Hlavní obsah

Jak zařídit pohřeb, kolik stojí a jak ho zaplatit? Na splátky, z pojistky i v akčním balíčku

Foto: PeopleImages.com - Yuri A, Shutterstock.com

Foto: PeopleImages.com - Yuri A, Shutterstock.com

Úmrtí v rodině je emočně velmi náročná situace a všechno to zařizování s ním spojené vám to vůbec neulehčí. Navíc musíte počítat i s nezanedbatelnou finanční investicí. Je řešením pohřeb na splátky, nebo využití akčních nabídek pohřebních ústavů?

Článek

Věděli byste, co dělat, pokud by někdo z vašich blízkých zemřel doma, nebo jak zařídit pohřeb a jaké úřady musíte posléze o smrti příbuzného informovat? Nabízíme stručný přehled nejnutnějších kroků.

Úmrtí doma

Pokud někdo zemře doma, pak je potřeba zavolat lékaře - může to být praktický lékař zemřelého, ale lze volat i záchrannou službu nebo 112. Doktor zemřelého ohledá a vyplní list o prohlídce zemřelého a jeho tělo označí tak, aby v márnici nedošlo k záměně. Může nařídit pitvu a sdělí vám, kde ji provedou.

Policie se volá jen v případě, že zemřelého najde v bytě někdo, kdo není jeho osobou blízkou, a je potřeba takovou osobu najít a informovat ji, nebo v případě podezření na trestný čin.

Druhy pitvy

Patologicko-anatomická pitva zjišťuje nemoci a jejich komplikace, ověřuje diagnózy a léčebné postupy u těch, kdo zemřeli ve zdravotnickém zařízení, a smrt z chorobných příčin.

Zdravotní pitva se provádí, pokud se zjišťuje příčina smrti a je potřeba ověřit okolnosti a mechanismus úmrtí u osob, které zemřely náhlou, neočekávanou či násilnou smrtí, včetně sebevraždy.

Soudní pitva se provádí při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem.

Pro zemřelého dorazí pohřební služba, aby ho upravila a uložila do rakve. Její výběr můžete nechat na lékaři nebo si ji vybrat sami. Stejně to je, pokud někdo blízký zemře ve zdravotnickém zařízení - personál kontaktuje pohřební službu, ale vy si můžete svobodně zvolit, jestli ji pověříte i zařizováním pohřbu nebo vyhledáte jinou.

Co s doklady zemřelého?

Doklady zemřelého můžete předat lékaři, který ho přijede ohledat. Zdravotnická zařízení a domovy důchodců je většinou předávají matrikám. Pokud se to nestane, pak jsou i další možnosti:

Občanský průkaz, rodný či oddací list – můžete je donést na matriku obecního úřadu v místě úmrtí nebo matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého. Lze je také předat pohřební službě, která sjednává pohřeb. Rodný list je zapotřebí, pokud od pohřební služby chcete vystavit úmrtní list.

Ostatní doklady vraťte úřadům, které je vystavily - zdravotní pojišťovně kartu pojištěnce, dopravnímu inspektorátu řidičský průkaz zemřelého, cestovní pas pak oddělení pasů a víz.

Důchod, pokud ho zemřelý pobíral? Úmrtí ohlaste příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která ho vyplácela.

Na matrice nebo v pohřebním ústavu (podle toho, komu odevzdáte doklady) vám vystaví úmrtní list, který budete potřebovat k zařizování ostatních náležitostí, tedy například rušení smluv o odběru elektřiny, vody či plynu a podobně. Můžete oslovit i banku, kde měl zesnulý účet - ale vše, co se týká majetku, se provádí až po skončení dědického řízení.

Foto: Anze Furlan, Shutterstock.com

Nejžádanějším druhem pohřbu u nás je kremace, často bez obřaduFoto: Anze Furlan, Shutterstock.com

Kolik stojí pohřeb?

V poslední době je v pohřebních službách největší zájem o zpopelnění bez obřadu. Důvodem mohou být i ceny za pohřeb. Průměrně je to kolem 20 tisíc. Když ale budete hledat, můžete najít nabídku „ekonomických balíčků“ některých pohřebních ústavů, které začínají kolem 14 tisíc. „Vyberte si ale hlavně takovou pohřební službu, která vám dopředu transparentně uvede, za co všechno a kolik zaplatíte. Cena za služby by měla být dohledatelná, abyste se mohli rozhodnout,“ říká Jaroslav Mangl z pohřební služby Elpis.

„Nejnižší cena kremace bez obřadu bývá kolem 14 tisíc. Takových je v posledních letech stále víc, i když psychologové upozorňují, že by mělo vždy následovat nějaké rozloučení. Když už ne v krematoriu nebo při ukládání urny, tak třeba při rodinném či soukromém rozptylu popela. A to se může dít v lese či na místě, které měl zemřelý rád, a jeho nejbližší tam uctí jeho památku,“ říká zakladatel webu Pohřebiště Jiří Svoboda.

Za zpopelnění s obřadem zaplatíte mezi 20 000-45 000 Kč. „Do ceny se promítne květinová výzdoba, pronájem síně, proslov vyškoleného řečníka a další položky. Vždy je to také o domluvě. Pokud si chcete přinést vlastní květinovou výzdobu a ušetřit, samozřejmě můžete,“ doplňuje Jaroslav Mangl.

Kdo pomůže s úhradou pohřbu?

Jestliže jste vypravili pohřeb mrtvě narozenému či nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, můžete si na Úřadu práce zažádat o vyplacení pohřebného ve výši 5 tisíc korun. Podmínkou je, že měla zemřelá osoba ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Pokud nechcete, aby náklady na pohřeb hradili příbuzní, můžete využít nabídky specializovaných pojišťoven, u kterých mohou lidé nad 50 let uzavřít pojistku, která pak pohřeb uhradí. Některé pohřební ústavy pak nabízejí možnost pohřbu na splátky nebo půjčku na jeho pořízení.

Reklama

Související témata:
Pohřební služba