Hlavní obsah

Výzkum: Učitelé děti trestají častěji než ostatní rodiče

Foto: Thinkstock

Povolání učitele je často stresující, ale fyzické tresty to neomlouváFoto: Thinkstock

Ve školách jsou fyzické tresty zakázané, ale doma na svých dětech se jich pedagogové nezdráhají. Naopak k nim mají shovívavější přístup než rodiče, kteří ve školství nepracují. Alespoň to vzešlo z průzkumu agentury GfK Czech. Objednala si ho Nadace Naše dítě, která je z výsledků v šoku.

Článek

Pedagogové i běžní rodiče se shodli, že fyzický trest není ideální výchovnou metodou. Ovšem ve výjimečných případech k němu občas každý z nich přistoupí. Zarážející ale je, že rodiče pedagogové své děti fyzicky trestají častěji než běžní rodiče. Z průzkumu, do kterého se zapojily téměř dvě stovky učitelů, totiž vzešlo, že nějaký ten pohlavek či plácnutí uštědří svým potomkům o deset procent více pedagogů než rodičů nepedagogů. „Abych byla upřímná, je to pro mě celkem šokující zjištění, tohle jsem vůbec nečekala,“ říká k tomu Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Jak trestáme své děti

Jenže průzkum, který se uskutečnil mezi dubnem a červnem tohoto roku, ukázal, že pedagogové mají k fyzickým trestům vcelku shovívavý přístup. U svých dětí praktikují především zákaz oblíbené činnosti (návštěva kamaráda, dívání na televizi, práce na počítači,…), ale na prvních příčkách skončilo právě i fyzické trestání, i když je tím myšleno jen nějaké lehké plácnutí přes ruce či přes zadek. K tomu se občas uchyluje každý druhý pedagog, a naopak jen každý čtvrtý takové chování ve výchově zcela odmítá. „Mně se tomu snad ani nechce věřit. Ve školách jsou totiž fyzické tresty zakázané a já bych čekala, že se s tím pedagogové ztotožní a budou tak fungovat i doma. Nebo jsem si alespoň myslela, že jejich postoj k fyzickým trestům bude stejný jako u rodičů, kteří nejsou učitelé,“ komentuje výsledky průzkumu Zuzana Baudyšová.

Foto: Thinkstock

Jsou učitelé domácí tyrani?Foto: Thinkstock

Jenže zdá se, že pedagogové, kteří jsou s dětmi v kontaktu téměř dennodenně tak vyhraněný názor nemají. „Já mám desetiměsíčního syna, takže nás se fyzické tresty ještě netýkají, ale rozhodně nemám v plánu je nějak dramaticky odmítat. Tedy ve smyslu nějakého lehkého plácnutí a podobně. Sama jsem byla celkem hodné dítě, myslím, že mě rodiče dobře vychovali, a nic na tom nemění fakt, že jsem občas nějaký ten pohlavek schytala,“ říká Pavlína Balková, učitelka na mateřské dovolené.

Pozor, pohlavky fungují i ve škole

Ovšem nejpřekvapivější je nejspíš fakt, že pohlavkům a podobným technikám se pedagogové neubrání ani v prostorách škol. A to, i když u nás platí zákaz jakéhokoli fyzického trestání žáků či studentů!

Nejčastěji sice učitelé přistupují k slovnímu napomenutí, poznámkám (o tom, jak se u žákovské svých dítek můžete pobavit, se dočtete v článku Vtipné poznámky: Zvrací židličky!), důtkám a podobně, ale každý čtvrtý pedagog pokládá právě pohlavek za přijatelnou formu trestu, a dokonce k ní již v minulosti přistoupil. Na prvním stupni se k tomu přiznalo 16 procent dotázaných učitelů, na druhém stupni pak dokonce 34 procent kantorů! „Přiznávám, že byly chvíle, kdy bych na svých žácích ráda občas fyzický trest použila, ale vždy jsem se ovládla. Se zákazem fyzických trestů na školách plně souhlasím. Je to totiž velmi silný nástroj v rukou učitele, který je snadno zneužitelný,“ dodává Pavlína Balková.

Průzkum se mimo jiné zabýval i tím, za co rodiče své děti nejčastěji trestají. A tady se všichni víceméně shodli, protože 50 procent rodičů pedagogů a 53 procent běžných rodičů pokládá za nejzásadnější prohřešek a důvod k fyzickému trestu především to, když dítě samo na někoho zaútočí, ať už na jiné dítě či na rodiče. Hned za tím následuje lhaní a ničení věcí.

Tip redakce:Potýkáte se doma s malým lhářem? Místo pohlavků si zkuste přečíst článek Moje dítě mi lže! Jak ho to donaučit?.

Ale i v této oblasti rodiče pedagogové překvapili. Ukázalo se totiž, že za jakékoli prohřešky související se školou (špatné známky či poznámky) své děti netrestají!

Reklama

Související témata: