Hlavní obsah

Schizofrenie: Jak se nemoc projevuje, jak se léčí a jak dostat nemocného k odborníkovi

Foto: Ground Picture, Shutterstock.com

Foto: Ground Picture, Shutterstock.com

Schizofrenie je závažné onemocnění, které postihuje celou psychiku. Typické jsou nesrozumitelné změny nálady, podivínské chování a bludy. Část pacientů s nemocí bojuje dlouhodobě, protože problémy mají bohužel tendenci se vracet.

Článek

V minulosti se lidé se schizofrenií občas stávali uctívanými věrozvěsty, nebo naopak končili na hranici. Souviselo to s jejich rozpadlým čili porušeným myšlením, v důsledku něhož například vykřikovali věty, které sice nedávaly smysl, ale okolí je mohlo považovat za „zprávy z nebe (či od ďábla)“. Většinou se však schizofrenici dostávali na okraj společnosti – na okolí působí porucha velmi zvláštně a nesrozumitelnost chování vyvolává obavy.

Jak poznat schizofrenii

Stanovení diagnózy je trochu obtížné, protože existují různé typy schizofrenie, které se od sebe výrazně liší. Zjednodušeně lze použít dělení na negativní a pozitivní, i když se můžete setkat také s termíny paranoidní, hebefrenní či katatonní schizofrenie. Pozitivní příznaky jsou jakoby „navíc“ oproti normálnímu stavu, negativní příznaky jsou typické ochuzením oproti normě.

Co je to schizofrenie

Na začátek je třeba říci, že schizofrenie neznamená rozdvojená osobnost, jak je nemoc laicky často vnímaná. Jde o komplexní duševní onemocnění, které v různé míře postihuje emoce, myšlení i chování. Nepřiléhavé emoce (tedy takové, které neodpovídají situaci), například smích ve vážných chvílích, vedou k podivným projevům chování. Porušené myšlení vytváří v mysli nemocného nesmyslné konstrukty a propojení, takže se komunikace stává nejasnou či nesrozumitelnou. Ve změněném chování se pak často objevují zvláštní rituály a pohybové stereotypy. K psychickým potížím se mohou přidávat i tělesné příznaky, například bolesti břicha či hlavy, potíže se zažíváním a podobně.

Příznaky schizofrenie

1. Pozitivní příznaky

  • Bludy – nemocný je přesvědčený o něčem, co není pravda, třeba že mu chce někdo ublížit, považuje se za prince nebo třeba žárlí...
  • Halucinace – slyší neexistující zvuky („hlasy“), vidí neexistující věci.
  • Nesmyslné myšlenky a překotné jednání bez logiky
  • Nesmyslná komunikace
  • Bizarní chování

2. Negativní příznaky

  • Emoční oploštělost – nemocný není schopen dostatečně prožívat radost, smutek, vztek...
  • Utlumení
  • Potřeba izolovat se od lidí, uzavřenost vůči společnosti
  • Plachost
  • Omezená komunikace

Kolik lidí trpí schizofrenií a kdy se projevuje

Jedná se o relativně vzácnou poruchu – setká se s ní asi jedno procento lidí. Nejčastějším obdobím první schizofrenní epizody je raná dospělost mezi 20 až 30 roky věku. Začátek dospělosti je přechod z chráněného rodinného prostředí do světa velkých nároků a složitostí, což může souviset s tím, proč je právě v této době obvyklé propuknutí nemoci.

Co je příčinou schizofrenie

Podstatou schizofrenie je podle všeho nesprávné fungování mozku. V tom je jistá naděje. Jakmile pokrok v neurofyziologii umožní důkladněji popsat, co se při onemocnění děje, bude možná přesnější léčba. Pro onemocnění je nutné mít určité dispozice – mohou být vrozené nebo získané, například komplikacemi při porodu nebo podvýživou. Nesprávný vývoj mozku tuto dispozici dále posiluje a schizofrenickou epizodu pak může nastartovat stres, trauma nebo zneužívání drog (včetně marihuany).

Jak dostat nemocného k odborníkovi

Máte-li podezření, že se s vaším blízkým děje něco, co odpovídá výše uvedenému popisu, je dobré se poradit s odborníkem. Zatímco někdy se nemocný návštěvě lékaře nebrání, protože je spíše apatický, jindy to může být problém a snaha dostat schizofrenika k odborníkovi se může stát součástí jeho představ o spiknutí proti němu. Pak je šikovné jako záminku využít tělesné příznaky (bolesti hlavy, nespavost, nechutenství či zažívací potíže). Nedobrovolná hospitalizace je možná až ve chvíli, kdy je nemocný bezprostředně nebezpečný sobě nebo okolí.

Jak se léčí schizofrenie

Plně rozvinutá porucha může přinášet rizika – pacient může ubližovat sobě nebo okolí. Základem léčby akutní fáze jsou léky. Používají se antipsychotika, někdy v kombinaci s anxiolytiky pro zklidnění. Včasná a správná léčba účinnými léky je velmi důležitá.

Po zvládnutí akutní fáze přichází na řadu psychoedukace: nemocný potřebuje zpětně porozumět tomu, co se s ním dělo. Často totiž popisuje epizodu jako chování někoho jiného, myslí si: „To jsem nebyl já.“ Psychoedukace vedená zkušeným psychologem umožňuje člověku přijmout schizofrenii jako něco, s čím může žít a fungovat.

Závěrečnou fází léčby je socioterapie, to znamená začlenění do společnosti. Bez toho mohou nemocní sklouznout k izolaci a životu na okraji společnosti, například k bezdomovectví.

Je schizofrenie vyléčitelná?

Při včasném zachycení a správné léčbě se 70–80 % lidí, u nichž se onemocnění objevilo poprvé, zotaví během tří až šesti měsíců od stanovení diagnózy a nemoc se v plné formě již nikdy nerozvine. Zhruba u 60 % všech nemocných se potíže, jestliže užívají předepsané léky (!), znovu neobjeví.

Odborná spolupráce: psycholog a psychoterapeut Tomáš Vašák

Reklama