Hlavní obsah

Jak to vidí chlap: Opustil mě těhotnou kvůli padesátnici

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Paní Kristýna (29) zůstala sama s dvěma malými dětmi. Její muž ji totiž opustil kvůli mnohem starší ženě a nehodlá se vrátit. A paní Kristýna to naprosto nechápe. Prozradí jí Josef Hausmann, proč to manžel udělal a co se s tím dá dělat?

Článek

Na adresu jaktovidichlap@firma.seznam.cz přišel tento e-mail od naší čtenářky Kristýny:

Dobrý den, pane Hausmanne, ráda čtu vaše odpovědi na nejrůznější vztahové situace, a proto prosím o vaši reakci na tu mou, kterou bohužel dle mého nelze chápat selským rozumem. S manželem jsme 10 let. Máme dceru 4 roky a syna 6 měsíců. Když jsem byla podruhé těhotná, manžel se zamiloval. Našel si o 20 let starší, dvakrát rozvedenou paní. Prý ji tak moc miluje, že se jí nedokáže vzdát, a tak mě v půlce těhotenství opustil a odstěhoval se k ní. Po porodu mě nechal téměř bez pomoci, jezdil si s ní na dovolené apod. Nyní už je synovi půl roku, manžel partnerku již představil své rodině, která je celou situací znechucena.

Když jsem se vyptávala, proč se to všechno z jeho strany děje, dostalo se mi odpovědi, že často navštěvuji svou rodinu, pořádám výlety a nedokážu si některé věci sama zařídit a potřebuji jeho asistenci. Kdežto jeho paní ředitelka je naprosto nezávislá a obstará si vše sama. Mně toto moje chování ale naopak přijde v pořádku – trávit čas s rodinou a dát muži pocit, že je potřebný. Prosím, řekněte mi váš názor. Děkuji vám. Kristýna, 29

Vážená paní Kristýno,

muž, kterého jste vykreslila, je tak ničemný zločinec, že by se s ním normální žena nemohla nikdy spustit. Posté zde opakuji diagnózu „Špatná volba partnera“, posté zde pro ilustraci uvádím: Hlavně že hezky poskakoval na diskotéce. Podle jednoduché aritmetiky jste s manželem od 19 let, nebyla jste tedy při výběru partnera zatížena časovým stresem a měla jste dost možností mužovu oddanost, zavázanost a vážnost jeho úmyslů prozkoumat – děláním drahot, oddalováním sexu a všemi těmi ženskými manévry, tak důležitými při zjišťování mužových úmyslů a tak protivnými nám mužům. Teď už je každá rada drahá.

Získávaní partnera má dvě fáze. První fází je jeho zvolení, přivábení, zavázání a svedení, druhou fází je jeho udržení ve vztahu. Je klidně možné, že jste nechybovala v té první fázi, ale až v té druhé. V té je třeba nadále plnit očekávání, která signalizujete ve fázi první. Právě tato očekávání přivábila partnera do svazku. Nejsou-li plněna, ztrácí svazek pro partnera smysl. Jestliže například muž vstupoval do svazku jako boháč a žena očekávala, že bohatstvím bude zahrnovat ji a rodinu i do budoucna, ale on peníze promrhal, nesplnil ženino očekávání a nesmí se divit, když ona ho opustí. A naopak, jestliže třeba vstoupil muž do svazku se štíhlou ženou v očekávání, že štíhlá zůstane, ale ona během pár let „nakyne“, nelze se divit, že muž se cítí ve svých očekáváních podveden. To, kvůli čemuž do svazku vstoupil, se vytratilo a on se „odmiloval“. Hřešit na to, že děti budou fungovat jako pojistka a že tedy narození dětí mě zbavuje povinnosti nadále plnit (nikde nepsanou, leč zatraceně dobře tušenou) smlouvu, je naivní, protože funguje jen na ty nejšlechetnější jedince. Možná že zrovna tohle není váš případ, ale proč by vám jinak dala na frak 50letá bába?

Z mého staromileckého hlediska je opuštění dětí otcem vždycky zavrženíhodné. Ať si má třeba deset milenek, ale u výchovy dětí ať kouká být především. Navíc načasování jeho odchodu na období vašeho těhotenství je čin přímo kriminální – bez ohledu na hysterické výlevy, jimiž těhotné ženy často oplývají. A přivést rodičům představit o dvacet let starší ženskou je deviace už sama o sobě, natož v okamžiku, kdy mám doma těhotnou mladou manželku. Samozřejmě že ta padesátiletá je nezávislejší než vy, mladá maminka do závislosti navíc uvržená stěžovatelem. Když bylo té padesátnici třicet, také tak nezávislá nebyla. Vy máte jiné přednosti, kterých si váš muž bohužel neváží a nezmiňuje je. Tou hlavní je mladost... I v dalších bodech vám vyčítá, co jiní by mohli závidět.

Je třeba prošlapat kaši, do které jste zabředla. V tom budete potřebovat pomoc. Ve vašem věku máte s vysokou pravděpodobností ještě oba rodiče a, jak se zdá, na své straně i tchána s tchyní. Ty byste měla zmobilizovat, ti by teď měli pro svá vnoučata něco udělat. Ostatně dělo se to tak po tisíce generací.

Je přece jedno, jestli žena přijde o muže ve válce, na lovu nebo v důsledku nemoci. A váš muž zřejmě nemocen je – citovou nedospělostí.

Reklama