Hlavní obsah

Aspergerův syndrom často znamená vyloučení ze společnosti

Foto: RMC42, Shutterstock.com

Foto: RMC42, Shutterstock.com

Známá šestnáctiletá aktivistka Greta Thunberg před časem přiznala, že trpí Aspergerovým syndromem. Je to docela časté postižení, takže je možné, že se s někým se stejnou diagnózou znáte. Víte, co prožívá a proč se chová tak zvláštně?

Článek

Máte ve svém okolí podivína, který vám často připadá „mimo“ anebo ho považujete za netaktního nevychovance? Možná za své chování nemůže, protože se narodil s Aspergerovým syndromem (AS). Je to lehčí forma autismu, která z neznámého důvodu častěji postihuje chlapce. Nejde o duševní poruchu, ale o vrozené a nevratné neurologické postižení mozku, jehož konkrétní příčina není dosud jasná. Určitou roli však hraje genetika. Co je pro lidi s AS typické?

Projevy: Jak poznat Aspergerův syndrom

Chování lidí s AS působí zvláštně, vzpomeňte třeba na Sheldona Coopera ze seriálu Teorie velkého třesku (2007–19) nebo na Temperance Brennan ze Sběratelů kostí (2005–17) – právě u nich lze vypozorovat aspergerské znaky.

Obecně nechápou nepsaná pravidla lidské komunikace. Často nejsou schopni navázat rozhovor přiměřeným, situaci odpovídajícím způsobem a vyhýbají se očnímu kontaktu. Mívají narušenou mimiku i řeč těla, proto jim nerozumějí ani u ostatních a mnohdy reagují neadekvátně a nepochopitelně. Když se s někým baví, může se občas zdát, že mluví bez souvislostí, anebo se věnují jen svému monologu. Ve všem hledají hlubší smysl a pravidla a pozorně vnímají detaily (přičemž jim může uniknout celek). Bývají až pedantsky doslovní, a protože neumějí „číst mezi řádky“, nerozumějí ironii ani metaforám.

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Že je dítě jiné, si rodiče všimnou často okolo jeho třetího rokuFoto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Samotářské dítě se zvláštními zálibami

Prvních náznaků si rodiče všimnou zhruba okolo tří let věku dítěte, typické je samotářské chování a někdy i samomluva. Vytvářejí si rituály a milují rutinu: třeba stále stejnou cestu do školy. Jejich řeč může znít monotónně, tedy bez intonace a emocí, zato slovní zásoba bývá široká. Děti s AS se nezapojují do skupinových her, ale drží se jednoho kamaráda nebo tráví čas o samotě. U některých se už odmala objevuje přecitlivělost na světlo, hluk nebo některé chutě. Emoce vyjadřují intenzivně, např. záchvaty vzteku, které může vyvolat i vcelku nevinná situace, třeba změna běžného denního programu.

Děti a obecně lidé s AS mívají zvláštní záliby. Jaroslav Hořejší v knize „Aspergerův syndrom: Život pod společenským tlakem“ uvádí, že v četbě hledají spíše informace než emoce, proto moc nečtou romány, zato milují literaturu faktu a různé encyklopedie. Extrémní zalíbení mohou mít v jízdních řádech, mapách či tabulkách a někdy se je učí i nazpaměť.

Léčba aspergera? Projevy lze zmírnit

Ačkoliv syndrom nelze nijak vyléčit, mnoho lidí s lehčí formou AS se dokáže naučit přiměřeným reakcím, které se tzv. očekávají. V dospělosti jde hlavně o projevy náklonnosti a zvládání vzteku. Někdo to dokáže sám, jiný potřebuje terapeuta.

Důležité je, aby okolí vědělo, o co se jedná. Lidé s AS si svou rozdílnost uvědomují a trápí se, že jsou pro ostatní divní. Na rozdíl od dětí dospělí po samotě netouží, jsou obvykle schopni navazovat vztahy a chodit do zaměstnání. Problém mohou být některá povolání, žena s AS se patrně nebude cítit dobře jako servírka. Vhodnou oblastí je IT, což dokazuje i fakt, že u mnoha programátorů lze vysledovat náznaky syndromu. Tato jinakost ale rozhodně nebrání úspěšnému životu. O řadě různých osobností se traduje, že měly či mají aspergera, a přesto to dotáhly opravdu daleko: patří mezi ně například Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Steve Jobs, Bob Dylan anebo Bill Gates a také Anthony Hopkins.

Aspergerův syndrom

  • Popis - Vrozená porucha mozku, někdy se počítá mezi poruchy autistického spektra. Zasahuje chování, myšlení i pocity, ne inteligenci.
  • Příznaky - Snížená schopnost rozumět lidským pocitům a běžné komunikaci a zapojit se do ní adekvátním způsobem – aspergerici působí jako nevychovanci či necitelní výstředníci. Vytváření rituálů, vášeň pro detaily, samotářství, podivínství, přecitlivělost na hluk.
  • Léčba - Není možná, ale projevy lze zmírnit, mnoho lidí s lehčím AS se naučí reagovat tak, jak se očekává.
  • Statistika - Projevuje se výrazně častěji u mužů.
  • Prevence - Není známa.

Víte, jaký je život s těžkým autistou a co je to homesharing, který pomáhá rodinám autistických dětí?

Reklama