Hlavní obsah

Stará Boleslav bratrovražedná

Foto: Joymsk140, Shutterstock.com

Foto: Joymsk140, Shutterstock.com

Stará Boleslav je místo, kde se z rodinné přemyslovské tragédie zrodil svatováclavský kult. Ten se měnil podle toho, kudy se ubírala česká historie. V starobylém městě je nejstarší mariánské poutní místo v Čechách a množství kostelů i kaplí. Už jste tam někdy byli?

Článek

Do Staré Boleslavi se lze dostat různě. Do jednoho z nejkrásnějších a nejpamátnějších měst ve středních Čechách. Třeba po poutní cestě z Prahy – Letňan. Je na ní čtyřiačtyřicet kapliček, pravda – některé v nedobrém stavu.

Neboť nikdo o ně příliš nedbá. Jejich stavbu zaplatili léta Páně 1674 šlechtici a preláti. O výzdobě kapliček si dnes už můžeme jenom nechat zdát.

Ale k té Staré Boleslavi. Do města jsem vešel z mostu od Brandýsa městskou bránou. Ta tu stojí nejspíše již od 10. století, kdy byla zbudována v rámci městského opevnění. Je tu nádherné proboštství z roku 1728, které vyprojektoval geniální architekt K. I. Dientzenhofer. Též kapitulní děkanství z roku 1710. Radnice je secesní. Ke kostelům a kaplím později.

Jak to bylo s první vraždou?

Když jsme u té Boleslavi... Nemůžeme zapomenout na svatého Václava, jeho babičku svatou Ludmilu, tatínka Vratislava I., maminku kněžnu Drahomíru a hlavně na toho nejdůležitějšího – známého vzteklouna a zákeřného lumpa Boleslava. Vlastně je zajímavé, že se město jmenuje zrovna po něm a nikoliv po Václavovi.

My jsme se v Čechách vždycky mordovali z rozličných příčin. Ta Drahomíra se pořád hádala se svou tchyní. Zvlášť po tom, co její muž zemřel a ona vládla zemi. Nakonec jí Ludmila byla tak protivná, že si na ni najala Vikingy Gommona a Tunnu, kteří ji společně sprovodili ze světa. Uškrtili ji.

Když se Václav stal knížetem, vyhnal maminku z Prahy. Ale občas ji nechal přijet na návštěvu. Kněžna se ale rozhodla nakonec opustit Čechy, tu odpornou křesťanskou zemi, a vyrazila v kočáře pryč.

Jela kolem Lorety. U svatého Matouše se zvonilo k pozdvihování. Kočí zastavil a běžel se dovnitř pomodlit.

Tehdy se Drahomíra rozčílila a proklela všechny Čechy. Načež zaburácela děsivá rána a kočáru i jí se otevřely brány pekelné. Zůstal po nich jenom strašlivý puch a díra v zemi.

Kostely a kaple

Nejvýznamnější je románská bazilika svatého Václava zhruba z roku 1039. Vyrostla někde tam, kde byl Václav svým bratrem a jeho pohůnky zavražděn. Má i kryptu svatých Kosmy a Damiána. Baziliku dal postavit kníže Břetislav I. Z doby vlády Karla IV., kdy se tu opravovalo, zůstal zachován lomený portál. Ničili zde husité a Švédové, ti budovu dokonce podpálili. Nejvýznamnější opravy proběhly za prezidenta Masaryka.

Románský kostel svatého Klementa je okrášlený pozoruhodnými malbami ze třetí čtvrtiny 12. století a vítězným obloukem. Z maleb připomenu zobrazení legendy ze života svatého Klementa, archanděla Michaela či svatého Václava. Je to jedna z nejstarších církevních budov na našem území. Vznikla nejprve jako dřevěná v 10. století. V 11. století již kamenná. Později byl kostel zničen a vypálen husity, ještě později dílo zkázy dokončili Švédové.

Obnoven byl prvně po roce 1601 proboštem Václavem Albínem z Helfenburka.

Krásný je i barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaple blahoslaveného Podivena. Podiven byl komorník Václavův. Nepřátelé jeho pána ho na místě nynější kaple umučili.

Foto: kaprik, Shutterstock.com

Bazilika svatého Václava stojí na místě kostela sv. Kosmy a Damiána. Právě zde byl podle tradice zavražděn sv. VáclavFoto: kaprik, Shutterstock.com

Vražda Václavova

Václav byl trnem v oku některým českým pánům a mezi nimi i svému bratru Boleslavovi. Protože platil německému vládci Jindřichu Ptáčníkovi za samostatnost své země. Protože s ním prohrál válku. Nehledě na to, že Boleslav chtěl usednout na bratrův trůn.

Na druhou stranu ale sám Václav porazil na hlavu knížete Radslava a od toho zase vybíral poplatky on.

Mezi bratry to vřelo.

Poslední večer před vraždou Boleslav hrozil Václavovi, že bude-li dále Čechy zrazovat, někdo ho dozajista odkrouhne. Pili během řeči hodně vína a nakonec usnuli.

Po flámu se první zvedl ráno Boleslav. Připnul si meč a šel ke kostelu, kam chodil jeho bratr každé ráno, když tu dlel. Nebyl to žádný hrdina, a tak si s sebou vzal pár svých ozbrojených mužů.

Čekali knížete za kostelem.

Václav přišel rovněž ozbrojen. Cosi evidentně tušil.

Boleslav byl tím, že bratr má meč, nepříjemně zaskočen. Přesto tasil a vrhl se k němu: „Když to nejde jinak, zabiju tě!”

Václav rovněž vytáhl meč.

Boleslav praštil bratra naplocho mečem do hlavy.

Václav se nevzdal a dokázal svému soupeři vyrazit zbraň z ruky:

„Přece nechceš zabít svého bratra?”

Běželi k nim Boleslavovi muži.

Václav se pokusil vběhnout na svatou půdu kostela. Tam by mu nesměli ublížit. Nestačil to.

Hněvsa mu vrazil meč do zad u brány kostelní.

Určitě je to příjemný výlet, který si návštěvníci města mohou ozvláštnit i procházkou podél řeky Labe v Houštce.

Reklama

Související témata:
Stará Boleslav