Hlavní obsah

Andělská znamení: Jak je v životě poznat?

Foto: thinkstock

Komunikujete s anděly? Snaží se vám v životě pomociFoto: thinkstock

Andělé k vám promlouvají a pomáhají vám pomocí čísel nebo prostřednictvím archandělů. Jak poznat jejich znamení a s jakými prosbami se na ně můžete obracet? Prozradíme vám to!

Článek

Že jste se s andělem nikdy nesetkali? Rozhlédněte se, dokážeme vám opak!

Jak anděly žádat? Jasně a silně!

Na anděly se lidé zpravidla obracejí se žádostmi o pomoc. Ale ke kterému z nich byste měli směřovat své prosby? V hierarchii stojí nejvýše čtyři archandělé:

  • Michael – vůdce armády nebes, anděl řady válečníků. Strážce nejhlubších mystérií, bojuje s nečistými silami, ochraňuje před nebezpečím všeho druhu, řeší konflikty kolem vás.
  • Rafael – léčitel, nositel radosti, lásky, zázraků. Dodává kuráž, povzbuzuje objevy a znalosti. Obracejte se k němu s prosbami o uzdravení své i blízkých.
  • Uriel – přináší boží světlo, anděl literatury a hudby, ochránce cestovatelů. Jeden z andělů šance a záchrany. Pomáhá od závislostí všeho druhu, osvětluje vše v nitru člověka.
  • Gabriel – ochránce pravdy a jejího odhalení, božský kurýr, nositel všech zpráv mezi nebem a zemí, včetně božího trestu. V lecčem podobný matce nás všech, pomáhá a chrání.

V modlitbě vyslovujte prosbu konkrétně, jasně, upřímně, obracejte se ke konkrétnímu andělovi. Váhavostí typu „Zasloužím si to? Pomůže to?" celý proces brzdíte nebo zastavujete. Vnímejte odpovědi ve znameních, jsou hlavně v číselných řadách.

Nezapomínejte na svého anděla strážného, kterého máte od narození. Je s vámi stále. Pokud se na něho neobracíte, musí respektovat vaši vůli a nezasahuje do vašeho života.

Foto: thinkstock

Vnímejte jemná, nenápadná znameníFoto: thinkstock

Poselství andělů

Andělské vzkazy přicházejí hlavně prostřednictvím číselných řad, kombinací čísel 0 až 9. Dělají to dvěma způsoby. Buď si všimnete, že stejný čas na hodinách vidíte bez zjevného důvodu již poněkolikáté (20.22). Totéž platí pro telefonní čísla. Druhým častým způsobem jsou zásahy, kdy zařídí, aby před vámi jelo auto s poznávací značkou, jíž si máte všimnout. A co čísla znamenají?

111– před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Myslete jen na to, na co chcete, vynechte, co nechcete. Máte-li problémy se sledováním a ovládáním myšlenek, požádejte anděly, aby vám s tím pomohli.

222– vaše nové nápady začínají prorůstat do skutečnosti. Nevzdávejte se pět minut před zázrakem. Brzy se projeví, tak jen nepolevujte!

333 – nebeští mistři, kteří již žijí s anděly v pospolitosti, chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště, když okolo sebe vidíte kombinace čísla 3. Mezi nejznámější na nebe vzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.

444 – jste obklopeni anděly, kteří vás ujišťují o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se ničeho, jejich pomoc je na blízku.

555– přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako pozitivní nebo negativní, všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je právě ona odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujete vize budoucnosti a vyrovnanost.

Foto: thinkstock

I v zásadních životních změnách vás anděl podržíFoto: thinkstock

666 – vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš soustředěné na hmotný svět. Dělte je rovnoměrně, pak se můžete spolehnout na to, že budou uspokojeny vaše hmotné i emocionální potřeby.

777 – gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.

888 – určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci, připravte se. Zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Tato kombinace vás také ujišťuje, že se na konci tunelu objeví světlo. Neodkládejte cestu za svými sny a radostmi.

999 – konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený andělům, který znamená: „Dejte se do práce, matka země vás potřebuje".

000 – určitá situace oběhla plný kruh. Vaše duše je sjednocena s Bohem. Nové začátky.

Jaké jsou vaše zkušenosti s anděly? Obracíte se na ně?

Reklama

Související témata:
Modlitby