Hlavní obsah

Blesk do vás může uhodit i v bytě! Jak se chovat při bouřce?

Foto: Irina Kozorog, Shutterstock.com

Foto: Irina Kozorog, Shutterstock.com

O bouřky není letos nouze a někdy bývají i hodně intenzivní. Jak se při nich ochránit před úderem blesku? A víte, že nejste v bezpečí ani doma?

Článek

Ročně u nás na následky zasažení bleskem umírá asi pět lidí a ve světě je to jeden člověk denně. Nejnebezpečnější je bouřka, která je do tří kilometrů od vás. Jak to poznáte? Spočítejte vteřiny mezi bleskem a hromem. Je-li to méně než devět sekund, jste ohroženi. Úder blesku ve vaší blízkosti přestane úplně hrozit, až bude pauza alespoň 30 sekund.

Co (ne)dělat, když je bouřka

Když přijde bouřka, spěchejte se schovat do budovy s hromosvodem. Není-li to možné, vydejte se do hustého lesa nebo křoví. A pokud nelze ani to, snažte se nebýt nejvyšším bodem v okolí a snižte plochu, jíž se dotýkáte země – takže si rozhodně nelehejte! Nejlepší pozice je podřep: rukama obejměte kolena a skloňte hlavu.

Neschovávejte se pod osamělé stromy ani do opuštěné kupky sena nebo do stanu. (Víte, kdy můžete dostat pokutu za stanování?) Rozhodně nepokračujte v chůzi, neutíkejte, nejezděte na kole, nenoste deštník, netelefonujte, nepoužívejte golfové hole a odložte kovové předměty – velké mohou fungovat jako hromosvod, menší vás mohou popálit, kdyby uhodilo blízko vás. Rozumné není ani opírat se o dům či o skálu.

Pozor na přírodní skrýše

Nezůstávejte na kraji lesa, u sloupů s elektřinou, u vody, nezalézejte do seníku ani na posed. Jestliže je vás víc, udělejte mezi sebou pár metrů rozestup – s výjimkou malých dětí, ty v podřepu schovejte mezi kolena. Zkrátka: nevyčnívejte nad úroveň okolí a nebuďte poblíž ničeho, co vyčnívá – riskujete tak zásah vedlejším proudem blesku nebo povrchovým proudem, který se šíří kolem.

Foto: Dark Moon Pictures, Shutterstock.com

Rozhodně se neschovávejte pod osamoceným stromem a nelehejte si na zemFoto: Dark Moon Pictures, Shutterstock.com

Bouřka na horách

Hory a vyvýšeniny jsou z hlediska úderu blesku rizikovější. Za bouřky nezůstávejte na vrcholu ani hřebenu. Pokud jedete v uzavřené kabině lanovky, jste chráněni stejně jako v autě. Jinak odejděte zpod lanovky nebo vleku, nedržte se kovového žebříku, lana ani zábradlí. Neopírejte se o skalní stěnu, nezůstávejte pod menším převisem ani u vchodu do jeskyně – mohli byste posloužit blesku jako spoj mezi skálou a zemí. (Ale určitě do hor vyrazte, pěší turistika vás zbaví přebytečných kil)

Bouřka u vody

Vodní plocha blesky přitahuje, takže rozhodně vylezte z vody a odejděte z její blízkosti – to platí pro plavce, stejně jako pro osazenstvo malých plavidel. Na větší lodi nestůjte na palubě a nedotýkejte se kovových dílů. Úvazy a tyče s kovovými lany je dobré prodloužit až do vody, tedy je uzemnit. Rybáři by měli odložit pruty a odejít od vody.

Bouřka v autě

Posádka automobilu, vlaku, autobusu i letadla je před bleskem chráněna efektem Faradayovy klece – ovšem nesmíte otevírat dveře ani okna. Stejné pravidlo platí i pro obytný přívěs – ten by se měl před bouřkou odpojit od elektřiny.

Foto: Roman Mikhailiuk, Shutterstock.com

Hory a výše položená místa jsou z hlediska zasažení bleskem daleko rizikovějšíFoto: Roman Mikhailiuk, Shutterstock.com

Blesk ohrožuje i uvnitř domu

Zcela v bezpečí nejste ani doma. Část blesku může projít telefonní přípojkou nebo vodovodním potrubím bez uzemnění. Je znám případ ženy, již zasáhl nepřímý blesk, když si za bouřky čistila zuby a sehnula se ke kohoutku s tekoucí vodou. Domem, který nemá kvalitní hromosvod a není chráněn přepěťovou ochranou, se může část energie blesku šířit vodivými materiály. Hromosvod proto nechte jednou za pět let kontrolovat, protože nefunkční hromosvod je větší riziko, než kdybyste ho vůbec neměli – blesky přitáhne, ale nesvede do země.

Nemáte takové zabezpečení? Za bouřky se nesprchujte, nemyjte si ruce pod tekoucí vodou, netelefonujte, nedívejte se na televizi, nepracujte s počítačem a nepoužívejte přístroje na elektřinu. Nejlepší je všechny elektrospotřebiče vytáhnout ze zásuvky, telefonní linku odpojit od modemu a anténu od televize. Rozhodně nestačí vypnout jističe, protože napětí přeskočí mezi jejich kontakty i tak, a pokud nemáte zmíněnou přepěťovou ochranu, může spotřebiče poškodit – zvlášť ty s obrazovkou.

Na možná rizika je důležité myslet, ale zrovna tak je nutné dopřávat si chvíle ryzího optimismu. Odpočiňte si od katastrof a přečtěte si 10 dobrých zpráv.

Reklama