Hlavní obsah

Kvíz: Co víte o svatém Václavovi, kterého oslavujeme (nejen) státním svátkem?

Foto: Vitaly Goncharov, Shutterstock.com

Foto: Vitaly Goncharov, Shutterstock.com

Víte, proč je svátek svatého Václava i státním svátkem a Dnem české státnosti? Proč se kníže Václav stal uctívaným panovníkem, jehož památku si dodnes i tímto dnem připomínáme?

Článek

Kníže Václav byl český panovník a světec, o jehož životě a smrti nevíme spolehlivě tolik, kolik bychom rádi. Vše, co se o něm dochovalo, je již zřejmě dost přikrášleno a umožňuje několik výkladů, ale základ je nepopiratelný: byl zásadní osobou, která se zasloužila o zachování suverenity českého státu.

Co se ví o knížeti Václavovi?

Václav byl synem knížete Vratislava z rodu Přemyslovců a jeho manželky Drahomíry. Narodil se kolem roku 907 na Stochově, přesnější údaje nejsou k dispozici. Ví se ale, že ho z valné části vychovávala na hradě Budeč jeho babička Ludmila, která také nese označení svatá. Asi to tedy byla ona, kdo mu vštípil zbožnost, snahu pomáhat lidem i své vlasti. A právě to ho proslavilo a udělalo z něj uctívaného a milovaného panovníka, který vedl velmi spořádaný život, nechal stavět chrámy a vůbec se choval vzorně. Mnich Kristián o něm podle legendy napsal: „Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely.“

Dokonce se prý kolem něj děly i zázraky. Podle legend se mu měl na čele nebo vedle něj objevovat zářící zlatý kříž a zjevovat se dva andělé. Není divu, že se nepřátelé vzdávali a císař Jindřich mu místo napomenutí otevřel svoji pokladnu.

Bohužel žádný zázrak mu nepomohl 28. září roku 935, kdy ho prý nechal zabít jeho mladší bratr Boleslav I. Důvodem prý byla snaha přebrat vládu. Mělo se tak stát právě roku 935 v Boleslavi a pomáhat mu měla jeho družina.

Tolik oficiální a nejznámější verze. Pravdou ale je, že se dlouho vedly spory nejen o to, zda se tento čin stal opravdu v roce 935, nebo už 929, jak naznačoval starší výklad. Mluvilo se i o tom, že nemuselo jít ani o vraždu, ale spíš nešťastnou náhodu. Jak to bylo doopravdy, to se bohužel už asi nedozvíme. Vy se ale díky našemu kvízu můžete dozvědět zcela přesně, kolik o této výjimečné osobnosti českých dějin víte.

1. Vzpomněli byste si, na jakém místě měl být kníže Václav zabit?
2. Který známý chrám stojí právě díky Václavovi?
3. Svatý Václav se měl ale proslavit i založením zásadní tradice u nás. Víte, o co šlo?
4. Na jaké minci najdete svatého Václava?
5. Která socha svatého Václava je nejznámější?
6. Staré pověsti říkají, že až bude české zemi nejhůře, vstane vojsko a vyjede na pomoc, právě v čele se svatým Václavem. Odkud mají vyjet?
7. Odkdy se 28. září slaví jako státní svátek a Den české státnosti?
8. Velkou událostí konanou v den státního svátku je pravidelná Národní svatováclavská pouť. Kde se koná?
9. Kde leží ostatky svatého Václava?
10. Svatý Václav je možná překvapivě patronem jedné tradiční profese. Věděli byste které?

Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.

Reklama