Hlavní obsah

Co přinesou novinky v zákoníku práce? Výhody rodičům, ale i dohodářům. Pracovní smlouvy se nemění

Foto: Profimedia.cz

Foto: Profimedia.cz

Od října začnou platit některé novinky, které do zákoníku práce přinesla jeho novela. Co se má změnit a co si o tom myslí expertka na pracovní právo?

Článek

Hlavními změnami jsou nová pravidla pro práci z domova, zlepšení podmínek pro lidi pracující na dohodu, ale i pro rodiče malých dětí. V platnost vejdou od 1. října a ty, které se týkají dovolené u dohodářů, pak od 1. ledna 2024. Pojďme si některé změny probrat podrobněji.

Nárok dohodářů na dovolenou

Nově si budou moci dohodáři, tedy ti, kdo pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) i dohodu o provedení práce (DPP) vzít placenou dovolenou, nárok vznikne za podobných podmínek jako u pracovního poměru, a pokud si dovolenou nevyčerpají, bude jim proplacena.

Změna na trvalý poměr

Pokud odpracujete na dohodu šest měsíců, můžete požádat zaměstnavatele o běžný pracovní poměr. Vyhovět vám nemusí, ale své odmítnutí musí do měsíce písemně zdůvodnit.

Foto: Profimedia.cz

Novela upravuje podmínky práce pro dohodáře, takže počítejte s tím, že budete asi podepisovat novou dohoduFoto: Profimedia.cz

Příplatky za víkendy a svátky

Dohodáři budou mít právo na příplatky za práci o víkendech, svátcích, v noci nebo ve ztíženém pracovním prostředí. Až dosud právě dohodáři často vykrývali tyto směny, aby zaměstnavatelé nemuseli kmenovým zaměstnancům příplatky platit.

Rozvržení pracovní doby

Nově musí firma dohodářům naplánovat pracovní dobu tak, aby to věděli minimálně tři dny předem, a to písemně. To může komplikovat provoz tam, kde zaskakují například při výpadku pracovníka z důvodu akutních zdravotních potíží. Ministr práce Marian Jurečka k tomu řekl: „Termín, ve kterém bude rozvržena pracovní doba, lze sjednat i kratší, jsou-li strany ve shodě. Je možné se dohodnout, že si zaměstnanec podle určitých pravidel může pracovní dobu rozhodovat i sám.“

Náhrady za práci z domova

Zákoník práce nově přiznává lidem na home officu právo na náhradu prokazatelných nákladů při práci z domova: jde například o paušální částku za elektřinu, plyn či vodu. Zaměstnavatel a zaměstnanec se ale mohou i dohodnout, že tyto náklady proplacené nebudou. Kdyby se na nich domluvili, pak půjde o hodinový paušál, v návrhu je v tuto chvíli 4,60 Kč na hodinu. Tato částka by se nezapočítávala do výplaty a nedanila by se.

Výhody pro rodiče

Těhotné ženy i rodiče, kteří se starají o dítě či děti do devíti let věku nebo o osoby závislé na jejich péči, mohou podle novely zažádat o možnost pracovat z domova a zaměstnavatel musí zdůvodnit, pokud to odmítne. Je to bonus navíc k tomu, co už v zákoníku je, tedy že mají právo požádat o jinou úpravu pracovní doby- to je často kratší pracovní doba, ale i  třeba klouzavý příchod, stlačený týden. Zde pro děti do 15 let. Žádost o  zkrácení úvazku může zaměstnavatel odmítnout pouze z vážných provozních důvodů. Zůstává i to, co je v zákoníku už uvedeno, tedy že těhotným ženám či rodičům dětí do jednoho roku není možné nařídit práci přesčas.

Přesčasy u zdravotníků

Novela posvětila až 800 hodin přesčasů ročně u lékařů, což vyvolalo velké diskuse a také protesty z řad zdravotníků.

Co říká expertka na pracovní právo?

Novela byla schválena a brzy vejde v platnost, takže jsme o krátký komentář k jejím základním bodům požádali expertku v oblasti pracovního práva Natašu Randlovou, partnerku advokátní kanceláře Randl Partners.

Zákoník přibližuje podmínky práce na dohodu ke klasickému pracovnímu poměru. Považujete to za dobrý krok?

Nejde o to, zda se jedná o správný, nebo špatný krok. Česká republika musí respektovat unijní právo. Takto „odhalený“ vztah, jako jsou dohody, nikde jinde v EU není. Navíc u nás jsou dohody doslova nadužívané. EU na nás dlouhodobě tlačí, abychom vše dali do pořádku a dohody a pracovní poměr de facto zrovnoprávnili. Je jasné, že se to mnohým nelíbí, ale osobně s takovýmto nadužíváním dohod rovněž nesouhlasím a klidně bych dohody omezila i více, třeba pouze pro specifické kategorie zaměstnanců - studenty nebo sezonní práce. Ale tam ještě zdaleka nejsme.

Práce z domova může být pro zaměstnance také méně dostupná, když jim na ni budou muset zaměstnavatelé připlácet. Bude se tedy podle vás také omezovat?

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout, že náhrady za práci na dálku nepřísluší. Bude na zaměstnanci, zda za takovýchto podmínek bude home office chtít, nebo ne. Pokud zaměstnavatel platí prostory, kde je pro zaměstnance i pracovní místo, může to být dvojí náklad. Jsou ale takoví, co už díky tomu prostory platit nemusejí, a bude to pro ně výhodné – vždy to je o vůli obou stran.

Foto: Archiv Nataši Randlové

Nataša Randlová je významná česká expertka na pracovní právoFoto: Archiv Nataši Randlové

Zákoník dává možnost rodičům žádat o kratší úvazek a práci z domova. Pokud teď pracují na plný úvazek, musejí měnit pracovní smlouvu?

Možnost kratšího úvazku máme už v zákoníku práce dlouho a zaměstnavatelé se s tím umí vypořádat. Máme na to již i judikaturu soudů, kdy zaměstnavatel může, či nemůže žádost zaměstnance odmítnout. Home office bude pro zaměstnavatele něco nového – ale pokud budou postupovat „selským rozumem“ s využitím pravidel, která nám již Nejvyšší soud poskytl k úpravě pracovní doby, tak by ani to neměl být problém.

Pokud budou chtít takovou žádost odmítnout, musejí si zaměstnavatelé uvědomit, že nelze mít jeden důvod, který okopírují a rozdají všem – lze očekávat, že se odmítnutý zaměstnanec bude chtít svého práva domáhat soudně a pak se samozřejmě důvody odmítnutí budou zkoumat. Budou tedy muset být existující a ospravedlnitelné.

A obecně: budou se muset upravovat již stávající pracovní smlouvy či podmínky podle této novely? Je to docela narychlo. Co když zaměstnavatel a zaměstnanec nedojdou k dohodě do termínu, kdy novela vstoupí v platnost?

Je pravda, že to je narychlo a není to fér dostávat zaměstnavatele pod takový tlak. Naštěstí některé instituty, jako například dovolená u dohod, budou účinné až od 1. ledna 2024. Co se bude muset určitě změnit či připravit? Určitě zrevidovat dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce, uzavřít nově dohodu o home officu, pokud ji nemáme, zamyslet se nad náhradami u home officu, připravit informační dopis pro DPČ a DPP – ten doposud nebyl - a zrevidovat informační dopis pro zaměstnance na pracovní smlouvy. Pracovní smlouvy nutně revidovat nemusejí.

Reklama

Související témata:
Dohoda o provedení práce (DPP)
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)