Hlavní obsah

Astrolog: Nečekejte lepší zítřky. Připravte se na krizi

Foto: Brian Donovan, Shutterstock.com

Foto: Brian Donovan, Shutterstock.com

Už jen pár dní bude zdobit ranní oblohu kometa Leonard, než navždy zmizí z dohledu pozemšťanů. Poselství, které nám nebeská vlasatice přináší, má ale podle astrologa velmi hořkou příchuť.

Článek

Hvězdného kurýra, který se toulá vesmírem už 35 000, let si všimnul první pozorovatel z planety Země teprve letos. Zprávu, jež nám kometa C/2021 A1 známá též pod jménem Leonard přináší, rozluštil astrolog Jiří Kubík (44). Lepší zítřky ovšem nečekejte, raději se připravte na krizi.

Kometa Leonard má patřit letos k těm nejasnějším na obloze. Její záře však slábne. Můžeme ji zpozorovat alespoň amatérským dalekohledem? 

Z hlediska jasnosti a viditelnosti je předvídání u komet obtížné. Nejlépe by měla být vidět mezi 7. až 12. prosincem na východní obloze před východem Slunce. Pohybuje se přes souhvězdí Pastýře k hlavě Hada. Zde je šance, že by mohla být vidět dokonce pouhým okem.

Takže pokud ji chceme spatřit na vlastní oči, musíme si pořádně přivstat? 

To ano. Do souhvězdí Hada přejde kometa kolem 8. prosince, kdy budou nejlepší podmínky pro její pozorování mezi 5. až 6. hodinou ráno. Nejvyšší jasnosti by měla dosáhnout v den jejího největšího přiblížení k Zemi, tedy 12. prosince. Předpokládá se, že by mohla dosáhnout 4. hvězdné velikosti. V tento den zároveň končí její viditelnost z našich zeměpisných šířek.

Historie se na komety dívá jako na zlá znamení. Jaké tragédie jim podle našich předků můžeme přisuzovat? 

V Babylónii byly komety spojovány s nestabilní vládou a smrtí králů. Negativně na ně nahlíželi také astronomové staré Číny a ve starověkém Řecku a Římě byly spojovány s katastrofami všeho druhu. Podle historika Josepha Flavia předcházela pádu Jeruzaléma (70. n. l.) kometa, která se nad městem objevila jako kopí. Krvavě rudou kometu pozorovali lidé v roce 14 našeho letopočtu při úmrtí římského císaře Octaviana Augusta. Komety prý také ohlásily bitvu u Actia v roce 31 př. n. l. Obecně se jejich vliv odvíjel podle toho, do jakých znamení se objevily. V zemských znameních ohlašovaly sucha, ve vodních deště a záplavy, ve vzdušných vichřice i mor a v ohnivých války.

Foto: Archiv Jiřího Kubíka

Astrologii se Jiří Kubík intenzivně věnuje už od roku 1995. Vytváří i horoskopy na míruFoto: Archiv Jiřího Kubíka

A co taková Halleyova kometa? I tu lze považovat za posla negativních zpráv? 

Například v roce 1066 byla chápána jako předzvěst normandského vpádu do Anglie. Lidé ji mohli tenkrát pozorovat od dubna do června a 13. října zvítězil Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu. V září 1378 se objevila Halleyova kometa o jasnosti 1. hvězdné velikosti, délku chvostu měla zhruba 20 stupňů. Desátého listopadu téhož roku dosáhla přísluní (největší přiblížení ke Slunci) a o devatenáct dní později zemřel Karel IV. Návrat Halleyovy komety roku 1456 je zas spojován se zánikem říše Mayů a dočasným vzestupem Inků.

Máte v rukávu i nějaký příklad z novodobých dějin? 

V únoru roku 1986 procházela Halleyova kometa přísluním. Ten samý měsíc se tehdejší prezident Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov pokusil reformovat stagnující Komunistickou stranu a státní ekonomiku změnami spuštěnými po XXVII. sjezdu KSSS. Šlo o počátek rozpadu Sovětského svazu.

Jak se vlastně komety vyhodnocují?

Jak už bylo řečeno, původně kometa prostě jen ohlašovala špatné zprávy. Postupem času však astrologové začali komety klasifikovat podle hvězdné velikosti, barvy i tvaru. Zkoumali, zdali se kometa objevila na východní či západní obloze, poblíž jaké planety a v jakém znamení zvěrokruhu. Antický matematik a astronom Klaudios Ptolemaios nás nabádá, abychom pozorovali tvar komety a hlavně sledovali, kde se ve znamení zvěrokruhu objeví její jádro. Objevení komety na východě věští podle Ptolemaia rychle se blížící události a na západě takové, které se blíží mnohem pomaleji.

Italský matematik a astronom Gerolamo Cardano z 16. století doporučuje zkoumat 10 hledisek, a to magnitudu (hvězdnou velikost), barvu, místo, tvar kometárního ocasu, formu, dobu trvání, polohu kometárního ocasu, pohyb po obloze, vzdálení od slunce a v kterém nebeském domě se ukazují.

Foto: janush, Shutterstock.com

Kometa C/2021 A1 neboli též Leonard má zelenou barvu. Ta symbolizuje naději, ale pozitivní zprávy stejně nepřinášíFoto: janush, Shutterstock.com

Vraťme se ke kometě Leonard. Údajně má totiž přinést naději. Je na tom něco pravdy? 

Jedním z kritérií pro hodnocení komety je její barva. Zde je světle zelená, což je signatura Venuše – tradičně chápaná jako malé dobro. Sama o sobě není úplně nositelem špatných zpráv a ani její tvar není negativní. Nicméně je v konjunkci se Saturnem, tedy planetou nazývanou velkým zlem. Kometa poblíž Saturnu je spojována s neúrodou, obecně hmotnou nouzí. Navíc je ve vzdušném znamení, což bylo spojováno s morem a nákazami obecně. Zároveň je v kvadratuře na Uran, což často souvisí s revolučními tendencemi ve společnosti. Pokud tedy máme hledat pozitivní význam, tak situace donutí stát fungovat efektivněji, pod tlakem mohou přijít reformy, i to si lze se Saturnem spojit. Nicméně snadnost a lehkost Saturn nikdy nepřináší.

Když jsme spolu mluvili po telefonu, říkal jste, že špatné zprávy má kometa Leonard hlavně pro Německo. Proč? Na co se tedy mají naši sousedé připravit?

Jedním z kritérií pro hodnocení komety je umístění jejího perihélia ve znamení zvěrokruhu. U komety Leonard nastane 3. ledna 2022 ve vzdálenosti 0,615 AU (92 milionů km) od Slunce. To nyní padne zhruba do poloviny znamení Vodnáře, které je mimo jiné spojováno s Německem. Ascendent horoskopu Německa leží v těchto místech zvěrokruhu. Stačí se podívat na počínání nové vlády v Německu usilující o federalizaci EU či prosazování Green Dealu v situaci, kdy je Německo minimálně energeticky soběstačné. Tyto samy o sobě sebedestruktivní tendence přicházejí v rozjíždějící se ekonomické krizi. S Vodnářem je spojovaná také Moskva. Proto jsem se díval do horoskopu Ruska, i zde je vidět opozice komety na Saturn a kvadratury na Slunce a Merkur.

Co to znamená? 

Těžké časy. A rovněž to předznamenává politický otřes v zemi. Není náhoda, že se momentálně v médiích objevují zprávy o napětí na hranicích Ruska a Ukrajiny. V Rusku za rok zemřelo nejvíce lidí od druhé světové války a situace s covid-19 je tam dramatická. To otřásá důvěrou ve vládu a nebylo by překvapením, kdyby došlo k pokusu přenést pozornost lidu k vnějšímu nepříteli.

Foto: Archiv Jiřího Kubíka

Na horoskop Německa a Ruska má kometa Leonard nepříznivý vliv Foto: Archiv Jiřího Kubíka

Určitě ale existují nějaká kosmická tělesa, která přinášejí štěstí. Nejsou nějaké na obzoru? 

V astrologii nosí štěstí Jupiter a Venuše, tedy velké a malé dobro. Existují také skvělé stálice jako Spica, Regulus, Fomalhaut, jejichž obsazení přináší štěstí. Když jste se na mě poprvé v březnu 2020 obrátila s žádostí o první rozhovor, odhadoval jsem, že epidemiologická krize bude nakonec především krizí ekonomickou a mocenskou, a toto období odezní někdy po roce 2027. Ale i bez astrologie je zřejmé, že optimistické časy úplně nepřichází.

Minulý rok jsme sledovali Neowise, letos kometu jménem Leonard. Je mezi nimi z pohledu astrologie nějaký rozdíl?

Kometa Neowise byla významnější. Souvisela s masivní zimní a jarní covidovou krizí. Covidová krize se nakonec podepsala na nezvolení Donalda Trumpa, ale lze ji spojit i s dočasným pádem Andreje Babiše. Svým způsobem zafungovala klasicky jako posel špatných zpráv pro stávající vládce. Perihélium měla na samém konci znamení Blíženců, což je vzdušné znamení, která se, jak už víte, spojovala s morem.

Covid-19 zřejmě ani podle hvězd jen tak nevymizí? 

Epidemiologové se vyjadřují tak, že nevymizí, nicméně zažíváme poslední vlnu. Populace si na vir postupně zvykne díky očkování a promoření. Hraje se o to, aby nedocházelo k zahlcování nemocnic a převládly mutace, které se chovají jako běžná respirační onemocnění. Nejhorší konstelace fungovaly mezi srpnem 2020 a únorem 2021. Pak přišel na začátku března lockdown a epidemie začala velmi pozvolna klesat. Astrologové vědí, že od listopadu 2021 zhruba do 10. 1. 2022 ještě funguje Neptun kvadratura Mars, která je po celou dobu epidemie přítomná. Po tomto datu by energie epidemie měla slábnout. Jestli bude dobrý únor či březen, to si tvrdit netroufám.

Foto: Bildagentur Zoonar GmbH, Shutterstock.com

Lidé vnímali nebeské vlasatice jako předzvěst zlých časů. Jejich vyhodnocování se sice posunulo mnohem dál, ale ani tentokrát to nevypadá, že Leonard nese štěstí Foto: Bildagentur Zoonar GmbH, Shutterstock.com

Tak konečně něco trochu pozitivního… 

Ovšem co se týká ekonomiky, tam se krize teprve rozjíždí. Vlády reagovaly na lockdowny masivním zadlužováním, což rozjelo inflační spirálu. Ekonomové varovali před efektem tzv. vrtulníkových peněz a ten nastal. Lockdowny narušily řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů, a to vyvolalo větší problémy. Rostou ceny v průmyslu, což se se zpožděním projeví ve spotřebitelských cenách. Již nyní pozorujeme nárůst cen nemovitostí a třeba osobních automobilů. ČNB prudce zvýšila úrokové sazby ve snaze bojovat s inflací, čímž mohla některým firmám přidat další šok. V roce 2022 se již negativní ekonomické faktory začnou v ČR projevovat více a naplno pak od podzimu. Začátek hlubší ekonomické krize přichází zhruba v roce 2023. Ta by měla trvat několik let.

A kdy skončí? 

Odhaduji, že někdy okolo roku 2028.

Lepší zítřky nás v nejbližší době tedy nečekají? 

Aktuálně je opravdu neočekávám. Pokud jsem na současnou krizi covidu–19 jako astrolog nahlížel s obavami, tak především jako na spouštěč hlubší hospodářské krize. A k tomu bohužel došlo. Asi každý soudný člověk dnes počítá s příchodem ekonomického poklesu a nějakým způsobem se na něj připravuje. Pravda je taková, že hlubší problémy se ukážou v letech 2025 až 2027, na horoskop státu fungují konstelace napovídající na krizi. Okolo roku 2030 pak na horoskop státu působí konstelace obdobné těm z let 1946 až 1948. Historie se nikdy zcela neopakuje, nicméně přišel zjevný ekonomický impuls, který na několik let způsobí ekonomickou stagnaci, a to vždy v historii přináší nespokojenost lidu a revoluční tendence.

Reklama

Související témata: