Hlavní obsah

Tak schválně! Udělali byste logický test pro páťáky?

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Květen a červen bývají každoročně ve znamení přijímaček, maturit a školního testování vůbec. Možná neuvěříte, co všechno by měli umět sotva jedenáctiletí páťáci, pokud si troufnou na gymnázium. Tak schválně, kolik bodů získáte?

Článek

Matematika a čeština z páté třídy je pro většinu dospělých hračka, ale co testy studijních předpokladů? Kdysi se podobné zadávaly při vstupu do americké armády, aby filtrovaly jen „chytré“ uchazeče. Dnes se používají jako školní test pro přijetí na osmiletá gymnázia. Jsou přizpůsobené věku kolem deseti let, ale sami poznáte, že logika v nich hraje prim – a to může být pořádným oříškem i pro třicátníka. Při tvorbě jsme se inspirovali testovými otázkami jednotlivých škol, centra Cermat, společnosti Scio a IQ testy.

Pravidla testu: vše byste měli stihnout vyplnit během 20 minut, odpovědi si zapisujte na zvláštní papír. U některých příkladů je uvedeno, že existuje více správných odpovědí. Na konci najdete správné odpovědi s počtem bodů. Sečtěte je a dozvíte se, jak si stojíte. Tak hodně štěstí!

1. Které dvojice slov můžeme doplnit na vynechané místo, aby následující věta dávala smysl a byla gramaticky správně?

Dlouho jsme se _______, jestli se nemáme _______ každý svou cestou.

 • nedohodli, rozloučit
 • přeli, vydat
 • pohádali, rozjet
 • kousali, rozejít
 • překvapili, vybafnout

2. Spojení slov kladivo a hřebík je podobné jako:

 • pštros a písek
 • kámen a baterka
 • sekera a poleno
 • člověk a hrnek
 • kráva a tele
Foto: Syda Productions, Shutterstock.com

Páťákům je hej, ti už to mají za sebou. A co vy?

3. Vyberte slovo, jehož všechna písmena jsou obsažena ve slově posilovna. 

 • volno
 • postel
 • lovit
 • slonice
 • pasivní

4. Čtyři kamarádi porovnávali, kdo je větší. Zjistili, že Petr je větší než Standa, Jana je větší než Martin a zároveň menší než Petr. Rozhodněte, které odpovědi jsou správně.

 • největší Petr – Jana – Standa – nejmenší Martin
 • největší Standa – Petr – Jana – nejmenší Martin
 • největší Jana – Martin – Standa – nejmenší Petr
 • největší Petr – Standa – Martin – nejmenší Jana
 • největší Petr – Jana – Martin – nejmenší Standa

5. Na okně v místnosti je nalepen tento obrázek. Který obrázek je vidět zvenku?

Foto: Cermat.cz

6. Graf uvádí, kolik jedniček a dvojek dostal Martin za první pololetí.

O kolik se změnil počet jedniček od října do konce kalendářního roku?

 • snížil se o 1
 • snížil se o 2
 • snížil se o 4
 • zvýšil se o 1
 • zvýšil se o 4

7. Na základě grafu rozhodněte, která tvrzení jsou správná:

 • Nejvíce jedniček dostal Martin v listopadu.
 • Nejvíce dvojek dostal Martin v říjnu.
 • Martin nedostal v září žádnou dvojku.
 • Martin dostal za první tři měsíce pololetí celkem 31 jedniček.
 • Nejméně známek dostal Martin v prosinci.

8. Je dána řada: 1, 5, 2, 7, 9, 1, 5, 2, 7... Doplňte další číslo.

 • 1
 • 7
 • 9
 • 2
 • 4
Foto: Minerva Studio, Shutterstock.com

Tak jak si zatím stojíte?

9. Kolik malých krychlí o hraně 2 cm se vejde do velké krychle o objemu 64 cm krychlových?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

10. Kolikrát by se otočilo Slunce kolem Země za měsíc, kdyby byla Země Sluncem?

 • 4krát
 • 365krát
 • 12krát
 • jednou
 • nelze

11. Doplňte číslo tak, aby byla splněna logika číselné řady: 1, 3, 6, ?, 16, 18

 • 3
 • 8
 • 14
 • 20
 • 7

Správné odpovědi: 

1. b; 2. c; 3. a; 4. a, e; 5. d; 6. c; 7. a, d, e; 8. c; 9. e; 10. e; 11. b

Vyhodnocení

Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, přičemž se počítají i vícečetná řešení.

 • 13–12 bodů - Máte výborné logické pochody a prospěli byste na jedničku s hvězdičkou!
 • 11–9 bodů - Stále skvělý výsledek, máloco vás zaskočí, dávejte si příště pozor na chytáky...
 • 8–6 bodů - Asi jste se moc nesoustředili. Na osmileté gymnázium by vás pravděpodobně nepřijali.
 • Méně než 5 bodů - Viděli jste dobře na zadání? Raději si příště podobné testy nedělejte, abyste zbytečně nepřicházeli o iluze.

Tak jak jste dopadli?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek