Hlavní obsah

5 věcí, které jste nevěděli o svém mozku

Foto: Max4e Photo, Shutterstock.com

Foto: Max4e Photo, Shutterstock.com

Řídí celé tělo, ukládá vzpomínky a emoce. Filozofové navíc po celá staletí věří, že se v něm ukrývá i duše. Jak lidský mozek funguje a co jste o něm možná nevěděli?

Článek

Hlavním orgánem lidského nervového systému je mozek. Řídí většinu aktivit, zpracovává informace a je sídlem emocí a poznávacích funkcí. „Mozek je jedním z nejvíce fascinujících orgánů lidského těla. Navzdory značnému množství poznatků o jeho anatomii a funkci zůstává jeho fungování stále zahaleno jistou rouškou tajemství,“ říká profesor Jan Plzák, předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Co všechno už o mozku vědci vědí?

1. Váží něco přes jeden kilogram

Studie naznačují, že dospělý mužský mozek váží v průměru asi 1 336 gramů, zatímco dospělý ženský orgán kolem 1 198 gramů: u obou pohlaví to znamená asi dvě procenta celkové hmotnosti. Co se rozměrů týče, tak větší mozek než člověk má třeba velryba.

Ze všech živočichů má ale právě člověk v mozku nejvíc neuronů, tedy buněk, které přenášejí informace pomocí elektrických a chemických signálů. Lidský jedinec jich má asi 86 miliard. Proto neznamená rozdíl ve velikosti mozku u pohlaví rozdíl ve funkci ani schopnostech: závisejí na množství neuronů, a to je shodné.

Foto: sun ok, Shutterstock.com

Sídlo vzpomínek, emocí a možná i duše? I přes neustálá bádání toho vědci o mozku stále hodně nevědíFoto: sun ok, Shutterstock.com

2. Neumí ukládat energii do zásoby

I když zabírá jen dvě procenta tělesné hmotnosti, spotřebuje mozek až 20 procent celkového energetického příjmu. Energii bere z glukózy, a protože ji mozek neumí ukládat do zásoby, vyžaduje její neustálý přísun a také ho okamžitě vyčerpá. Na co potřebuje tolik paliva? Na udržování myšlenkových a tělesných procesů a dobrého stavu mozkových buněk a také na shromažďování a zpracovávání informací. Nízká hladina cukru v krvi (= hypoglykemie) tedy znamená nepohodu pro mozek, úzkosti a zmatenost.

3. Využívá víc než jen 10 procent kapacity

Také jste slyšeli, že člověk využívá jen desetinu celkové kapacity mozku? Za rozšířením tohoto mýtu je jeden z prvních psychologů William James (1842–1910), který vyjádřil přesvědčení, že lidé rozvedou jen 10 procent svých mentálních schopností. K upevnění chybného přesvědčení přispěly pokusy neurovědce Wildera Penfielda (1891–1976), který při elektrické stimulaci různých částí mozku zjistil, že u některých to nevede k žádným vnějším projevům.

Dnes už se ale ví, že každá mozková buňka plní spolu s ostatními nějaký úkol a nejnovější vědecké poznatky teorii deseti procent nepodporují. Ba naopak: mozek je aktivní i ve spánku a i na procenta hodně malé poškození mozku (při operacích či nehodách) velice významně ovlivňuje život nemocného. Kdyby člověk 90 procent mozkové kapacity nevyužíval, poškození by nemohlo mít takové následky!

Foto: Beauty Stock, Shutterstock.com

Mozek pracuje neustále, dokonce i když spíteFoto: Beauty Stock, Shutterstock.com

4. Dospělý vytvoří až 700 neuronů denně

Vlivem stárnutí ubývají neurony a zmenšují se části mozku, které regulují poznávací procesy. Donedávna se tvrdilo, že v dospělosti se už nové neurony netvoří. Nejnovější studie ale přinášejí mnohem optimističtější poznatky: podle nich dokáže dospělý člověk vytvořit až 700 nových neuronů denně. Pomáhají s tím aktivity zaměřené na řešení úkolů, jako je luštění křížovek, sudoku, skládání puzzle, hraní her či on-line kognitivní trénink.

„Když budete mozek pravidelně trénovat, můžete tím bojovat proti účinku Alzheimerovy choroby i jiných typů demencí, což je v dnešní době při zvyšujícímu se výskytu těchto chorob velice žádoucí. Můžete se začít učit nový jazyk nebo si najít jinou aktivitu, která vás bude zajímat,“ potvrzuje Iva Coelho, koordinátorka projektu Alice Help, který pomáhá lidem s demencí.

5. Vnímání reality je jako halucinace

Velké tajemství lidského mozku souvisí s vědomím a vnímáním reality. Fungování vědomí fascinuje vědce i filozofy odpradávna, a přestože se pomalu přibližují k jeho pochopení, stále je to záhada. Britští výzkumníci nově popisují vnímání jako řízenou halucinaci, kterou mozek vytváří, aby dal tomu, co se kolem něj děje, smysl. Podle nich je vnímat, tedy přijít na to, co se děje okolo, proces informovaného hádání. Mozek kombinuje smyslové signály s předchozími zkušenostmi a očekáváními a na jejich základě odhadne, co asi mohlo vjem způsobit.

Máte mužský, nebo ženský mozek? Otestujte se! Udělejte si kvíz a hned budete vědět, na čem jste.

Reklama