Hlavní obsah

Jak zvládnout ztrátu zaměstnání

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Projděte krizí bez nesnází

29. 4. 2009

Slova finanční krize a její důsledky se staly nejdiskutovanějším tématem v oblasti ekonomiky posledních měsíců. Jsme zásobováni katastrofickými scénáři o dalším vývoji naší ekonomické situace a důsledcích pro společnost. Mnoho lidí již přišlo a další přijdou o práci. Jak se s tím vyrovnat?

Článek

Časopis Uzlíček

Strmě vzrůstající nezaměstnanost je nepochybná. Vláda připravuje balíčky krizových opatření, ale v našem sociálním systému se toho zatím příliš nezměnilo. Jaké možnosti tedy naše sociální síť nabízí lidem, kteří přišli o práci či jim propuštění z práce hrozí?

1. Navštivte úřad práce

V případě ztráty zaměstnání je vhodné, aby první cesta nezaměstnaného vedla na úřad práce, který je pro něj místně příslušný. Místní příslušnost se řídí trvalým bydlištěm nezaměstnaného. I pokud nezaměstnaný obdržel v práci odstupné, tato skutečnost nebrání jeho evidenci na úřadu práce a nevylučuje jeho nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na úřadu práce si nezaměstnaný požádá o zprostředkování zaměstnání a stane se tak uchazečem o zaměstnání. Současně si zde může požádat také o přiznání podpory v nezaměstnanosti. Pro získání podpory je třeba splnit zákonné podmínky, zejména potřebnou délku účasti na důchodovém pojištění v délce minimálně 12 měsíců v posledních 3 letech.

Výpočet podpory u zaměstnanců: Výše podpory je vypočítávána z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání.

Výpočet podpory u OSVČ: Výše podpory je vypočítávána z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

Výpočet podpory u osob, které procházejí rekvalifikací: V případě, že se rozhodnete v rámci svého budoucího lepšího uplatnění na trhu práce pro využití některého z rekvalifikačních kurzů, které úřady práce nabízejí, budete mít, v případě, že budete splňovat dané podmínky, nárok na podporu ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku z vašeho vyměřovacího základu. Na zvýšenou podporu v nezaměstnanosti budete mít nárok po celou dobu trvání rekvalifikačního kurzu.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Sledujte nabídky úřadu práce

Výše podpory není neomezená

I podpora v nezaměstnanosti má ale své hranice, tedy konkrétněji její výše. Z padesátitisícového platu tedy nedostanete měsíční podporu v desetitisícových částkách, ale dostanete se na maximální hranici, která v roce 2009 činí 13 307 korun. V případě, že se rozhodnete pro vykonávání rekvalifikace, může to být maximálně 14 913 korun.

Podpora v nezaměstnanosti je poskytována

  • 5 měsíců u občanů do 50 let
  • 8 měsíců u občanů starších 50 let
  • 11 měsíců u občanů starších 55 let.

Výše podpory činí:

  • v prvních dvou měsících 65 %
  • další 2 měsíce 50 %
  • po zbývající dobu 45 %.
ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek