Hlavní obsah

Za co můžete dostat výpověď? Za alkohol, absenci, ale i mail

Foto: ldutko, Shutterstock.com

Je vůbec možné dostat výpověď, aniž jste měli tušení, že vám hrozí? A lze se proti tomu bránit? To jsou zásadní otázky, na které jsme hledali odpovědi.

Článek

Podle práva lze pracovní poměr ukončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Dnes se podíváme, kdy můžete dostat výpověď od zaměstnavatele.

„Pozor na výpověď dohodou. Takový název ve vás má navodit dojem, že ji musíte přijmout, což není pravda. Když ji podepíšete, připravíte se o některé výhody, které byste měli při výpovědi ze strany zaměstnavatele, například odstupné,“ varuje Eva Jurčíková z internetové poradny Vaše nároky. Výjimkou je, jestliže je ve výpovědi dohodou jako důvod uvedena nadbytečnost či nemoc z povolání, pak máte stejné nároky jako při výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Kdy můžete dostat výpověď?

Důvodů, proč vám může zaměstnavatel dát výpověď, je několik. Firma buď končí, anebo se přesouvá. Může to být také v důsledku reorganizace, optimalizace či změny zaměření – tedy proto, že z nějakého důvodu zaniká vaše pozice nebo se stáváte nadbytečnými (vaši práci například převezme stroj).

„V tomto případě máte nárok na odstupné podle délky trvání pracovního poměru. Jeden měsíční plat, pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok. Dva měsíční platy, jestliže pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky, a tři měsíční platy, trval-li pracovní poměr alespoň dva roky a více,“ vypočítává Eva Jurčíková.

V jakých případech si za to můžete sami

Mohli jste si to ale spískat i sami. Třeba tím, že vaše práce dlouhodobě nestojí za nic a nedali jste ani na „vytýkací dopis“, čili alespoň jedno písemné upozornění a výzvu ke sjednání nápravy – před výpovědí z důvodu neplnění si pracovních povinností je podmínkou, takže pak nemůžete říkat, že vás výpověď zaskočila. 

Může to být i reakce na hrubé porušení pracovních povinností nebo právních předpisů – například odmítnutí předepsané lékařské kontroly či očkování, ale i to, že opakovaně používáte v práci soukromý e-mail, třebaže je to zakázáno, nebo opětovně nedodržujete předepsaný čas na oběd či máte neomluvenou absenci.

V tomto případě nárok na odstupné nevzniká. Jestliže však s důvodem výpovědi nesouhlasíte, můžete se obrátit na soud a je na zaměstnavateli, aby vaše pochybení dokázal.

Výpověď ze zdravotních důvodů

Důvodem výpovědi může být i zdraví – pokud ze zdravotních důvodů nesmíte svou práci vykonávat, a to kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Musí to být stvrzeno lékařským posudkem firemního či posudkového lékaře a pak máte nárok na odstupné ve výši dvanácti platů.

Druhou variantou je, že nejste dlouhodobě zdravotně způsobilí (většinou doba delší než rok) práci vykonávat – a není za tím ani pracovní úraz, ani nemoc z povolání. Pak byste zůstali bez odstupného. S takovou výpovědí a ani posudkem firemního lékaře nemusíte souhlasit, můžete požádat o přezkoumání jiným odborníkem a můžete se i soudit.

Vyhazov na hodinu

Ve většině případů byste měli dostat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, ale může to být i „rychlovka“, tedy výpověď okamžitá. Ihned a bez udání důvodu k tomu může dojít ve zkušební době. Jindy to bývá reakce na opravdu hrubé porušení pracovních povinností nebo právních předpisů.

Například když přijdete do práce opilí či pod vlivem drog, máte opakované neomluvené absence nebo jste zaměstnavateli něco ukradli. Rychlá výpověď může následovat i poté, co jste byli pravomocně odsouzeni k nepodmíněnému trestu na víc než rok v případě, že úmyslný trestný čin nesouvisel s prací, anebo jste byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu nejméně šest měsíců a čin byl spáchán při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Foto: Jason Salmon, Shutterstock.com

Být v práci pod vlivem alkoholu se nevyplácí a může to být důvod, proč dostanete výpověď

Kdy jste před výpovědí chráněni

Výpověď byste neměli dostat v průběhu ústavního léčení nebo při pobytu v lázních a také v době pracovní neschopnosti – tedy pokud jste si důvod neschopenky nezpůsobili úmyslně či v důsledku opilosti či zneužití návykových látek. Chráněni jste i v období, kdy jste z práce uvolněni kvůli vykonávání veřejné funkce. Nesmí vám ji dát ani v době mateřské či rodičovské dovolené, ani když poskytujete dlouhodobou domácí péči nebo ošetřujete v nemoci dítě nebo jiného člena rodiny. V případě těhotných žen je to složitější – v podstatě jsou s výjimkami před výpovědí také chráněny, ale například při rušení firmy ji dostat mohou.

Na co nezapomenout

Zůstanete-li bez zaměstnání, rozhodně se obraťte na úřad práce – o tom, co vás tam čeká, se dočtete na našem webu už příští úterý. Kromě toho byste měli zajít i do banky! „Když se dostanete do situace, která by mohla ovlivnit vaši schopnost splácet úvěr nebo plnit jakékoli jiné závazky, začněte to řešit hned. Rozhodně se není za co stydět, stát se to může každému, a včasným řešením můžete předejít značným nepříjemnostem. Samozřejmě je lepší na takovou věc myslet dopředu a již při sjednávání půjčky pojistit schopnost splácet,“ říká Petr Ševčík z ČSOB.

Dostali jste někdy nečekanou výpověď?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek