Hlavní obsah

Pracovní a školní úraz: Víme, kdy máte nárok na odškodné!

Foto: ALPA PROD, Shutterstock.com

Foto: ALPA PROD, Shutterstock.com

Víte, jak postupovat, když se stane úraz v práci nebo ve škole? Poradíme vám, na co nezapomenout, abyste dostali odškodnění!

Článek

Každý rok se tisícovky lidí v práci zraní a desítky dokonce zemřou. „V roce 2017 bylo vykázáno přes 47 400 pracovních úrazů, z toho 95 smrtelných,“ uvádí Petr Mrkvička z Oborového portálu pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podobná čísla byste našli i v kolonce školních úrazů, nejvíc jich je při tělocviku.

Kdy jde o pracovní úraz?

Pokud k úrazu došlo během plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s prací, jde o pracovní úraz, za který by vás měl zaměstnavatel odškodnit – a to i pokud se tak stalo během práce vykonávané z domova nebo při teambuildingových akcích. „Odškodnění nedostanete, jestliže zaměstnavatel prokáže, že jste nedodrželi pokyny a zákazy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo že jste si úraz způsobili pod vlivem alkoholu či drog,“ vysvětluje Mgr. Eva Jurčíková z internetové poradny Vaše nároky.

Foto: Halfpoint, Shutterstock.com

Ročně se v práci zraní přes 47 400 lidí. Ve většině případů mají nárok na odškodnění od zaměstnavateleFoto: Halfpoint, Shutterstock.com

Na co máte nárok?

V souvislosti s pracovním úrazem máte právo na odškodnění v podobě náhrady za bolestné, za ztížení společenského uplatnění vlivem trvalých následků, za ztrátu na výdělku a za vynaložené náklady spojené s léčbou či věcnou škodou. V případě úmrtí musí zaměstnavatel uhradit náklady na výživu, nebo vyplatit odškodnění pozůstalým.

Bolestné a odškodnění za ztížené společenské uplatnění se v lékařském posudku ocení počtem bodů – jeden bod má hodnotu 250 Kč – a vyplácí se jednorázově. Po celou dobu pracovní neschopnosti máte také nárok na náhradu ztráty na výdělku. Jestliže se po nástupu do práce už nemůžete vrátit na své místo, ale musíte se spokojit s novou pozicí, hůř placenou, musí vám zaměstnavatel ztráty na výdělku dorovnávat. Tato úrazová renta vám bude vyplácena měsíčně až do 65 let věku.

Jak postupovat?

Pokud už se vám pracovní úraz stane, měli byste ho vy nebo vaši spolupracovníci ohlásit neprodleně. Hlásit byste měli jakýkoli, byť i na první pohled banální případ. Pokud to jde, zdokumentujte vše i fotograficky a zajistěte si svědky. Zaměstnavatel by měl objasnit příčiny a okolnosti pracovního úrazu – ideálně za přítomnosti vás a svědků – a do té doby by neměl na dotyčném místě nic měnit, pokud to není nezbytně nutné. Po objasnění příčin by měl zaměstnavatel zpracovat záznam o pracovním úrazu a ohlásit událost stanoveným orgánům a institucím v zákonem daných lhůtách.

Během léčby byste si měli schovávat všechny doklady o placení léků, a taky například náklady na dopravu do nemocnice či nutnou rehabilitaci. Jestliže došlo k věcné škodě, například rozbití mobilu nebo poškození oblečení, měli byste předložit doklady od poškozených věcí. Všechny tyto podklady pak předáte zaměstnavateli s žádostí o vyplacení odškodnění.

Foto: Elnur, Shutterstock.com

O tom, kolik dostanete za pracovní úraz peněz, rozhoduje i to, na kolik bodů ho ocení váš ošetřující lékařFoto: Elnur, Shutterstock.com

Kdy jde o školní úraz?

Je jedno, jestli se žák zranil při vyučování nebo o přestávce – vždy za něj odpovídá škola. Své zodpovědnosti by se mohla zbavit jen tehdy, pokud by prokázala, že postižený žák porušil příkazy, zákazy a jiné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví.

Škola odpovídá za žáky stejně během vyučování i o přestávkách, při přesunech z budovy do budovy, ale i na výletech. „Škola odpovídá za veškeré typy úrazů, i když si dítě svou nešikovností zlomí nohu, čemuž nemohl učitel zabránit. Odpovědnosti by se zbavila jen prokázáním, že ke škodě došlo porušením nějakého zákazu či pokynu,“ říká Eva Jurčíková. Připomíná přitom soudní rozhodnutí, které zrušilo odpovědnost školy za úraz, který vznikl na školním výletě – po večerce opustil žák přes zákaz vycházení z pokoje chatku a při bušení na dveře té sousední prorazil rukou skleněnou výplň dveří a zranil se. Učitelé přitom děti na večerku a zákaz vycházení z pokoje opakovaně upozornili a kontrolovali, zda je to dodržováno.

Jak postupovat?

I tady platí, že je potřeba situaci hned řešit. „Pokud dojde k úrazu, měla by být poskytnuta první pomoc. Následně by měla škola neprodleně informovat zákonné zástupce a v závažných situacích, jako je úmrtí žáka, také svého zřizovatele,“ říká Eva Jurčíková. Škola má povinnost evidovat veškeré úrazy v knize úrazů.

Odškodnění se vyplácí na základě lékařského posudku a hradí ho škola, nebo pojišťovna, se kterou má škola smlouvu. Pokud má dítě i svou úrazovou pojistku, může o odškodnění požádat i z ní a získat je souběžně.

Máte nějakou zkušenost s odškodněním za pracovní či školní úraz?

Reklama

Související témata:
Pracovní úraz