Hlavní obsah

Strašák rodičů zvaný autismus: Jak a kdy se pozná u dítěte, jaké má příznaky a dá se léčit?

Foto: Roman Yanushevsky, Shutterstock.com

Foto: Roman Yanushevsky, Shutterstock.com

Autistické poruchy patří mezi závažné vrozené psychické potíže, které postihují mentální vývoj. Projevují se už v raném dětství a v České republice jimi trpí v různé míře až čtvrt milionu lidí. I když neexistuje léčba, lze příznaky zlepšit a dítěti i jeho rodině usnadnit život.

Článek

Poruchy autistického spektra (PAS) zahrnují několik pervazivních diagnóz, což znamená, že zasahují vývoj dítěte do hloubky a v mnoha směrech – v myšlení, cítění i chování. Jedná se přitom o častý problém. I mnozí známí lidé se svěřili, že trpí nějakou formou PAS, případně že mají nemocného v rodině: například hvězda seriálu Útěk z vězení Wentworth Miller, vizionář Elon Musk nebo bratr modelky Kateřiny Sokolové.

Co je příčinou autismu

Zpočátku byl autismus považován za důsledek necitlivé mateřské výchovy, později se prokázalo, že má genetickou příčinu a je vrozený. Je způsoben narušeným vývojem centrální nervové soustavy, ale přesný mechanismus je stále neznámý. Jeho vznik se někdy dává také do souvislosti s nedostatkem vitaminu D v těhotenství matky či v raném dětství postiženého, ovšem výzkumy stále pokračují. A ne, autismus opravdu nezpůsobuje očkování!

Jak poznat poruchu autistického spektra

Projevy jsou znát již v raném věku a u každého dítěte jsou trochu jiné. Některé symptomy ve věku kolem pěti let ustupují a objevují se nové, v nějaké formě přetrvávají celoživotně. Jaké jsou nejčastější příznaky?

  1. Problém s komunikací a interakcí s ostatními
  2. Nedostatečná nebo nepřiměřená aktivita v sociálním kontaktu
  3. Chybějící nebo slabý oční kontakt
  4. Nezájem o sdílení aktivit, společnou hru
  5. Záchvaty vzteku a tvrdohlavost
  6. Inklinace ke stereotypním hrám
  7. Sklony k úzce specifickým a encyklopedickým vědomostem
  8. Zvýšená úzkostlivost ve společenských situacích

Druhy PAS

Ve skupině PAS je několik různých onemocnění, která se liší především stupněm závažnosti projevů. Mírnější formou je Aspergerův syndrom – může být diagnostikován i v dospělosti a je známý například z filmu Rain Man (1988). Dětský autismus (či jen autismus) je závažná neurovývojová porucha, která se projevuje narušením v oblasti sociální interakce a komunikace. U atypického autismu jsou některé oblasti zasaženy méně než v případě autismu – nemocní obvykle mívají lepší sociální nebo komunikační dovednosti. Tento typ poruchy se nejčastěji objevuje po třetím roce života.

Poznají rodiče, že jde o autismus?

Část rodičů si všimne, že je chování dítěte zvláštní už v kojeneckém věku, od tří let už je porucha dobře rozpoznatelná. Občas je ale těžké ji odhalit, protože některé děti s mírnějšími projevy mají dobré řečové schopnosti a nadprůměrný intelekt.

Foto: Lopolo, Shutterstock.com

První příznaky autismu lze vypozorovat už v kojeneckém a batolecím věkuFoto: Lopolo, Shutterstock.com

Jak probíhá screening

V České republice se od roku 2017 provádí v 18 měsících věku dítěte povinný screening PAS. Jedná se o dotazník u praktického dětského lékaře, ve kterém rodič odpovídá na 20 otázek týkajících se vývoje dítěte a jeho dovedností v sociálně komunikační i psychomotorické oblasti. Je-li test v 18 měsících pozitivní (alespoň v 1-3 položkách), ve 24 měsících se zopakuje.

Co dělat, když se porucha odhalí

Pokud při screeningu vyjde test pozitivní i ve 24 měsících, pošle dětský lékař malého pacienta na psychologické vyšetření. Není ale třeba panikařit, někdy může test vyjít falešně pozitivní a o autismus nejde. Jestliže není úplná jistota, obvykle se chvíli počká a další měsíce většinou přinesou rozuzlení: dítě buď z autistických rysů vyjde, nebo naopak symptomy zesílí.

PAS diagnostikuje dětský psychiatr či klinický psycholog. V takovém případně je zapotřebí co nejdříve začít s ranou péčí. Jejím účelem je zmírnit negativní vliv na psychický vývoj dítěte a nepříznivý dopad na celou rodinu. Patří sem různé konzultace, speciální programy i individuální péče.

Řadu informací najdou rodiče na stránkách neziskových organizací, například Autismport. Autistické děti, s nimiž se od raného věku intenzivně pracuje, si vedou lépe než ty, u kterých se nezačalo včas.

Dá se autismus léčit?

Léčba PAS není možná, lze pouze zlepšit jednotlivé příznaky. Pokud se ale diagnostikuje včas, můžete dítěti umožnit, aby žilo běžný život, chodilo do školy a případně rozvinulo to, v čem vyniká. Že má PAS, nemusí nic vypovídat o tom, co může či nemůže někdy v budoucnu zvládnout.

Odborná konzultace: MUDr. Jan Všetička, dětský a dorostový psychiatr, soukromá klinika LOGO, Brno; MUDr. Jaroslava Chlapková, dětská lékařka, Pardubice

Reklama