížděla 60 kilometrů,” vzpomíná Věra. S její léčbou se kromě cestovného začaly pojit i jiné nenadálé výdaje na speciální stravu a různé podpůrné prostředky, které rodina pouze z tatínkova platu a příspěvku na péči o Elišku nestačila hradit.

Proto se rodina obrátila o finanční pomoc na nadaci Dobrý anděl. „Díky dárcům, Dobrým andělům, mohu užívat různé přípravky na posílení imunity, což je pro mě velmi důležité. Jelikož máme i vážně nemocnou dceru, která dostává příspěvek Dobrých andělů také, je moje poděkování dvojnásobné,“ říká Věra s tím, že díky nadaci je jejich boj lehčí a sama také věří, že i ona se jednoho dne stane Dobrým andělem a bude pomáhat ostatním.

Foto: Archiv rodiny

Maminka Věra s dětmiFoto: Archiv rodiny

Jak je na tom Věra (47) dnes?

Nyní, po více než dvou letech léčby, je Věřin zdravotní stav stabilizovaný. Některá omezení však pociťuje stále: „Kromě únavy se mi daří celkem dobře. Po zhojení jizvy jsem zjistila, že mám problém natáhnout ruku vzhůru, ale jinak jsem v pořádku. Zhoršil se mi zrak, což vzhledem k mému věku není nic neobvyklého.” Proto se již maminka Věra plně vrátila k běžnému režimu péče o svou rodinu, ovšem období své nemoci však stále hodnotí jako těžkou životní zkoušku. Dobří andělé s rodinou zůstávají i nadále a pomáhají hradit Věřiny i Eliščiny potřeby. Za pár měsíců však Dobří andělé pomoc mamince Věře ukončí, Elišku však budou podporovat i nadále.

Foto: Archiv rodiny

Věra s dcerou Eliškou na hipoterapiiFoto: Archiv rodiny

Staňte se Dobrým andělem i vy

Zapojit se do pomoci je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Nadace Dobrý anděl odevzdá vaše příspěvky rodinám nemocných do posledního haléře. I malý dar pomůže.

Dobří andělé pomáhají prostřednictvím nadace téměř 3500 rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Veškeré příspěvky, které dárci posílají, jsou zasílány rodinám v plné výši. „Provoz nadace je financován ze soukromých zdrojů jejích zakladatelů a dalších filantropů. Díky tomu předáme vše do posledního haléře, tam kam je potřeba,“ vysvětluje Šárka Procházková, výkonná ředitelka nadace Dobrý anděl.

Dobří andělé pomáhají také Stelince (6) či Vašíkovi (10).

Reklama