Hlavní obsah

Nenechali jste prověřit komín? Hrozí pokuta a problémy při vyplácení pojistky!

Foto: Gabor Tinz, Shutterstock.com

Foto: Gabor Tinz, Shutterstock.com

Vzhledem k ceně energií se řada domácností vrátila k vytápění tuhými palivy. Pokud je to i váš případ, měli byste pamatovat i na kontrolu či revizi komína, které jsou nejen ze zákona povinné, ale hlavně zásadní pro vaši bezpečnost!

Článek

Pokud topíte v kamnech, pak byste měli alespoň jednou za rok zavolat kominíka a nechat provést kontrolu a čištění komína. Jestliže to neuděláte, pak vám hrozí pokuta, a pokud by u vás začalo kvůli komínu hořet a následné škody byste chtěli uhradit od pojišťovny, je možné, že vám kvůli chybějící revizi i kontrole bude krátit pojistné plnění.

Revize, nebo kontrola?

Mnoho lidí nerozlišuje mezi revizí komína a jeho pravidelnou kontrolou. Mezi nimi je ale rozdíl. Revize je jednorázová a kominík nebo odborník s živnostenským oprávněním v oboru kominictví ji musí provést ve chvíli, kdy komín zprovozňujete, měníte druh paliva, měníte zdroj vytápění nebo vracíte komín do provozu po stavební úpravě či komínovém požáru, případně ještě poté, co byly odhaleny trhliny ve spalinové cestě nebo je podezření, že by tam mohly být.

O revizi dostanete revizní zprávu spalinové cesty a technickou zprávu, obě si schovejte, té první je zapotřebí například i při kolaudaci.

Jak často kontrolovat? Záleží i na tom, čím topíte

Kontrolu komína musíte dle zákona provádět alespoň jednou ročně. Mnoho lidí nechává kominíka při kontrole komín i vyčistit, ale čištění jednou za rok nebude stačit, pokud topíte méně kvalitním palivem. Například hnědým uhlím, které zanechává víc usazenin. Kontrola jednou za rok bude stačit, pokud si zatopíte jen občas – třeba o víkendu, častěji se vyplatí komín vyčistit, pokud topíte denně celou sezonu.

Kontrolu komína byste měli dodržovat, i když soukromým osobám reálně asi nehrozí, že by je někdo kontroloval, například hasiči. V případě požáru by to ovšem mohlo mít následky – pokutu od hasičů a snížené pojistné plnění od pojišťovny.

Pokud máte komín k plynovému kotli, pak kontrola komína pro fyzické osoby povinná není, výrobci ji ale doporučují v rámci pravidelné roční kontroly kotle. Revizi musíte mít při instalaci a následně po každém zásahu.

Cena za revizi komína se pohybuje u plynového kolem 500–1000 Kč, u klasického komína to je většinou do tisícovky, ceny se zásadně liší podle lokality, délky spalinové cesty a také firmy. Revize přijde většinou na 1000–2500 Kč.

Foto: vubaz, Shutterstock.com

Komín, který pravidelně nečistíte, se zanáší nečistotami a ty ho mohou ucpávat. Na jeho stav má dohlédnout právě pravidelná kontrolaFoto: vubaz, Shutterstock.com

Riziko zanedbání kontrol

Pravidelné kontroly jsou ve vašem zájmu. Pokud zanedbáte údržbu komína, hrozí, že se začne ucpávat, což zvyšuje nejen riziko požáru, ale i otravy oxidem uhelnatým. „Doklady o provedení revize a kontrolách se budou hodit například v případě požáru, protože je budete muset dokázat pojišťovně. Bez toho, že doložíte pravidelnou kontrolu a údržbu komína můžete mít problémy s vyplacením pojistného,“ radí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Na co nezapomenout při pojištění

Mít pojištění majetku, nemovitosti a domácnosti je nutnost, podobně jako povinné ručení na auto. „Pojištění pro případ požáru je povinnou součástí každého pojištění majetku. Důležité ale je nastavit správně pojistnou částku tak, aby v případě požáru pokryla vzniklé škody,“ říká Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqua.

V situaci, kdy dojde k poškození nebo zničení, vyžadují pojišťovny v případě větších požárů vždy protokol policie ČR a hasičů, protože je nutné znát původ a příčinu požáru. Jde-li například o úmyslný požár nebo velmi hrubou nedbalost v oblasti bezpečnosti, může chtít pojišťovna peníze i po viníkovi, pokud je jeho vina prokázána.

Pokud by u vás k požáru došlo, pak musíte většinou přeložit průkazné doklady o pořízení a hodnotě zničených věcí, stejně jako fotodokumentaci jejich stavu po požáru. Právě proto pojišťovny doporučují, abyste tyto doklady měli uloženy spíš elektronicky, aby také neshořely. „Následky po požáru proto není dobré před prohlídkou likvidovat, i podle toho se dá totiž rozpoznat, co shořelo a jaké parametry to mělo. Hodnotu škod lze na domě či bytě odhadnout i podle rozměrů, dispozic a použitých materiálů, k čemuž se používají znalecké posudky,“ uzavírá Eva Svobodová.

Reklama