Hlavní obsah

6 kroků k vysněné dovolené

Foto: Thinkstock

Máte všechno, co jste si zaplatila?

Nekonečná písečná pláž, luxusní hotel pár metrů od moře, lahodné jídlo od rána do večera... Také se už vidíte na své dovolené? Stop! Ne vždy se nádherné katalogové obrázky shodují s tím, co najdete ve skutečnosti. Vy ale nebudete nemile překvapená. Tedy pokud si přečtete našich 6 tipů!

Článek

Doba dovolených se blíží mílovými kroky. Z široké nabídky cestovních kanceláří ale není úplně jednoduché si vybrat. Zvlášť když z fotek vše vypadá nádherně. Ale co když se po vybrání a zaplacení zájezdu dočkáme nepříjemných situací jako posun letu, přidělení jiného hotelu s neodpovídajícím počtem objednaných hvězdiček a dalších dovolenkových kalamit?

1. Pročtěte si smlouvu!

Prvotně nejlépe uděláme, když si pozorně pročteme cestovní smlouvu, ze které plynou naše práva, a zároveň si tak ohlídáme, zda má smlouva všechny náležitosti. V cestovní smlouvě by měla být detailně popsána poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky ubytování. Je-li součástí zájezdu doprava, i ta by měla být detailně popsána – tedy druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku, údaje o trase.

Pokud je v nabídce stravování, neměl by chybět popis jeho způsobu a rozsahu. A jestliže jsou nabídnuty další doplňkové výlety, podmínky účasti musí být také součástí smlouvy – výlety jsou třeba podmíněny počtem osob, které se na ně přihlásí, což ve smlouvě musí být specifikováno.

Foto: Thinkstock

Problémy s ubytováním řešte hned

2. Problém? Jednejte rychle!

„Pokud se stane, že zájezd, hotel, lokalita nebo cokoli dalšího neodpovídá objednanému, tedy tomu, co je sepsáno ve smlouvě a také zaplaceno, tak se vyplatí jednat ihned. Zavolat přidělenému delegátovi, nebo přímo zástupci cestovní kanceláře a tyto nedostatky reklamovat a žádat nápravu. Kontakty, na koho se obrátit, by měla každá cestovní kancelář poskytnout předem. Jedná se většinou o místního zástupce cestovní kanceláře, případně i o místní zastupitelský úřad,“ vysvětluje Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal. Kontakty na osoby, s kterými podobné věci řešit, a návod, jak postupovat v podobných situacích, to všechno by také mělo být součástí cestovní smlouvy.

3. Zajistěte si důkazy! Jak?

Ve smlouvě by nemělo chybět ani doporučení, jakým způsobem má zákazník při nespokojenosti uplatnit vlastní nároky. Když cestovní kancelář poruší své povinnosti, má klient právo hned se proti tomu ohradit. „V každém případě se vyplatí nic nenechat náhodě a vše zdokumentovat pro případné další řešení problému. Například špatný pokoj nebo lokalitu si nafotit, případně místního delegáta rovnou přivést na místo a vše mu ukázat. Tak se dá předejít pozdějším nesrovnalostem,“ doplnil Grubner.

4. Nárok na pravdu? Tři měsíce!

Každá cestovní kancelář odpovídá za porušení závazků, které vyplývají z uzavřené cestovní smlouvy. A to i v případě, pokud jde o služby, které pro cestovní kanceláře zajišťuje subdodavatel. Pokud se tak stane a cestovní kancelář podmínky dané smlouvou poruší, nebo je nedodrží v plném rozsahu, může klient okamžitě odstoupit od smlouvy – a následně vyžadovat po cestovní kanceláři vrácení peněz. Cestovní kancelář je pak povinna vrátit klientovi peníze za zájezd a nemá nárok na jakékoli odstupné. Klient má v takovouto chvíli dokonce i právo na odškodné, pokud by ho vzniklá situace poškozovala.

Pokud cestovní kancelář poruší své povinnosti, musí zákazník svá práva uplatnit u cestovní kanceláře nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu. Jestliže se zájezd neuskutečnil, počítá se lhůta ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Po třech měsících toto právo zaniká.

Foto: Thinkstock

I výlety musíte mít zapsané ve smlouvě

5. A co když zruší let, nebo zájezd?

Pokud je vybraný zájezd zrušen cestovní kanceláří ještě před termínem, má zákazník právo požadovat, aby mu cestovní kancelář poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající tomu původnímu. Když bude klient s novým zájezdem souhlasit, vznikne cestovní smlouva, kde bude zachyceno vše týkající se nového zájezdu. Pokud se změnou souhlasit nebude, může od smlouvy odstoupit. Ve chvíli, kdy cestovní kancelář nemůže nabídnout odpovídající náhradu, je povinna vrátit zákazníkovi zaplacenou částku. „Jestliže je zájezd zrušen méně než dvacet dnů před zahájením zájezdu, je cestovní kancelář povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši deset procent z ceny. Právo na náhradu škody tímto ale rozhodně nezaniká,“ upozorňuje Grubner.

A dojde-li k takzvanému zásahu „vyšší moci“ – například výbuchu sopky, který známe z nedávné doby – kvůli kterému byl zájezd zpožděn, nebo zrušen, a cestovní kancelář podnikla vše, co v této situaci podniknout mohla, může se zprostit odpovědnosti za škodu a povinnosti zaplatit pokutu. Pak nemá povinnost poskytnout klientům náhrady, nebo hradit zvýšené náklady spojené s delším pobytem. Samozřejmě by cestovní kancelář měla klientům poskytovat včasné a úplné informace, a také nabídnout potřebnou pomoc. Nicméně peněz se v této chvíli klient nejspíš nedočká…

Co tedy odborníci na obranu klientů cestovních kanceláří radí? Především si pečlivě přečíst smlouvu a informovat se na všechny podmínky zájezdu, prostudovat i všeobecné obchodní podmínky. A v případě jejich nedodržení ze strany cestovní kanceláře jednat rychle!

Ať je ale ta vaše dovolená plná splněných přání a představ!

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek