Hlavní obsah

Václav IV. a lazebnice Zuzana

Foto: Profimedia.cz

Foto: Profimedia.cz

Václav IV., český a římský král, nebyl moc oblíbený. Byl slabý a nedokázal vládnout pevnou rukou tak, aby říše vzkvétala. Došlo to tak daleko, že se česká a moravská šlechta spojila, zajala ho a uvěznila. Tím však složitý osud vznětlivého a nedobrého panovníka rozhodně nekončil.

Článek

To se stalo, že krále českého Václava IV. šoupli do vězení, do cely v pražské Staroměstské radnici. Dali ho tam zavřít zemští páni a trvali na tom, aby přistoupil na jejich podmínky. Daně nebude určovat on, ale zemský sněm panské jednoty. Bude se víc platit na římskokatolickou církev. A hlavně se král musí pravidelně modlit k Bohu a nepořádat pitky, lovy a neprohánět ženské. Otřesné podmínky. A dokud nepřivolí, zůstane v kobce s ubohým jídlem. A k pití mu dávali jenom vodu.

Z kobky do koupele

Král si stěžoval dozorcům, konšelům, když se tu občas objevili.

Chtěl, aby ho přijali zemští páni. Nikdo nebyl ochoten mu vyhovět. Dokud neřekne, že to vzdává.

Nakonec konšelům vzkázal, že když mu nedovolí horkou koupel a masáž, umře špínou a křečovitými bolestmi a do Čech vstoupí jeho krutý bratr Zikmund a ten s nimi zatočí.

Konšelé se rozhodli, že Václava přijmou a proberou to s ním.

Povolili mu, aby v prostém oděvu a obklopen strážemi došel do lázně u Kamenného mostu.

Nelíbilo se mu to, ale vykoupat se už vážně potřeboval. A tak šel.

Před lázní pak hlídali strážní. Venku i vevnitř.

V rukou krásné lazebnice

Věnovat se mu začala paní Zuzana. Nejkrásnější z pražských lazebnic. Žena velmi vlídná a náchylná k mužům. Omyla ho, osušila a vedla na masáž.

Biřici místnost, v níž se měla věnovat pečlivě jeho tělu, prozkoumali a zjistili, že tam není okno, a tudíž že král nemá kudy utéct. Pak je tedy nechali o samotě.

Paní Zuzana poskytla vládci dokonalou masáž celého těla, přičemž jeho intimní partie si nechala až nakonec.

Václav se natolik vzrušil, že ji požádal, aby odložila svůj šat.

Vyhověla mu a nelitovala.

Král byl vynikající milenec.

Foto: Profimedia.cz

Tři gotické sochy na Staroměstské mostecké věži: zleva císař Karel IV., svatý Vít a Václav IV.Foto: Profimedia.cz

Osvěžení u řeky

Strážní se mezitím značně opili, neboť bylo k dispozici víno a nemuselo se za něj platit. Vše šlo na účet pánů konšelů. I když ti to mysleli tak, že co chce, tam může vypít a sníst panovník a nikoliv jeho hlídači.

Za této situace je král požádal, zda by nemohl vyjít ven nad řeku a tam se osvěžit. Bylo mu prý strašlivé horko.

Souhlasili s tím, že si nevezme šaty a půjde tam pouze v prostěradle, aby ho nenapadlo uprchnout.

Útěk, to byl právě nápad, který se zrodil ve Václavově hlavě. Zvlášť když viděl, v jakém stavu jsou jeho hlídači.

Vladař se ocitl na terase nad proudem řeky. Pohlédl ke svému hradu, kam se zatím nesměl vrátit. Jeho touha po svobodě byla mocná.

Nahý král utíká

Kousek od místa, kde stál, zahlédl u břehu uvázaný člun. I s vesly. Když tam seskočí a odpluje... Co dál? Zemští páni stojí proti němu. Nehledě na to, že to s pádly neuměl.

Za králem se objevila Zuzana, která se tu rovněž chtěla vydýchat z nádherného sexuálního zážitku. Nejlepšího ve svém dosavadním životě.

Václav zauvažoval, že by ji tu znova povalil, ale nakonec v něm zvítězila vůle po svobodě a otázal se jí: „Umíš veslovat?”

Okamžitě jí bylo jasné, co vladař chce, a horlivě přikývla.

„Když mě převezeš na druhý břeh, královsky se ti odměním. Udělám z tebe svou první milostnici.”

Toho se trochu bála. Na druhou stranu ale uvažovala o tom, že by si za královskou odměnu mohla třeba postavit i malou vlastní lázeň.

Král již usedal v loďce.

Skrze lesy a přes vodu

Zuzana ji odvázala, skočila do ní a odrazila od břehu. Do rukou chytla vesla a začala hnát loďku do proudu řeky. Brzy se ocitli v polovině Vltavy.

Václav IV. uvažoval v těch okamžicích o tom, jak se vypořádá se všemi zrádci.

Biřici se vyřítili na pavlač potácivými kroky a viděli, co se děje. Obavajíce se maléru, běželi ke Kamennému mostu, aby krále dohnali. Ale to už neměli šanci.

Silný milenec slíbil, když přistávali, své zachránkyni, že jí dá sto zlaťáků, pokud se jim podaří pronásledovatelům zmizet.

Odvedla ho ke své kamarádce, u níž se schovali. Oblékla ho tam do šatů po jejím zesnulém manželovi. Přestrojila ho tak, že by ho v životě nikdo nepoznal.

Potom společně opustili Prahu. Šli lesy a houštinami. U Chuchle si Zuzana vypůjčila jinou loďku a převezla Václava zase přes řeku.

Šli pak dál lesy kunratickými.

Byl už večer a začínala lehat tma.

Před uprchlíky vyrostl v mracích Nový hrad u Kunratic. Sem král často jezdíval na hony i za jinými zábavami. Věřil tedy, že ho tu příznivě přijmou a pomohou mu.

Mýlil se král, nebo měl pravdu? A jak se odměnil lazebnici Zuzaně...? Dozvíte se to. Ale až příště.

Reklama