Hlavní obsah

Konec studu aneb Prokoktejte se k logopedovi!

Foto: thinkstock

Neváhejte dlouho a jděte se poradit s klinickým logopedem! Je to profesionál a může vám v některých případech od vašeho letitého trápení i velmi rychle pomoci

V dospělosti k logopedovi? Ano! A nejen, když vás trápí špatná výslovnost nebo koktáte. Možná vás překvapí, že logopedie řeší daleko více zdravotních problémů než jen tyto dvě vady. Zjistili jsme jaké!

Článek

Nečekejte, že se váš problém s řečí „sám“ zlepší, a vydejte se za klinickým logopedem. „Určitě doporučuji překonat případný stud, vždyť samotná vada může způsobit i psychické problémy,“ nabádá psycholožka Mgr. Jana Růžičková z psychologické ambulance v Praze.

Kdy vám pomůže

Klinická logopedie se zabývá diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti. Do oblasti jejího působení patří lidé s vadami nebo poruchami řeči, sluchu, hlasu a příjmu potravy. Co byste měli vědět?

Klinický logoped není lékař, jde však o vysokoškolsky vzdělaného odborníka pracujícího ve zdravotnictví. Velmi často spolupracuje s lékaři různých oborů – foniatrie, ORL, neurologie, interna, geriatrie, ale i s nelékaři – psychology, fyzioterapeuty, ergoterapeuty. A přestože lze obecně říci, že některé vady se mohou odstranit nebo zmírnit za několik měsíců a jiné za mnohem delší dobu, vždycky záleží na konkrétním případu.

Vady vzniklé v dospělosti

Kromě vad, s nimiž se narodíte, existují rovněž poruchy vzniklé v dospívání nebo v dospělosti. A jejich příčin může být mnoho. Nejčastěji jde o:

  • onemocnění mozku (cévní mozková příhoda, mozkové nádory, záněty mozkové tkáně a mozkových blan),
  • degenerativní choroby (demence, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba),
  • různá svalová onemocnění (například svalová dystrofie),
  • operace mozku nebo zákroku v oblasti hlavy a krku (často nádory hrtanu, štítné žlázy),
  • ztráty sluchu z jakékoli příčiny, kdy se dotyčnému voperoval kochleární implantát.

U těchto těžkých obtíží nelze vždy komunikační dovednosti plně obnovit, cílem terapie je zlepšení stavu a zpomalování progrese obtíží. Terapie mnohdy probíhá několik let.

Foto: thinkstock

Náprava řečové poruchy jistě každému zvedne sebevědomí

Afázie? Žádný med!

Mezi nejčastější diagnózy, které klinický logoped řeší u dospělých, patří afázie a dysartrie. Když dojde k porušení mozkové tkáně, ať už po „mrtvičce“, úrazu nebo operaci, a výsledkem je poškození řeči v nejširším slova smyslu, bavíme se o afázii. „Podle místa a rozsahu poškození mozku se projevuje různě. Od nejlehčích forem, kdy si člověk nemůže vzpomenout na jednotlivá slova, až po absolutní ztrátu schopnosti komunikovat – nemluví, případně jen opakuje slabiky a některá automatizovaná slova, nerozumí, nečte, nepíše a tak dále,“ vysvětluje Mgr. Jitka Mercelová z Foniatrické kliniky VFN v Praze. Logopedická péče se liší podle postižení konkrétního člověka, mimo jiné mohou pomoci třeba i texty písniček, ukazování a pojmenování předmětů, fotografií…

Foto: thinkstock

Odnaučit se špatný návyk někdy připomíná výuku úplně nové řeči

Dysartrie

I v tomto případě došlo k porušení mozkové tkáně (onemocněním, úrazem, operací…), ale podstata této nemoci je k lidem milosrdnější. „Pacient s dysartrií rozumí, čte, píše i počítá, ovšem řečový projev je pro něj namáhavý a pro okolí těžko srozumitelný až nesrozumitelný. Opět podle místa a rozsahu poškození je obraz řečových obtíží jiný. Klinický logoped se zaměřuje na podporu správného dýchání, tvoření hlasu a hlasové rezonance, také na obnovení hybnosti mluvidel (mimických svalů, jazyka, rtů) a na výslovnost jednotlivých hlásek. Rovněž pracuje s melodií a rytmem řeči,“ vysvětluje Jitka Mercelová.

Záludná dysfagie

Afázii a především dysartrii může provázet porucha polykání zvaná dysfagie, která vzniká i z jiných příčin, třeba po operacích hlavy a krku. O co jde? O obtíže v různých fázích polykání – zpracování sousta, vyvolání polknutí, v posunu sousta do jícnu, často v proniknutí potravy do dýchacích cest a následném kašlání. Terapie se pak zaměřuje na obnovení hybnosti i citlivosti mluvidel, posilování příslušných svalů, nácvik správného postupu polykání, volbu vhodné polohy při polykání i stavy.

Tip redakce: Nemáte ani tak problém s koktáním, ale často vám tluče srdce, a nevíte proč? Nahlédněte do článku sem, možná v něm najdete odpovědi. A pro, koho trápí bolesti zad, máme cviky, které vás jich zbaví!

Trápí vás nebo někoho blízkého některý z jmenovaných problémů? Tak neztrácejte čas a vyhledejte pomoc odborníka!

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek