Hlavní obsah

Opustil jsi mě? Budeš platit!

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Partner po vás může požadovat výživné

11. 11. 2008

Odchod z manželství se nemusí vyplatit! Je zde totiž nárok na výživné, na který může mít po rozvodu za určitých okolností bývalý partner. Ne však tehdy, nechce-li se mu pracovat a požadavek výživného vznáší pouze v rámci obstrukčních porozvodových her.

Článek

Rozvedený manžel, který skutečně není schopen sám se živit, může žádat od expartnera, aby mu přispíval na výživu. Pokud nedojde k dohodě (a to v těchto případech obvykle nedochází), domáhá se nároku na výživné u soudu. Pozor ale, výživné se nevyplácí zpětně, proto je nutné požádat o ně co nejdříve po rozvodu.

Jen přiměřená výživa

Za trvání manželství mají oba partneři mezi sebou a vůči svým dětem povinnost udržovat stejnou životní úroveň. Není tedy v pořádku, má-li žena v domácnosti hluboko do kapsy, zatímco její manžel brázdí moře na jachtě. Po rozvodu už je to ale jinak. Bývalý partner má nárok pouze na příspěvek zaručující přiměřenou výživu.

Kdy se o ale příspěvek žádá? Obvykle v případech, kdy žena po rozvodu zůstává na mateřské dovolené a péče o děti jí zabraňuje nastoupit do zaměstnání. Nebo byla-li žena dlouhá léta v domácnosti, starala se o rodinu, ztratila kvalifikaci a získat zaměstnání je pro ni nyní obtížné. O příspěvek žádají i rozvedené ženy v invalidním důchodu. Samozřejmě žádat mohou i muži.

Rozvedení neradi přiznávají příjmy

Při určování výše výživného soud přihlédne k odůvodněným potřebám žadatele a také ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům bývalého manžela. Soud důsledně posuzuje, zda se expartner záměrně nesnaží soud „obalamutit" tím, že uvádí nižší příjmy a zda se nesnaží zatajit majetek. Pokud podnikatel vykáže za celý rok mizivé příjmy a zároveň je možné prokázat, že si právě koupil nový mercedes, soud rozhodne spravedlivě nejen vzhledem k výkazu o příjmech, ale také k majetkovým poměrům. Odmítá-li bývalý manžel své příjmy doložit, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí patnáctinásobek částky životního minima. Z této částky mu pak soud výživné vypočte.

Foto: samphoto.cz/jiunlimitedVe věci výživného vám může poradit právníkNezkoušejte vydírat

Na druhou stranu však platí, že výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Založí-li například nepříliš movitý rozvedený muž novou rodinu s dětmi a bývalá partnerka, ač mladá a zdravá, žádá o výživné s odůvodněním, že rozvodem utrpěla psychické trauma a není schopna pracovat, soud jí patrně nevyhoví. Právě tak v případě, kdy odcházející partner zanechá partnerce byt, auto i chatu, nebude po něm soud požadovat ještě příspěvek na přiměřenou výživu. Jednorázové vypořádání je totiž jednou z možností, jak výživné nahradit.

Útěk k mladé milence se nemusí vyplatit

Existuje ovšem speciální ustanovení, které je satisfakcí pro tzv. „nevinného manžela". Soud může rozvedenému partnerovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu vztahu nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely (tedy aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná). Takovéto „sankční výživné" lze ale přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu. Poté je výživné hrazeno v přiměřené výši.

Sem patří ony známé situace, kdy manžel opouští celoživotní družku v předdůchodovém věku a odchází k mladé milence. V takových případech uvažují zákonodárci dokonce o tom, že by měl být mezi obě ženy rozdělen v případě mužova úmrtí i vdovský důchod.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek