Hlavní obsah

ROSA pomáhá týraným ženám i jejich rodinám

Foto: MikeDotta, Shutterstock.com

Foto: MikeDotta, Shutterstock.com

S násilím ze strany svého partnera se během svého života setká 38 % žen v České republice. A v rodinách, kde dochází k násilí, jsou děti jeho svědky až v 95 % případů. Jednou z organizací, kam se mohou obrátit ti, kteří se s násilím setkají, je ROSA.

Článek

1. Jaká je hlavní náplň organizace

ROSA je nezisková organizace poskytující komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Ta zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování.

Prostřednictvím preventivních aktivit, přímé podpory ženám zažívajícím násilí a mezioborové spolupráci na systémových změnách chce ROSA přispívat k rozvoji společnosti s nulovou tolerancí násilí.

2. Komu jsou služby určeny

ROSA již 29 let pomáhá obětem domácího násilí i jejich rodinám. Za tu dobu pomohla 11 400 týraným ženám, v utajeném azylovém domě našlo pomoc 432 žen a 525 dětí, na linky pomoci se obrátilo přes 45 000 lidí, především týraných žen.

3. V jakých konkrétních situacích mohou lidé služeb využít?

Služba je zaměřena na ženy, oběti domácího násilí, kterým ROSA může nabídnout osobní sociálně terapeutické, psychosociální a sociálně právní poradenství. Telefonické a internetové poradenství je poskytováno i rodinným příslušníkům, přátelům či známým z okolí týraných žen, kteří chtějí oběti pomoci nebo se sami v situaci zorientovat.

V centru ROSA si uvědomují, že násilí v jakékoliv podobě je velice citlivé téma, jakákoliv komunikace je proto naprosto bezpečná.

4. Kam se obrátit

Pokud jste v přímém ohrožení, vždy volejte Policii ČR na číslo 158 nebo tísňovou linku 112.

ROSA má dvě registrované sociální služby: odborné sociální poradenství na Praze 2, Na Slupi 14 (kontakt SOS linka 602 246 102 pevná linka 241 43 24 66) a utajený azylový dům (kontakt 736 739 476). Kontaktní adresa je Podolská 242/25, Praha 4.

Ke konzultacím je vždy nutné se předem objednat. Vzhledem k bezpečí ostatních obětí domácího násilí není možný vstup do centra bez objednání.

ROSA provozuje i bezplatnou krizovou linku 800 60 50 80.

Poradit se můžete i online. Zeptejte se prostřednictvím internetového poradenství. Dotazy ani odpovědi se nikde nezobrazují. ROSA odpovídá do 24 hodin ve všední dny. K dispozici je i chat.

5. Jak můžete pomoci vy?

Smyslem služeb je zejména poskytnutí bezpečí, jistoty, posilování klientek, aby našly sílu a vlastními silami dokázaly situaci změnit. K tomu potřebují pomoc celého týmu lidí a ti zase dary od institucí i jednotlivců. Pomoc můžete i vy.

Můžete využít darování přes více možností. Můžete ROSU podpořit přímou platbou na sbírkový účet číslo 2848609349/0800, poslat DMS ve tvaru DMS ROSA 30 (60 i 90) na číslo 87 777 nebo jednoduše prostřednictvím tohoto odkazu.

Článek je součástí našeho projektu Rok pro dobro, v rámci kterého chce redakce Proženy.cz podpořit neziskové organizace, které si daly za cíl pomáhat druhým. Více příběhů najdete v rubrice Rok pro dobro.

Reklama