Hlavní obsah

Chcete adoptovat dítě? Víme, na co se připravit!

Foto: Syda Productions, Shutterstock.com
27. 3. 2019

Adoptovat dítě je stejně životně důležité rozhodnutí, jako jej na svět přivést. Dítě vám vždy, ať už jste, anebo nejste jeho biologickými rodiči, zásadně změní celý život. Přípravná fáze se ale přece jen liší. Zjišťovali jsme, na co byste se měli přichystat.

Článek

V procesu adopce je několik důležitých milníků. Prvním z nich je období vnitřního rozhodování. Když jste si stoprocentně jistí, že do toho chcete jít, dlouhá cesta teprve začíná. Je proto třeba pevné vůle a odhodlání. Víme, čím vším si budete muset projít.

Žádost o adopci je to nejmenší

„Po rozhodnutí následuje samotný krok podání Žádosti o zařazení do evidence žadatelů. Pro ten se zájemci vydají na obecní úřad podle místa trvalého pobytu. Zde je sociální pracovnice seznámí s dalším úředním postupem,“ popisuje Jana Kotalová, projektová manažerka neziskové organizace Spolu dětem, která se stará o integraci dětí do rodin.

Stručně řečeno, budete muset dodat celou řadu dokladů. Kromě výpisu z trestního rejstříku a potvrzení o českém občanství také lékařské vyjádření o zdravotním stavu a údaje o vašich ekonomických a sociálních poměrech. Zjišťuje se dokonce i názor ostatních rodinných příslušníků k vašemu rozhodnutí o adopci.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Před zařazením do evidence žadatelů budete muset zvládnout spoustu papírování

Adopce versus pěstounství: Jaký je rozdíl?

  • Adopce (osvojení) - Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením mezi nimi vzniká stejný vztah s veškerými právy i povinnostmi jako mezi biologickým rodičem a dítětem.
  • Pěstounská péče - Je podle občanského zákoníku forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska však mezi nimi nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, nemá vyživovací povinnost a nemůže mu například vyřizovat pas apod.

(zdroj: www.adopce.com)

Psychologické testy i doklad o výši příjmu

Protože díky osvojení získáváte k dítěti stejný vztah, jako byste byli jeho biologickým rodičem, budete muset absolvovat i poměrně náročné psychologické testy, dokazovat svůj zdravotní stav i výši příjmů. A v ideálním případě byste měli být v manželském svazku. Adoptovat si dítě můžete i samostatně, ale obecně se upřednostňuje kompletní rodina.

Zjednodušeně řečeno, musíte být schopni dítě zaopatřit po všech stránkách. Nejsou ale vyřazeni ani adepti, kteří mají zdravotní potíže – vše se posuzuje velmi individuálně. Záleží na tom, jak by jejich zdravotní omezení ovlivňovalo výchovu a péči o dítě. Adoptivní rodiče jsou povinni dítě obeznámit o faktu, že nejsou jeho biologickými rodiči, a to nejpozději před nástupem na základní školu.

Foto: Syda Productions, Shutterstock.com

Úřady budou posuzovat výši vašich příjmů, zdravotní stav i rodinné zázemí

Úřady a speciální kurz

Až tímto projdete, čeká vás speciální přípravný kurz, kde se seznámíte se všemi informacemi ohledně specifik náhradní rodinné péče. Zjistíte tam vše potřebné o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a ujasníte si tam, jaké dítě můžete a budete schopni do péče přijmout – zejména pokud jde o jeho rodinnou anamnézu, jako je zdravotní stav dítěte nebo rodičů či jeho etnikum. Jak dlouho to celé trvá?

„Od podání příslušné žádosti přes veškerá prověření včetně absolvování odborné přípravy, uplyne zhruba rok, než je žadatel schválen a zařazen do příslušné evidence,“ uvádí Alena Michalová ze Sdružení pěstounských rodin Praha. 

Jak dlouho se čeká na dítě

„Doba čekání, čímž se se myslí termín, od kdy jsou žadatelé schváleni a zařazeni do evidence, se liší podle krajů. Je proto velmi těžké udat i přibližný odhad,“ říká Jana Kotalová. Průměrně se v Česku na dítě k adopci čeká do jednoho roku do pěti let. Záleží také na tom, zda je pár bezdětný nebo ne. Rodiče, kteří mají už jedno vlastní či adoptované dítě, mohou čekat až deset let – upřednostňovaní jsou lidé, kteří mít děti nemohou a dosud nemají.

Foto: Syda Productions, Shutterstock.com

Na dítě se obvykle čeká od jednoho roku do asi pěti let

Trpělivost růže přináší

Alena Michalová také upozorňuje, že u adoptovaných dětí hrozí větší pravděpodobnost různých zdravotních problémů: „U přijatých dětí se setkáváme častěji s různými zdravotními potížemi v důsledku problémů v souvislosti s těhotenstvím a porodem matky, nedobré péče původní rodiny, zatížené například závislostí na drogách nebo nemocemi, které mají genetický základ. Je proto třeba se po všech stránkách obrnit trpělivostí.“

„Náhradní rodinná péče je obrovskou, a prakticky výhradní příležitostí pro opuštěné děti, aby zakusily prostředí fungující, milující rodiny. Ale vždy jde o obohacení i vašeho života,“ uzavírá Alena Michalová.

Setkali jste se osobně s adopcí? Jaké jsou vaše zkušenosti?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek