Hlavní obsah

Aspergerův syndrom

Článek

Aspergerův syndrom je postižení mozku a spadá do poruch autistického spektra. Ovlivňuje způsob, jakým se dítě nebo dospělý dorozumívá se svým okolím a jak na něj reaguje.

Příznaky

První příznaky se objevují ve věku tří let. Děti s tímto onemocněním nemívají problém s mluvením, obvykle ale nechápou žerty, ironii, metafory či nadsázku. Mívají potíže s neverbální komunikací, s výbušností či agresivitou, mohou lpět na rituálech. Objevují se potíže se spánkem, úzkosti a deprese.

Aspergerův syndrom bývá častěji diagnostikován chlapcům, může se objevit i u dívek. Špatně se jim vyjadřují pocity, zejména když jsou ve stresu. Lépe se vyjadřují písemně než ústně. Neodhadnou vždy hranice v mezilidské komunikaci a často mohou druhé urazit, aniž by si to uvědomily. Často mluví velmi potichu nebo příliš hlasitě.

Je nutné vyhledat klinického psychologa (nebo psychiatra), který určí diagnózu a naučí vás s dítětem pracovat, aby dokázalo zvládat emoce a chování.

Aspergerův syndrom

Popis - Postižení mozku ovlivňující komunikaci. Na rozdíl od jiných druhů autismu bývá u těchto dětí běžná nadprůměrná inteligence či jiné nadání. Někdy se o Aspergerově syndromu mluví jako o mírnější formě autismu.

Příznaky - Děti nemají problém s mluvením a vyjadřováním, obvykle ale nechápou žerty, ironii, metafory či nadsázku. Vynikají v učení se vzorců, problémy jim dělá abstraktní myšlení. Mohou mít potíže se spánkem, úzkosti a deprese.

Inkubační doba - Nemá inkubační dobu, první potíže se mohou objevit už u dětí kolem tří let.

Léčba - Nemoc se nedá léčit, lze pouze potlačit příznaky, k nimž patří úzkosti, deprese, agresivita či potíže se spánkem. V přístupu k dětem se využívá speciální pedagogická výchova, přínosná je především kognitivně-behaviorální metoda, která učí děti zvládat emoce a chování.

Smrtnost - Na nemoc se neumírá.

Prevence - Nemoci nejde předejít.

Podrobnější informace o příznacích a léčbě Aspergerova syndromu najdete zde: