Hlavní obsah

Máte dluhy a nestíháte splácet? Můžete vyhlásit osobní bankrot, ne vždy je to ale možné

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Může se stát, že se dostanete do těžké životní situace a do dluhů, které vám postupně přerostou přes hlavu. Co dělat, pokud víte, že je nemáte šanci splatit, a začít zase normálně žít? Možná by pomohl osobní bankrot. Za jakých okolností je možný?

Článek

Dostat se do takzvané dluhové spirály není bohužel nic výjimečného. Stačí jedna půjčka, kterou z různých důvodů nebudete moci splácet, a nenapadne vás nic jiného než si zase někde půjčit, abyste měli z čeho žít. Stačí pár chybných rozhodnutí a jde to velmi rychle z kopce. Co se dá dělat, když už vám výplata nestačí, abyste vše splatili?

Co je podstatou bankrotu

Osobní bankrot je výhodný proto, že během něj (trvá tři až pět let) věřitelům vyplatíte jen určené procento z dlužné částky a zbytek vám bude odpuštěn. Dřív platilo, že hranice nutná pro osvobození od dluhů byla 30 %, dnes hranice neexistuje a rozhoduje o ní soud. Je ale dobré vědět, že ještě pět let po ukončení insolvenčního řízení jste uvedeni v insolvenčním rejstříku, což znamená, že například nemusí být schválena vaše žádost o úvěr.

Pro koho je bankrot vhodný

Když vám dluhy přerostou přes hlavu a chcete s tím opravdu jednou pro vždy něco udělat, můžete se pokusit vyhlásit osobní bankrot, tedy oddlužit se pomocí insolvenčního zákona. Jaké jsou hlavní podmínky, abyste to mohli udělat? Jsou vlastně jen tři: musíte mít alespoň dva věřitele, minimálně ve dvou případech jste splátky neuhradili víc než 30 dnů po splatnosti a jste v platební neschopnosti, tedy nemůžete splácet. Oddlužení je pro vás řešením i v případě, že zatím své dluhy splácíte, ale víte, že do budoucna to už nebude možné – rozhodně tedy nečekejte, až budete opravdu v krizi.

Foto: Lisa-S, Shutterstock.com

Podat návrh na insolvenci a shromáždit potřebné doklady musíte s pomocí odborníka.Foto: Lisa-S, Shutterstock.com

Kdo vám s oddlužením pomůže a za kolik

Zákon stanoví nejen to, jaké náležitosti a přílohy musí návrh mít, ale i to, že musí být sepsán odborníkem – za toho jsou považováni advokáti, notáři, soudní exekutoři, insolvenční správci a neziskové organizace se státní akreditací.

Pokud vám návrh sepisuje nezisková organizace, neplatíte nic, pokud jiný odborník, pak zákon stanovuje i cenu za takovou službu: 4000 Kč za návrh pro jednotlivce nebo 6000 Kč, bez DPH, při společném oddlužení manželů. „Je nutné mít na paměti, že tato částka je ale pouze za sepsání návrhu, nikoliv za zastupování v řízení před insolvenčním soudem. Pokud by o to měl dlužník zájem, vždy by si měl důkladně prostudovat podmínky mandátní smlouvy, kterou uzavírá, aby poté nedlužil ještě víc,“ říká advokátka Karolína Nová z advokátní kanceláře KN Legal. Jestliže se dluhy týkají obou manželů, pak by měli jít do insolvence společně, protože když návrh podá jen jeden z nich, druhému hrozí (nebo budou pokračovat) exekuce.

Co musí obsahovat návrh na bankrot

V návrhu musí být vše, co svědčí o tom, že jste v úpadku. Musí obsahovat i seznam vašeho majetku a doklady o vašich příjmech za posledních 12 měsíců, stejně jako očekávané příjmy na dalších 12 měsíců, pokud vám bude někdo se splácením pomáhat, pak i smlouvu s ním o daru nebo příspěvcích na splácení.

„Oddlužení fyzické osoby může být provedeno buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Před rokem 2019 bylo možné oddlužovat se pouze plněním splátkového kalendáře. Dnes už dlužník musí vydat alespoň část svého majetku, který bude prodán, a z výtěžku umořeny alespoň zčásti jeho dluhy,“ říká Karolína Nová. Počítejte tedy s tím, že bude prodán ten majetek, který určí insolvenční soud.

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Pokud se dluhy týkají obou manželů, měli by usilovat o oddlužení společně.Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Podmínky osobního bankrotu

Schopnost zaplatit alespoň část dluhů je podmínkou, abyste se mohli oddlužit v rámci insolvenčního řízení. Musíte mít odpovídající příjem - tedy mzdu, důchod, mateřskou, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, rentu, odměny na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti či z podnikání. Pokud nemáte dostatečné příjmy, nebo dokonce žádné, může vám se splácením pomoci někdo další, s nímž ale musíte uzavřít smlouvu. „Při návrhu je nezbytné osvědčit, že bude možné, aby dlužník hradil minimální měsíční splátku na své dluhy společně s odměnou insolvenčního správce. Tyto částky se každý rok mění, aktuálně jsou 2178 Kč měsíčně. Současně musí dlužníkovi z příjmů zůstat tzv. nezabavitelné minimum, které je stanoveno na 13 638 Kč. Pokud je tedy čistý příjem pod součet těchto dvou částek, není možné oddlužení povolit,“ uvádí Karolína Nová.

Přerušení oddlužení

Pokud byste cokoli zatajili, tedy nějaké své závazky, majetek nebo příjmy, budete-li pracovat načerno či neodevzdáte do majetkové podstaty například dary, dědictví, popřípadě výhry - hrozí zrušení oddlužení.

Soud může zrušit oddlužení i ve chvíli, kdy během něj vzniknou nové závazky, tedy například, když si vezmete další úvěr. „Pokud takové vzniknou a oddlužení nebude zrušeno, tak tyto nově vzniklé závazky do oddlužení nespadají a vy je budete povinni splatit celé i po skončení úspěšného oddlužení,“ vysvětluje advokátka Petra Karbanová. Během insolvenčního řízení může soud povolit přerušení splácení až na rok i ho o šest měsíců prodloužit, vždy ze závažných důvodů.

Reklama