Hlavní obsah

Tyhle nemoci nás nejčastěji zabíjí. Jak je odhalit včas?

Foto: thinkstock

Naučte se vnímat své zdravotní obtíže a najít v nich závažné nemociFoto: thinkstock

Než dočtete tento článek, zemře nejméně pět lidí v Evropě na infarkt. Nemoci srdce zabíjejí nejčastěji, ale dohání je rakovina, onemocnění dýchací soustavy i cukrovka.

Článek

V přehledu zabijáků vede infarkt, mozková mrtvice, rakovina, cukrovka, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Poradíme vám, jak je včas odhalit a jak se proti nim bránit.

Infarkt

Každou minutu zemře v Evropě jeden člověk na infarkt. Polovina do čtyř hodin od nástupu příznaků. „Pacienti čekají, až bolest pomine, k lékaři přicházejí opožděně," řekl přednosta 2. interní kliniky VFN profesor Aleš Linhart v rámci kampaně Jednej rychle, zachráníš život.

Příznaky infarktu:

 • bolest na hrudi – svírání, tíseň
 • bolest v levé paži, krku, dolní čelisti
 • dušnost, pocit nedostatku vzduchu
 • nepravidelný tep
 • pocit na zvracení, zvracení
 • pocení a úzkost
 • u žen pocit slabosti, nedostatku vzduchu, náhlá nevolnost a únava.

Co dělat:Okamžitě volejte 155 a uveďte, že máte podezření na infarkt. Příznaky mohou trvat i 20 minut, ale i hned zmizet.

Foto: thinkstock

Při infarktu i mozkové mrtvici jde o minutyFoto: thinkstock

Mozková mrtvice

V Česku druhá nejčastější příčina smrti. Zemře na ni 32 lidí denně. „Rizikovými faktory jsou zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol, ale také nejčastější porucha srdečního rytmu, takzvaná fibrilace síní,“ říká Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. z Centra preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Příznaky mrtvice:

 • pokleslý koutek, vytékající sliny
 • neschopnost se usmát, udržet předmět, současně zvednout obě ruce
 • pocit mravenčení, ochrnutí nebo ztuhlosti v jedné polovině těla
 • ztráta rovnováhy
 • neschopnost mluvit, neschopnost rozumět ostatním, opakování jednoho slova.

Co dělat:Rychle dostaňte pacienta do nemocnice, většinou na jednotku JIP. „Čas je zásadní. Takzvaná trombolýza se může provést pouze do 4,5 hodiny od vzniku příznaků, další léčba ještě za 6–8 hodin. Každou minutou zanikají 2 miliony mozkových buněk a je zničeno na 14 milionů nervových spojení,“ varuje MUDr. Richard Češka.

Cukrovka 2. typu

Organismus ztratí schopnost správně hospodařit s inzulinem, takže nemůže z jídla získávat energii tak, jak by měl. Projeví se to zvýšenou hladinou cukru v krvi, o které ale nemusíte léta vědět, takže cukrovku neléčíte – a neléčená může vést až k oslepnutí, amputaci nohou nebo selhání ledvin, dokonce i smrti.

Foto: thinkstock

Není od věci chodit na pravidelné preventivní kontrolyFoto: thinkstock

Příznaky:

 • zamlžené vidění
 • svědění kůže, infekce kůže, pomalé hojení ran
 • žízeň
 • ospalost, únava
 • bolesti nohou a mravenčení chodidel
 • příznaky podobné chřipce.

Co dělat: Pravidelně měřte hladinu cukru v krvi v případě, že máte cukrovku v rodině, jste starší 45 let, váš krevní tlak je vyšší než 130/85, léčíte se se srdcem, máte vysoký cholesterol a větší obvod pasu než 88 centimetrů (ženy) nebo 102 centimetrů (muži).

CHOPN

Chronická obstrukční choroba v ČR zabije ročně kolem 2300 lidí. Jde o zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se postupně ucpávají, jsou méně průchodné kvůli tvorbě hlenu a náchylnější k infekcím. Pacienti častěji dostávají rakovinu plic a jejich stav komplikuje i další onemocnění – hlavně kardiovaskulární. Nejčastější příčinou vzniku CHOPN je kouření, dlouhodobý pobyt v prašném a znečištěném prostředí, smogu.

Příznaky:

 • projevuje se kašlem, často s vykašláváním, pískáním na hrudi při dýchání, dušností.

Co dělat: Nekuřte a nepobývejte v rizikovém prostředí, při dlouhodobějších potížích navštivte plicní oddělení – léčba nemoci zásadně prodlouží a zkvalitní život.

Rakovina prsu

Ženy nejčastěji zabíjí rakovina prsu. O nemoci, příčinách i prevenci se dočtete v článku Jak se vyhnout rakovině prsu?.

Chodíte pravidelně na preventivní prohlídky a sledujete pečlivě svůj zdravotní stav?

Reklama