Hlavní obsah

Přišli jste o práci? Požádejte o podporu a nerušte pojistky!

Foto: Dmytro Zinkevych, Shutterstock.com

Foto: Dmytro Zinkevych, Shutterstock.com

Patříte mezi ty, kteří v této složité době přišli o práci nebo nad vámi tato hrozba visí? Pak by se vám mohlo hodit pár rad, na co nezapomenout nebo kam se obrátit o pomoc.

Článek

Být najednou bez práce a tím pádem i bez peněz, to není situace, o kterou by kdokoli stál. Kam se obrátit? Co dělat, abyste snížili své náklady, ale do budoucna se nedostali do ještě větších obtíží?

Evidujte se na úřadu práce

I když vás nikdo nemůže nutit, abyste se evidovali na úřadu práce, měli byste to udělat. Má to několik výhod – můžete dostat podporu, stát za vás zaplatí zdravotní pojištění, pomohou i s hledáním nové práce nebo rekvalifikací a doba, kdy jste tam evidováni, se vám započítává do důchodu.

Jak vysoká podpora?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít, pokud jste si v posledních dvou letech platili alespoň 12 měsíců důchodové pojištění – tím se rozumí i odvody z výplaty zaměstnanců, invalidní důchod III. stupně, péče o dítě nebo jinou osobu, která na vás byla závislá, výkon dobrovolnické služby, rodičovská dovolená a podobně (podrobnější informace najdete zde). Jestliže jste dostali odstupné, můžete podporu pobírat až poté, co uplyne takto „zaplacená“ doba. Nárok na podporu nemáte v případě, že jste dostali v posledních 6 měsících výpověď za hrubé porušení pracovních povinností.

Výše podpory se vypočítává podle průměrného měsíčního čistého výdělku, pokud jste o ni požádali letos, může dosáhnout maximálně 20 075 Kč měsíčně, při rekvalifikaci nastoupené v roce 2021 až 22 498 Kč za měsíc. Podpůrčí doba, tedy čas, kdy vám podporu vyplatí, je různá podle vašeho věku.

Lze si přivydělat?

Přivydělat si můžete, i když jste v evidenci úřadu práce, ale vyplatí se to předem konzultovat – je stanovená částka, kterou si smíte vydělat (pro rok 2021 je to 7 600 Kč/měsíc) i povinnost chodit dále na úřad a ucházet se o místa, která vám zprostředkují.  Jako evidovaný nezaměstnaný si můžete přivydělat pouze v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Po dobu, kdy budete mít tento příjem, se výplata podpory v nezaměstnanosti pozastaví, po jeho ukončení vám dávka bude dále proplácena. Rozhodně se nepouštějte do práce načerno. Když se to provalí, vyřadí vás úřad práce z evidence a vám i zaměstnavateli hrozí pokuty.

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Na úřadu práce vám nabídnou i pomoc s hledáním té novéFoto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Máte nárok na sociální dávky?

I kdyby vám na úřadu práce nedali podporu v nezaměstnanosti, nemusíte zůstat bez peněz. Lze si požádat o sociální dávky a dávky v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. K žádosti je nutné doložit příjmy své, ale i osob ve společné domácnosti, započíst musíte třeba i výživné na děti.

Lze upravit výši výživného?

Finanční obtíže postihují i ty, kteří platí nebo dostávají výživné na děti. Co když je potřeba upravit jeho výši? „Nejdřív se pokuste o dohodu. Pokud to nejde, nezbývá, než se obrátit na soud s návrhem na změnu výše výživného. Soud ho může snížit, zvýšit, a dokonce i zrušit. Zásadním kritériem je podstatná změna poměrů – a to jak na straně jak rodiče, který má platit výživné, tak i dítěte,“ radí Mgr. Adam Stawaritsch z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.

Ztráta zaměstnání patří mezi tyto podstatné změny. Soud zkoumá důvody, proč k ní došlo, zajímá se o majetkové poměry takzvaného povinného rodiče, jeho životní styl a možnost získat práci. Pokud dojde soud k závěru, že rodiči klesly příjmy bez jeho zavinění a placením placením výživného by bylo ohroženo jeho existenční nebo životní minimum, může výživné snížit.

Výživné na manžela

Na výživné nemají nárok jen děti, ale za určitých podmínek i bývalí manžel či manželka. „Výživné může dostat i neprovdaná matka. Otec společného dítěte by jí mohl hradit náklady spojené s těhotenstvím a porodem,“ upozorňuje Adam Stawaritsch. Obrátit se můžete na instituce, které pomáhají vymáhat výživné zdarma.

Nezapomeňte na půjčky nebo pojistky!

V situaci, kdy vám přestane chodit výplata, nastává problém se splácením závazků, jako je hypotéka, půjčky nebo pojistky. Jak byste v souvislosti s jejich splácením měli postupovat, abyste si do budoucna nezavařili a neskončilo to osobním bankrotem? Základem všeho je včasná komunikace. Banka by měla vědět, že jste se dostali do potíží a aktivně to řešíte.

Hypotéka

„Pokud banka nezná důvod, proč započaly problémy se splácením hypotéky, bude postupovat mnohem striktněji – bude zasílat vymáhací dopisy, bude hrozit pokutami a v krajním případě I dražbou nemovitosti, aby se umořil nesplácený dluh. Včasná a otevřená komunikace pomůže najít smírné řešení a nabídne klientovi možnost odložených splátek,“ říká finanční odbornice Veronika Hegrová z portálu Hyponamíru.

Hypotéku odložení splátek neprodraží, úrokové podmínky zůstávají stejné dle sjednané úvěrové smlouvy. Přerušení splátek ale může klientovi zkomplikovat refinancování nebo zisk další hypotéky.

Foto: 88studio, Shutterstock.com

Ve finanční krizi je zapotřebí jednat s bankou, které nemůžete posílat pravidelné splátky, ať za hypotéku nebo půjčku. Dobré je informovat i pojišťovnuFoto: 88studio, Shutterstock.com

Půjčky

U splácení půjček můžete většinou u své banky požádat o odklad splátek na pár měsíců zdarma. „V případě, že nezvládnete dostát svým závazkům delší dobu, nabídneme restrukturalizaci v podobě individuálního splátkového plánu. Rozhodně nedoporučujeme vytloukat úvěr úvěrem. Můžete se tím dostat do dluhové spirály,“ varuje Patrik Madle, mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

Pojistky

Nejkomplikovanější situace je s placením pojistek. Třeba povinné ručení zastavit nejde, pokud auto neprodáte nebo nedáte SPZ do depozitu, což znamená, že s ním nemůžete jezdit. Nepovinná pojištění – havarijní, úrazové, domácnosti, nemovitostí a podobně – lze zrušit většinou jen k určitému datu. „Lze pochopit, že když ztratíte zaměstnání, chcete ušetřit každou korunu, ale když se pak něco stane, přijdete o daleko víc. Třeba v případě pojištění domácnosti a nemovitosti ušetříte zrušením pár tisíc, ale můžete přijít i o střechu nad hlavou. Lepší je se obrátit na poradce, kteří jsou schopni najít na trhu obdobnou, ale levnější pojistku,“ radí Aleš Rothbarth, odborník na pojištění ze společnosti Klik.

Nelehké období a starosti se mohou začít podepisovat i na vaší psychice. Co dělat, pokud vás přepadá úzkost?

Reklama