Hlavní obsah

Dlužil vám peníze a zemřel: Na koho se obrátit a co dělat, abyste o pohledávku nepřišli

Foto: Thomas Andre Fure, Shutterstock.com

Foto: Thomas Andre Fure, Shutterstock.com

Půjčili jste peníze kamarádovi nebo někomu z rodiny a dlužník zemřel? Kdo vám v tom případě vrátí peníze a jak postupovat, abyste svůj nárok uplatnili?

Článek

Je hezké pomoct někomu blízkému půjčkou, když to nutně potřebuje. Co se ale stane, pokud váš dlužník zemře dřív, než ji splatí? Možností je několik, ale budete se muset vždy přičinit!

Buďte aktivní

Když váš dlužník zemře, buďte aktivní. „Zákon sice stanoví, že dluhy zůstavitele, tedy zemřelého, přecházejí na dědice, současně ale z tohoto pravidla zavádí nejednu výjimku,“ upozorňuje advokátka Karolína Nová z kanceláře KN Legal. Co tedy může nastat?

Dědic odmítne

Zákon dává dědicům právo odmítnout dědictví. To se stává právě v případě, že by dluhy byly větší nebo srovnatelné s výší dědictví. Jestliže dědictví odmítnou všichni anebo neexistují žádné osoby, které by v pozici dědice mohly vstupovat, dojde k tzv. odúmrti, tedy dědictví nabývá stát. Ten ale rozhodně neuhradí víc, než je hodnota dědictví. A to se může v určitých případech rovnat i nule. Například když někdo žil v pronajatém bytě, neměl úspory ani majetek, jen značně opotřebené vybavení bytu, pak mají bohužel věřitelé smůlu a se svými penězi se musí rozloučit.

Úhrada bude na dědici

Jako věřitel ale nemáte vyhráno ani v případě, že se osoba dědice najde a ten dědictví přijme. Může totiž uplatnit výhradu soupisu. „Znamená to, že soud sepíše majetek zůstavitele, ocení ho ke dni smrti a dědic bude odpovídat za dluhy zemřelého pouze do výše nabytého majetku. Jestliže by dědictví přijal a tuto výhradu neuplatnil, odpovídá za dluhy v plné výši, tedy i svým majetkem,“ vysvětluje Karolína Nová.

Výhrada soupisu majetku je pro dědice jediná možnost, jak v případě, že dědictví přijme, nemusí mít strach, že vyplavou další dluhy, které ho nakonec zruinují. Pokud prostřednictvím notáře o výhradu soupisu požádá, může soud, který ho připravuje, přistoupit k vyhledání všech věřitelů zesnulého. Vyzve neznámé věřitele (na úřední desce), aby se ve stanovené lhůtě přihlásili se svými požadavky a doložili je. Podle toho udělá soupis aktiv a pasiv a dědic bude hradit dluhy jen do výše hodnoty majetku, který získal.

Když se o své peníze přihlásíte i po ukončení dědického řízení, měl by vám dědic dluh vyrovnat: pokud neuplatnil výhradu soupisu, tak v plné výši, jinak jen do výše dědictví. Přednost mají ovšem ti, kdo se přihlásili během dědického řízení. Pokud se tedy ozvete později a dědic uplatnil výhradu soupisu majetku, nemusí se na vás dostat.

Foto: Pormezz, Shutterstock.com

Dozvěděli jste se, že člověk, který vám dlužil, zemřel? Máte několik možností, jak dostat své peníze zpátky.Foto: Pormezz, Shutterstock.com

Co může dělat věřitel

Přijme dědic dědictví i s tím, že bude odpovídat za dluh vůči vám? To ovlivnit nemůžete. Můžete ale posílit svou šanci a postavení tím, že co nejdříve přihlásíte svoji pohledávku do dědického řízení. Je-li zemřelý váš příbuzný nebo jste byli uvedeni v závěti a jste tím pádem současně i dědic, je to snadné: máte potřebné informace, jaký notář dědické řízení řeší a v jaké fázi je.

„Jestliže nepatříte mezi dědice, pak byste měli oslovit notáře a na vše potřebné se ho zeptat,“ zdůrazňuje advokátka. Nevíte, který notář dědictví vyřizuje? Obraťte se na soud podle místa dlužníkova posledního bydliště. Ten vám informaci o osobě notáře na odůvodněnou žádost sdělí – a vaše snaha domoci se svého práva na vypořádání dluhu odůvodněná je.

Jak uplatnit pohledávku?

Až potřebné informace zjistíte, uplatněte svou pohledávku. „Na takový úkon neexistuje žádný předepsaný formulář a je možno jej napsat jakkoliv, nicméně z obsahu musí vyplývat, z jakého nároku dluh vznikl. Můžete doložit buď kopii smlouvy, kterou jste s dlužníkem sepsali, nebo výpis z účtu, z něhož je patrno, že jste mu peníze poslali. Je zásadní, abyste do tohoto uplatnění sepsali všechny důležité skutečnosti. Vše je třeba doručit notáři,“ radí advokát Lukáš Klícha.

Po podání přihlášky je vhodné se dotazovat u notáře na stav věci. „Pokud nikdo nemá k pohledávce výhrady, je již jen nutné čekat, zda a v jaké výši bude uhrazena. Je ale dobré si uvědomit, že ukončení dědického řízení je otázkou delšího času, měsíců, někdy i let,“ upozorňuje advokátka.

Foto: chingyunsong, Shutterstock.com

Zdědit můžete majetek, ale třeba i dluhy nebo splátky.Foto: chingyunsong, Shutterstock.com

Proč neváhat a o peníze se přihlásit

Když svou pohledávku u notáře uplatníte, máte rozhodně lepší pozici než ti, kdo ji nepřihlásili. „Zákon říká, že věřitel, který se během dědického řízení nepřihlásí, nemá právo na uhrazení vůči dědici, je-li pozůstalost vyčerpána uhrazením ohlášených pohledávek,“ říká advokátka. Jednoduše řečeno: pokud po někom zůstal majetek za sto tisíc a přihlásí se věřitelé, kteří si oněch sto tisíc rozdělí, pak už nezbyde nic na ty, kdo se nepřihlásili včas, a mají tak smůlu. Je-li dlužníků víc a hodnota pozůstalosti je menší než jejich pohledávky, pak se rozdělí mezi všechny přihlášené a prokázané poměrně rovným dílem, tedy dostanou procentuálně stejně.

Počítejte s tím, že dědicové nebudou rádi, že budou muset část nebo většinu nově nabytého majetku někomu dávat. Mohou požadovat, abyste svou pohledávku doložili a obhájili – a do té doby, než se tak stane, nebudou povinni vám dluh uhradit. O tom, zda je vaše pohledávka oprávněná, rozhodne soud.

Reklama

Související témata:
Dědic