Hlavní obsah

Dobročinná závěť: Co to znamená, jak ji sepsat a jak díky ní ušetřit? Vysvětlíme

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Spousta lidí chce dopředu rozhodnout o tom, co se po smrti stane s jejich majetkem, a sepisují závěť. Měsíc dobročinné závěti (13. září až 12. října) vám chce připomenout, že v ní lze pamatovat i na potřebné.

Článek

Chtěli byste mít jistotu, že se po vaší smrti dědicové nerozhádají nad majetkem, nebo byste chtěli něco odkázat na dobrou věc? Pak můžete využít Měsíc dobročinné závěti.

Měsíc dobročinné závěti

Od 13. září do 12. října probíhá Měsíc dobročinné závěti, za kterou stojí koalice Za snadné dárcovství. Ta sdružuje více než třicet pět významných a respektovaných neziskových organizací, například Amnesty International ČR, Armáda spásy, Člověk v tísni, Domov Sue Ryder, Lékaři bez hranic, Post Bellum, Skaut, Zdravotní klaun, Cesta domů a další. Cílem je podpořit dárcovství a ukázat, že každý dar na dobré účely má svůj smysl – a že je možno darovat i po smrti.

Proč sepsat závěť

Proč je dobré sepsat závěť? „Lidé tím předcházejí možným sporům mezi příbuznými, nebo chtějí zamezit dědění podle zákonných dědických tříd. V závěti lze svůj majetek odkázat například přátelům či institucím, na které dědické třídy nepamatují a které můžete za dědice povolat pouze prostřednictvím závěti,“ říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Foto: Robie Online, Shutterstock.com

Závěť můžete sepsat doma sami. Musí být psána vlastní rukou a podepsánaFoto: Robie Online, Shutterstock.com

Druhy závěti

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, je dobré se poradit s notářem. Aby pak nedocházelo ke sporům, musí závěť dodržet nezbytné formální náležitosti. Jaké možnosti máte?

Závěť sepsaná notářem – tu zpracuje podle vaší vůle notář a tím zajistí, že bude obsahovat vše potřebné. Navíc ji automaticky vloží do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora ČR, kde bude k dispozici při projednávání dědictví.

Notáři si účtují kolem 1800 Kč bez DPH. Pokud závěť sepíšete v uvedeném termínu 13. září až 12. října a budete v ní pamatovat na některou z dobročinných organizací, pak vám koalice Za snadné dárcovství tuto částku proplatí.

Závěť vlastnoruční – stačí, když ji napíšete a podepíšete vlastnoručně, nemusí u toho být svědci. I takto sepsanou závěť můžete donést k notáři a nechat zaevidovat, což udělá za 1100 Kč bez DPH. Pokud to neuděláte, nemáte jistotu, že bude objevena a zohledněna při projednávání pozůstalosti. Může také mít formální chyby a způsobit spory mezi dědici.

Závěť sepsaná před svědky – pokud závěť sepisujete před dvěma svědky, nemusíte ji psát vlastnoručně, stačí ji jen podepsat. Svědky nemohou být osoby, kterým majetek odkazujete nebo jejich příbuzní. I tuto závěť je lepší dát notáři k zaevidování.

Dědická smlouva

O dědictví se můžete dohodnout a sepsat o tom smlouvu s tím, kdo majetek pak dostane. Takto lze naložit s ¾ vašeho majetku. Pokud byste to chtěli v budoucnu změnit, musíte se opět s protistranou domluvit – na rozdíl od závěti, kterou můžete měnit kdykoli i jednostranně.

I dědická smlouva se vkládá do evidence, notář si za to účtuje od 0,05 do 2 % hodnoty majetku, který je předmětem smlouvy.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

O svém majetku můžete rozhodnout i sepsáním dědické smlouvyFoto: fizkes, Shutterstock.com

Odkaz

O majetku lze rozhodnout i formou odkazu, který může být součástí závěti i smlouvy. Nařizuje dědicovi, aby dal určitou část svého dědictví někomu dalšímu. Může to být věc, ale třeba i peníze nebo pravidelná výplata. Odkázaná věc se nenabývá z dědictví, ale přímo od dědice. Neměla by činit většinu toho, co zdědil – minimálně čtvrtina z jeho dílu mu musí zůstat. Výhodou je, že ten, komu část majetku odkazujete, není na rozdíl od dědiců odpovědný za případné dluhy. I odkaz je možností, jak věnovat něco dobročinné organizaci a i ten je lepší formulovat u notáře.

Řekněte si o vrácení poplatku

Chcete využít Měsíce dobročinné závěti? Potřebné dokumenty lze poslat elektronicky na e-mail zaveti@snadnedarcovstvi.cz nebo se domluvit na závěťové infolince 608 177 345. A co je potřeba doložit?

Doklad o zaplacení notářského poplatku, předmětnou závěť, či její část – je zásadní, aby obsahovala údaje o výši daru a o zůstaviteli, který o proplacení žádá. Dále musíte předložit číslo bankovního účtu a doklad o tom, že zůstavitel účet vlastní – například bankovní výpis, klidně se začerněnými údaji o částkách.

Smlouva i údaje o vlastnictví účtu jsou citlivé údaje, takže v nich vše, co se daru a poplatku netýká, můžete začernit. „Na proplacení vzniká nárok, pokud je na dobročinnou organizaci pamatováno alespoň v takové výši, jako je notářský poplatek. Připomínám, že pokud byste obdarovávali formou odkazu nebo dědickou smlouvou, proplácíme náklady na notáře nejvýše do částky 1800 Kč bez DPH,“ uvádí Jan Gregor, předseda koalice Za snadné dárcovství a mluvčí kampaně Závěť pomáhá.

Reklama

Související témata:
Notář