Hlavní obsah

Školní třída v obýváku

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Učení musí obě strany bavit

Chcete být učitelem vlastních dětí? Můžete to zkusit. Jednou z povolených forem výuky školních dětí je totiž domácí vzdělávání. Zatím ho u nás využívá zhruba 500 dětí.

Článek

Rozhodujeme-li se, zda budeme vzdělávat vlastní dítě sami, musíme nejprve zvážit, máme-li na to. Úřady většinou požadují, aby takový rodič měl alespoň středoškolské vzdělání. Zahraniční výzkumy však ukazují, že i rodiče s nižším vzděláním dovedou své dítě k výsledkům nad průměrem populace. Úspěšnost rodiče-učitele netkví tedy ani tak v jeho vlastním vzdělání, jako spíše v odpovědnosti, systematičnosti a schopnosti vysvětlit probíranou látku ve všech souvislostech. Rodič musí docílit, aby výuka byla pro obě strany radostí, nikoli nepříjemnou povinností.

Jak na to?

V každém případě musíme jít s budoucím prvňákem k zápisu. Hned při této příležitosti požádáme o povolení domácí výuky. To je možné učinit na kterékoli základní škole. Je však dobré se předem informovat, zda nám tato škola tuto formu výuky umožní. Není to totiž její povinnost. Pokud ne, oslovíme jinou školu. Na internetu najdeme seznam škol, které tuto formu výuky přímo podporují.

Pokud je dítě k domácí výuce zapsáno, uzavírá škola s rodiči písemnou dohodu. Školy požadují, aby domácí pedagog docházel na pravidelné konzultace. Rodiče musejí vést záznamy o průběhu vzdělání, tedy jakousi domácí třídní knihu. Měli by mít i metodický plán výuky. Některé školy vyžadují i další dokumentaci.

Všechny doma vzdělávané děti pak docházejí v pololetí na hodnocení. Při něm předkládají ke kontrole sešity a výtvarné práce. Rodiče přinášejí záznamy o výuce. V pololetí a na konci roku dostávají děti na základě přezkoušení od školy vysvědčení.

Foto: samphoto.cz/jiunlimitedÚroveň výuky závisí na počtu studentůVýsledky bývají lepší

Doma vedené děti obvykle proberou látku rychleji než ve škole, kde se tempo musí přizpůsobovat slabším žákům. Málokdy se stane, že dítě při pololetním hodnocení neobstojí, protože typ rodičů, kteří tuto formu výuky volí, je obvykle velmi zodpovědný a na úspěchu dětí mu záleží. Optimální v podmínkách domácího vyučování je skupina dvou až tří dětí. Přesahuje-li jejich počet pět, úspěšnost výuky klesá.

Jaké důvody rodiče k domácí výuce vedou? Uvádějí se obavy před šikanou, před drogami a různými neřestmi dětského kolektivu. Spíše však mají rodiče snahu vyhovět individualitě dítěte, například je-li výrazně nadané nebo naopak mírně handicapované nebo psychicky labilní. Důvodem je i pobyt rodičů v zahraničí, kde není příslušná škola v dosahu.

Chybějí dítěti kamarádi?

Údajné omezené sociální vztahy doma vzdělávaných dětí představují nejfrekventovanější námitku vůči domácí výuce. Mluví se o možné neschopnosti navazovat kontakty. Je nepochybné, že vztahy s vrstevníky hrají významnou roli v rozvoji dítěte. Ale doma vzdělávané děti mohou rozvíjet sociální kontakty ve volném čase, kterého mají díky rychlejší výuce více než děti z klasických škol. Čas na zájmové kroužky nebo na lítání s kamarády venku mají dostatek. Socializace znamená, že se učíme vycházet s druhými lidmi, což neznamená pouze stejně staré spolužáky. Domácí vzdělávání je zatím povoleno jen v rámci prvního stupně ZŠ.

Ministerstvo školství však již schválilo pokusné ověřování individuálního vzdělávání i na druhém stupni základní školy. Pokud vás domácí výuka zaujala, podrobnosti se dozvíte v Asociaci domácího vzdělávání.

ynezorPumanzeSaNyknalC