Hlavní obsah

Za špatné vysvědčení může babička?!

Foto: Thinkstock

Výchova prarodiči se neukázala jako vhodná

30. 6. 2010

Maminky, pozor! Starší dítě vám dnes přinese první vysvědčení a mladší by po prázdninách měla začít hlídat místo školky babička? Není to tak dobré řešení, jak si možná myslíte. Britská studie totiž prokázala, že předškolní děti, které místo ve školce tráví čas s prarodiči, mají v budoucnu nedostatky ve vzdělání!

Článek

Časopis Uzlíček

Podívejme se, o co šlo ve zmiňovaném výzkumu, jehož výsledky byly uveřejněny na internetových stránkách renomovaného odborného časopisu Social Policy ( www.socialpolicy.org)).

Odborníci z University of London sledovali 4800 dětí předškolního věku, jejichž matky musely jít do práce a nemohly s potomky zůstat doma. Více než třetina z dětí byla vychovávána prarodiči, čtvrtina chodila do mateřských škol a asi sedmnáct procent mělo doma vlastní pečovatelku. Z analýzy vyplynulo, že děti vyrůstající v předškolním věku s babičkou či dědečkem mají velké problémy s vrstevníky, přičemž hůře jsou na tom chlapci. Větší potíže měly i s poznáváním písmen, čísel, tvarů, velikostí a barev – a později i horší výsledky ve škole.

Učitelky a pečovatelky totiž dětem podle vědců nabízejí strukturované a vyhovující denní aktivity, jsou lépe vyškoleny, mají lepší schopnosti a vědomosti a poskytují lepší vzdělávací stimulaci. Péče babiček a dědečků nepomáhá ani jazykovým dovednostem nejmenších. Paradoxně totiž škodí fakt, že mluví příliš spisovně a mají tendenci děti neustále opravovat. Podle Britů by měli být prarodiče pečující o předškolní děti proškoleni odborně a měli by vychovávat svá vnoučata cíleně, jako se tomu těší děti v mateřských školách. Tolik výzkum z Velké Británie. Ale platí tato pravidla i u nás?

Ani v Česku babičky školku nenahradí!

Ano, platí! I v naší zemi je nejdůležitější, jaký dojem na dětech zanechají první „paní učitelky“ (tedy ty v mateřské škole). Ten si pak s sebou nesou dál životem, což ovlivňuje jejich vztah ke vzdělávání obecně. Odborníci na vývojovou psychologii zdůrazňují obrovskou důležitost právě předškolního období.

Asi nejznámější dětský psycholog Zdeněk Matějček dokonce tento věk považuje za svébytnou vývojovou epochu. Co do významu je srovnatelná až zase s pozdějšími středními školními roky. Mateřská škola by podle něj měla zajišťovat vývoj dítěte v těchto oblastech:

  • Tělesný rozvoj dítěte
  • Dítě a jeho psychika (podpora řeči, komunikativnosti, samostatný slovní projev, knížky, vedení rozhovoru atd.)
  • Oblast sebepojetí, citů a vůle (např. učení se kontrolovanému projevu emocí – kladných i záporných)
  • Dítě a vztah k druhým (spolupráce, ohleduplnost, překonávání studu atd.)
  • Dítě a společnost (vycházky, výlety, návštěva institucí, obchodů, kultura atd.)

Mnohé z vás možná namítnou, že takovouto péči české děti ve školkách nemají. Že kamarádky rozhodně nejsou spokojené! Ano, nepopíráme, že někde jsou školky pouhé „odkladiště dětí“ na dobu nezbytně nutnou. Je ale na rodičích si toto pohlídat. Být aktivní a žádat více!

Foto: Thinkstock

Ve školce se děti naučí více

Dobrým vodítkem, jak zjistit, co vlastně po školce chtít, je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Ten je dostupný na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Když už dítko ve školce je, neomezovat se na komunikaci pouze přes nástěnky s informacemi typu, kam se pojede na výlet nebo o penězích za obědy. Spokojenost dítěte v mateřské škole a vybavení pro další „opravdové vzdělávání“ je jistě jednou z nejvýznamnějších věcí, jejichž pomocí můžeme své potomky dobře vybavit do života.

Ale zpět. Co když bohužel dítě po prázdninách do školky dát nemůžete, neboť nebylo přijato. Co tedy dělat, když zkrátka do práce jít musíte? Pokud jsme vás přesvědčili, že školka je přínosem, zkuste oslovit ještě nyní nějakou soukromou. Sice se v nich platí, ale věřte, že tato investice se vám určitě vrátí! Jestliže toto nejde, další zápis do státních školek je v dubnu příštího roku. Do té doby vše musí „jistit" různé kroužky, návštěvy u kamarádek s dětmi, hřiště i láskyplné babičky či dědové, že?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek