Hlavní obsah

Život 90 podporuje seniory v nezávislém životě

Foto: Halfpoint, Shutterstock.com

Foto: Halfpoint, Shutterstock.com

Většina seniorů řekne, že pokud to jde, rádi by zůstali bydlet ve svém, třeba s občasnou pomocí. Někteří potřebují pomoc s právním problémem, jiní třeba psychologické konzultace. Další hledají místo, kde by se mohli setkávat s vrstevníky. S tím vším a s dalšími věcmi umí pomoc Život 90, další organizace, kterou vám představujeme v rámci Roku pro dobro.

Článek

1. Jaká je hlavní náplň organizace

Organizace Život 90 se zaměřuje na podporu starších lidí. Chce, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na společenském životě. Aby mohli i ve stáří žít tam, kde si sami přejí, což je nejčastěji v jejich vlastním domově. Život 90 jim nabízí služby, které jim v tom pomáhají.

2. Komu jsou vaše služby určeny

Seniorům a seniorkám, ale také jejich blízkým, kteří o ně pečují.

3. V jakých konkrétních situacích mohou lidé služeb využít?

Mladší, aktivnější senioři mohou například využívat služeb Centra aktivního stáří a účastnit se nejrůznějších kurzů. Starší lidé mohou využívat pečovatelskou službu nebo službu Tísňové péče.

Jako pomoc pro pečující Život 90 nabízí odlehčovací službu, a to jak v ambulantní, tak v pobytové formě. Tato služba nabízí prostor pro odpočinek a nabytí sil, které pečující často potřebují.

Jak pečující, tak samotní senioři mohou využívat služeb bezplatných poraden v oblasti sociální, právní nebo psychologické a také se mohou obracet na linku důvěry Senior (telefon 800 157 157), která funguje non stop a bezplatně.

4. Kam se může zájemce obrátit?

Pokud se chcete dozvědět více o Životě 90 a službách, můžete se obrátit na informační recepci: info@zivot90.cz, +420 222 333 555. Pokud řešíte konkrétní problém, obraťte se na Senior telefon: 800 157 157 nebo na poradny organizace.

5. Jak můžete pomoci vy?

Lidé se mohou zapojit jako dobrovolníci například do projektu přátelských návštěv a hovorů nebo mohou Život 90 podpořit finančně. Aktuálně běží sbírka Sám doma a v bezpečí na webu: www.samdoma.cz

6. Co může Život 90 díky darům dělat dále?

Aktuální sbírka Sám doma a v bezpečí má za cíl vybrat finanční prostředky na nákup zařízení pro nové klienty a klientky služby Tísňové péče. Každá sada zařízení se skládá z SOS tlačítka na ruku, hlasové ústředny a čidla pohybu a stojí 16 000 Kč. Do konce příštího roku by služba mohla být poskytnuta dalším 200 seniorům a seniorkám a splnit jim tak jejich přání žít doma a v bezpečí. Život 90 se ale neobejde bez pomoci od dárců a dárkyní.

Pomoc bližnímu přináší radost na mnoha frontách, i proto se Proženy.cz rozhodly vyhlásit Rok pro dobro. Půjdete do toho s námi?

Reklama

Související témata:
Tísňová linka