Hlavní obsah

Mateřská: Pozor na změny v dávkách!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Právní systém nově upravuje dávky v mateřství

6. 4. 2009

Jste těhotná a nemáte jasno, jak je to s platbami ve chvíli, kdy nastoupíte na mateřskou dovolenou? Pak je náš článek přímo vás. Rok 2009 navíc přinesl ve vyplácení peněžité pomoci v mateřství mnoho změn. My vás jimi provedeme.

Článek

Časopis Uzlíček

1. Těhotenství ve zkušební době a v ochranné lhůtě.

U peněžité pomoci v mateřství došlo v souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění ke změnám v nároku na dávky z tzv. ochranné lhůty, tj. v době po skončení zaměstnání.

Pokud například žena nastoupila do zaměstnání, krátce nato zjistila své těhotenství a odešla na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství, skoro jistě to vedlo ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební době. Ještě v roce 2008 přitom platilo, že pokud tato situace nastala, pobírala žena nejdříve nemocenskou a posléze peněžitou pomoc v mateřství z ochranné lhůty od bývalého zaměstnavatele.

Ochranná lhůta byla šest měsíců od skončení zaměstnání. Na peněžitou pomoc v mateřství byl nárok i po skončení této ochranné lhůty, pokud se na ni odcházelo přímo z nemocenské z ukončeného zaměstnání.

Od ledna 2009 činí ochranná lhůta 180 kalendářních dnů po skončení zaměstnání, ovšem současně platí, že ochranná lhůta trvá maximálně tak dlouho, jak dlouho trvalo poslední zaměstnání. Byla-li tedy žena propuštěna po třech týdnech trvání zaměstnání ve zkušební době, činí ochranná lhůta pouze tyto tři týdny. Současně platí, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pouze při jejím nástupu v ochranné lhůtě. V našem modelovém případě, popsaném výše, tedy žena na peněžitou pomoc v mateřství nedosáhne.

Může však v době porodu a ještě šest týdnů po porodu setrvat na nemocenské. Nárok na nemocenskou v souvislosti s porodem se pak prolíná do rodičovského příspěvku, kdy pak žena má možnost volby délky čerpání rodičovského příspěvku.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Délku čerpání příspěvku si zvolíte vy

2. Volba délky čerpání rodičovského příspěvku.

Jak jsme již předeslali, jednotlivé změny spolu úzce souvisí. Dojde-li ke zpřísnění podmínek pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, přibude matek, které si nemohou zvolit délku čerpání rodičovského příspěvku, a tento jim je ze zákona poskytován ve čtyřleté variantě, tj. do 21 měsíců věku dítěte v částce 7600 korun a od 22 měsíců věku dítěte do 4 let v částce 3800 korun. V případě popsaném u peněžité pomoci v mateřství nárok na volbu délky čerpání rodičovského příspěvku normálně vznikne, protože popisovaná maminka může setrvat na nemocenské a čerpat nemocenskou v souvislosti s porodem dítěte.

3. Za těhotnou ženu bez práce či studentku může o dávky požádat otec dítěte.

Pokud však žena tuto nemocenskou čerpat nemůže a na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemá, např. jde o uchazečku o zaměstnání, nebo jí pracovní poměr skončil už dříve a ochranná lhůta z něj již uplynula, skutečně si zvolit délku čerpání rodičovského příspěvku nemůže. Pak vstupuje do hry ještě otec dítěte, který může o rodičovský příspěvek požádat, provést volbu délky jeho čerpání a pak jej na matku dítěte převést. Háčkem ovšem je, že pro děti narozené od ledna 2009 je toto možné zrealizovat pouze v případě, že otec peněžitou pomoc v mateřství skutečně čerpá. To znamená, že u svého zaměstnavatele odejde na mateřskou dovolenou a alespoň několik dnů pobírá od okresní správy sociálního zabezpečení peněžitou pomoc v mateřství. Pro ženy i muže platí stejná pravidla, takže v případě mateřské dovolené u otce, má i on nárok na to, aby mu zaměstnavatel držel pracovní místo.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

I muž smí na mateřskou dovolenou

4. Rodičovský příspěvek u zdravotně handicapovaných dětí.

Od ledna 2009 došlo také ke změně podmínek na rodičovský příspěvek u rodičů dětí se zdravotním handicapem - dlouhodobě zdravotně postižených a dlouhodobě těžce zdravotně postižených (tyto kategorie zdravotního postižení stanoví posudkoví lékaři na základě žádostí rodičů na úřadu státní sociální podpory).

Dosud tito rodiče mohli rodičovský příspěvek čerpat do 7 let dítěte v částce 7600 korun, od roku 2009 jej budou moci čerpat v částce 3000 korun rodiče dětí do 10 let a od roku 2010 dokonce rodiče dětí do 15 let. Rodičovský příspěvek se však vzájemně ovlivňuje s příspěvkem na péči, kdy u dětí mladších 7 let způsobuje zkrácení rodičovského příspěvku na polovinu a na starší děti potom rodičovský příspěvek nenáleží. Je tedy na rodičích, aby zvážili, co pro ně bude výhodnější - zda pobírat rodičovský příspěvek či příspěvek na péči.

Další novinkou od ledna 2009 je skutečnost, že takto zdravotně handicapované děti mohou navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu maximálně šest hodin denně (dosud to byly čtyři hodiny denně). Přípravu na první třídu základní školy nebo školu poskytující základní či střední vzdělání pak mohou navštěvovat bez časového omezení.

Milí rodiče, věříme, že jsme vám alespoň trochu pomohli se v novinkách roku 2009 zorientovat. A přejeme vám, ať vaše dny s malým tvorečkem neruší žádné starosti...

Časopis Uzlíček březen 2009

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek