Hlavní obsah

Dávky po mateřské? Poradíme!

Foto: shutterstock.com

Mateřská dovolená je stanovena na tři roky

10. 9. 2009

Mateřská dovolená utekla jako voda a vám se přiblížil návrat do zaměstnání. Ale... Na chůvu nemáte, ve vašem okolí není žádná vhodná školka či jiné zařízení, kam dítě přihlásit. Co dál? Ať už je vašemu dítěti méně než tři roky, nebo před časem oslavilo třetí narozeniny, poradíme vám co dělat.

Článek

Časopis Uzlíček

Jak praví zákon

Mateřská, tj. od ukončení peněžité pomoci v mateřství rodičovská dovolená, je podle zákoníku práce stanovena do 3 let dítěte. Pokud si rodič z jakéhokoliv důvodu nejprve zvolí rodičovskou dovolenou v rozsahu kratším, má kdykoliv právo požádat o její prodloužení do 3 let dítěte a zaměstnavatel je povinen takové žádosti vyhovět.

Pokud však dítěti už 3 roky byly, nejde prodloužit přímo rodičovskou dovolenou (pozor, neplést s možností pobírání rodičovského příspěvku až do 4 let věku dítěte). A zde právě dochází k problému - pokud chcete o dítě pečovat i nadále, můžete zkusit požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna. Neplacené volno však není nárokové, záleží na libovůli zaměstnavatele, zda je poskytne.

Zůstat nebo nezůstat v zaměstnání?

Jestliže vám zaměstnavatel odmítne neplacené volno poskytnout, nastává další nepříjemná situace - budete muset volit mezi návratem zpět do zaměstnání a ukončením pracovního poměru. V případě, že se rozhodnete pro návrat do zaměstnání, lze využít výhody, kterou zákoník práce poskytuje rodičům s dětmi - můžete požádat o úpravu pracovní doby. Takové žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět, ledaže by mu v tom bránily vážné provozní důvody.

Foto: shutterstock.com

Můžete požádat o zkrácenou pracovní dobu

Ale celá situace může skončit tím, že se rozhodnete odejít ze zaměstnání. Co potom?

První vaše kroky by měly směřovat na úřad práce. Ten vám bude vyplácet podporu v nezaměstnanosti pět měsíců. Její výše vychází z tzv. náhradní doby, kterou je péče o dítě, a vypočítává se z průměrné mzdy v ČR. První dva měsíce máte tedy nárok na 3442 Kč měsíčně, další dva měsíce 2754 Kč a zbývající měsíc už jen 2 524 Kč měsíčně. Ano, částky nejsou příliš velké, ale poskytují rodiči alespoň nějaký příjem.

Po této době (ale podle rodinné situace již klidně i při pobírání podpory v nezaměstnanosti) můžete zažádat o dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, sociální příplatek či příspěvek na bydlení) nebo dávky pomoci v hmotné nouzi (doplatky do životního minima). Ovšem nárok na ně a jejich výši ovlivňují příjmy všech společně posuzovaných osob, tedy manžela či druha, dětí žijících s rodiči ve společné domácnosti apod.

Informujte se tedy včas na úřadu státní sociální podpory (spadají pod úřady práce) a na sociálním odboru městského úřadu v místě vašeho trvalého bydliště - poradí vám, jak nejlépe postupovat ve vaší situaci.

Časopis Uzlíček

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek