Hlavní obsah

Nájemné: Víme, jak platit méně!

Foto: Thinkstock

Pozor, aby vás pronajímatel neokrádal!

Nejste spokojeni s kvalitou podnájmu a přece platíte hříšné peníze za nájemné? Víme, jak majitele přesvědčit k uplatnění slevy! Nedávejte mu víc peněz, než na které má právo!

Článek

Bydlet v pronajatém bytě nemusí být tak zcela bez starostí, jak se možná na první pohled zdá. Nachytat se můžeme všichni. A lehce. Byteček jako klícka, žádné okem viditelné závady a vstřícný přístup majitele nemovitosti v nás většinou zažene obavy. Jenže co když nás chce pronajímatel tzv. vzít na hůl? Nedovolme mu to! Tím, že budeme vědět, na co má vlastně právo, a kde je mu jeho domáhání se peněz platné jako mrtvému zimník!

Český národ tápe

Prvotní chyba obvykle opravdu vzniká na základě nízkého právního povědomí, to znamená, že nájemce není poinformován o tom, jaké případné opravy v bytě je povinen hradit ze svého a které jsou již v režii pronajímatele.

„Právo na slevu z nájemného jako takového má nájemce ve třech skupinách případů," vysvětluje JUDr. Michal Hruška z trutnovské advokátní kanceláře Poprach, Poprachová a Hruška. „První skupinou jsou situace, kdy přes předchozí upozornění ze strany nájemce pronajímatel neodstraní v bytě nebo domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání nemovitosti. Totéž právo má nájemce v případě, že mu pronajímatelem nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu (např. dodávky elektřiny či vody, nefunkční topení), nebo mu byla poskytována vadně a v důsledku se užívání bytu zhoršilo.“

Foto: Thinkstock

Drobné opravy si hradíte sami

Méně za elektřinu nebo plyn? Ano!

Obecně se tedy jedná o závady, které bez vlastního zavinění omezují nájemce v užívání bytu a snižují kvalitu jeho bydlení. Samozřejmě se to vztahuje i na celou nemovitost. „Přiměřenou slevu z nájemného lze uplatnit také tehdy, pokud se v důsledku stavebních úprav prováděných v domě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu,“ popisuje advokát. A upozorňuje na dvojí možnost volby v případech, kdy neteče voda nebo nefunguje elektřina: „Právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu má nájemce tehdy, pokud je pronajímatel řádně a včas neposkytuje. Přerušení dodávek ,služeb' ze strany pronajímatele tedy může zakládat jak právo na slevu z nájemného, tak právo na slevu z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu.“

Ukázaná platí – důkazy proti majiteli

Jak ale docílit toho, abychom se my jakožto nájemci svého práva dovolali a sleva nám byla uznána? Nejlepší cestou je zřízení důkazního materiálu (fotografie, svědectví souseda apod.), který bude sloužit i jako podklad pro výpočet konkrétní částky odčitatelné od „běžného“ nájmu, neboť vždy je důležité, jak dlouho ono konkrétní omezení trvalo, a v jakém bylo rozsahu.

Advokát Hruška však apeluje na čas: „Právo na slevu je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od odstranění závad. Zmeškání této šestiměsíční lhůty má za následek zánik práva na slevu. Pokud pronajímatel neposkytne slevu, která byla řádně a včas uplatněna, dobrovolně, nezbývá nájemci než uplatnit své právo podáním žaloby u soudu.“

Foto: Thinkstock

Nájemní smlouvu raději projděte s právníkem

Proto je v rámci preventivních opatření vhodné nechat si předloženou nájemní smlouvou zkontrolovat advokátem, který je schopen odhalit nestandardní ujednání, a předejít tak potencionálním nepříjemnostem.

V klasické smlouvě se zpravidla dočteme, že pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak, platí, že nájemce hradí pouze drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, a to s odvoláním na nařízení vlády č. 258/1995 Sb.

Mezi drobné opravy například patří:

  • opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  • výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí
  • opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků
  • výměna klik, rolet nebo žaluzií
  • pravidelné prohlídky a čištění předmětů (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah, obkladů stěn a zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry

Zákon taktéž stanoví, že podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč.

Pro jistotu komunikujte písemně

V případě, že se problém opravdu vyskytne, nezdráhejte se s pronajímatelem řešit situaci písemnou formou, neboť tak šance na dovolání svých práv stoupá – v případě, že by bylo nutné jít do soudního sporu.

Chtěl vás někdy majitel nemovitosti okrást? Jaká výmluva vás překvapila, když jste na nedostatky upozornili? Diskutujte pod článkem a podělte se o své zkušenosti!

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek