Hlavní obsah

Jak umřel Vít, jak se jmenovala Matka národa a kdo byl otec Anežky? Kvíz pro znalce našich svatých

Foto: Johanna Muehlbauer, Shutterstock.com

Foto: Johanna Muehlbauer, Shutterstock.com

Zítra nás čekají tradiční Dušičky, tedy památka zesnulých. Na dnešek ale připadá svátek Všech svatých, tak se pojďme zaměřit na ně. Tedy alespoň na ty, kteří se nějak vztahují k zemím českým a moravským. Ověřte si své znalosti týkající se svatých patronů v našem kvízu!

Článek

Jsou symboly naší země i historie. Je jedno, zda jste věřící či ateisti, vědět alespoň něco málo o svatých patronech naší země není na škodu. Tak schválně, jak jste na tom?

1. Kandidát kanonizace neboli svatořečení musí splňovat určité podmínky. Co musíte udělat pro to, aby vás prohlásili za svatého?
2. Svatý Vít toho má moc. Je patronem hostinských, herců, tanečníků, rybářů, houbařů, léčitelů uší, epileptiků (odtud pojem tanec svatého Víta) a dalších. Žil v Itálii a za vyznávání křesťanské víry zemřel v roce 303 jako mučedník. Nejdřív ho prý hodili do kotle s vroucím olejem, ale přežil. Pak ho předhodili lvu, ale opět vyvázl. Zemřel až na třetí pokus. Kolují o tom dvě legendy, jedna říká, že byl sťat. Jakou smrt mu přisuzuje druhá legenda?
3. Svatá Anežka Česká žila ve 13. století a poté, co její dva nápadníci zrušili zasnoubení, rozhodla se zasvětit život Bohu. Vstoupila do ženského řádu svaté Kláry (tzv. klarisky) a založila v Praze několik klášterů a špitálů. Měla prý zázračnou moc uzdravovat a přesně předpověděla den a hodinu své smrti. K její kanonizaci došlo v listopadu roku 1989. Víte, kterého významného českého krále byla Anežka dcera?
4. Cyril a Metoděj jsou patroni Evropy a všech slovanských národů. Misionáři a bratři ze Soluně přivezli v 9. století na území tehdejší Velkomoravské říše okurky, ty jsme tady tehdy neznali, ale hlavně šířili křesťanství a zavedli nové písmo hlaholici. Liturgické texty přeložili do staroslověnštiny, takže se víra dostala, skrz kázání v kostele, i k obyčejným lidem. Který panovník je k nám pozval?
5. Legenda říká, že ho nechal mučit a poté utopit v řece král Václav IV., protože mu nechtěl prozradit královnino zpovědní tajemství. Stal se tedy logicky patronem zpovědního tajemství. Kostel, který jeho památku připomíná, najdete ve Žďáru nad Sázavou a je i na seznamu kulturních památek UNESCO. O jakého světce jde?
6. Říká se jí Matka národa a je patronkou naší vlasti, rodin, matek a babiček. Sama měla šest dětí a nadstandardně se starala i o svá vnoučata. Což se nejspíš moc nelíbilo jedné z jejích snach, protože ji nechala uškrtit. Ať už byly důvody náboženské, politické nebo šlo o normální „domácí zabijačku“, řeč je samozřejmě o babičce svatého Václava. Víte, jak se jmenovala?
7. Svatý Václav je patronem Čech a Moravy a symbolem státnosti. Postavil hodně kostelů, staral se o chudé a vůbec měl srdce na pravém místě. Jenže jeho mladší bratr Boleslav na něj příšerně žárlil, a tak ho jednou ve rvačce zabil, možná nechtěně, ale do dějin se vepsal jako bratrovrah. Ale k otázce. Podle pověsti se Václav narodil ve Stochově poblíž Nového Strašecí a na počest jeho narození tam byl zasazen strom, který roste dodnes a patří k nejstarším v České republice. O jaký strom jde?
8. Svatý Vojtěch je dalším českým patronem. Žil v desátém století. V době, kdy u nás ještě převládalo pohanství, se zasloužil o šíření křesťanské víry. Byl velký asketa a o všechno, co měl, se dělil s chudými. Zemřel na jedné ze svých misijních cest, kam odjel hlásat slovo boží mezi pohany. Asi se jim nelíbilo. Stačil ale založit první mužský benediktinský klášter v Česku, najdete ho v Praze. O jaký klášter se jedná?
9. Svatý Kliment Ochridský byl jedním ze žáků Cyrila a Metoděje, po jejich smrti odešel do Bulharska. Jeho památku připomíná v Česku jedno poutní místo, kde se každý rok koná pouť na svátek Seslání Ducha svatého, tzv. Letnice (slaví se 50 dnů po Velikonocích). Kde to místo naleznete?
10. Svatá Zdislava nebyla jeptiška ani nežila v klášteře. Byla vdaná za vysokého královského úředníka a rytíře. Přesto byla krátce po své smrti v roce 1252 označována za svatou, i když oficiálně byla svatořečena až v roce 1995. Čím si to zasloužila?

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama

Související témata:
Svatá Ludmila