Hlavní obsah

Je vaše dítě koordinátor, nebo expert? Odhalte typ psychiky vás i vašeho dítěte a uleví se vám

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Proč jsou některé děti poslušné a jiné ne? Proč některé působí hyperaktivně a jiné naopak zpomaleně? Proč někomu trvá splnění úkolu dlouho, ale je vždy precizní, a druhý hlavně chrlí nápady, ale dát tomu tečku neumí? Je to způsobené rozdílnými psychikami, talenty a potřebami. Když je odhalíte, velmi se vám uleví.

Článek

Máte pocit, že je vaše dítě neposedné, hyperaktivní a neustále něco vymýšlí, zatímco vy byste si přáli, aby si v klidu sedlo, učilo se a v budoucnu bylo oceněno. Není porouchané a nevyměnili vám ho. Jen má jiný typ psychiky než vy. A když jej pochopíte, když pochopíte samy sebe, velmi to pomůže vašemu vztahu a přispějete ke zdravému rozvoji mladé generace. Protože ženy hýbou evolucí!

Více o tom během našeho povídání řekla Inga Phoenix Kokalevská, mentorka v oblasti vzdělávání a zakladatelka společnosti Generation Φ, která se zabývá inovativními metodikami v oblasti vzdělávaní jednotlivců, týmů a firem se zaměřením na sociální dovednosti: schopnost poznat sebe a svou sociální roli, specifické talenty a dovednosti, identifikovat svoji přidanou hodnotu pro společnost a tak podobně. V současné době přichází Generation Φ s novým vzdělávacím produktem, a to akademií zaměřenou na rodinu jakožto nejmenší buňku společnosti a na ženy, které hrají v rámci rodiny klíčovou roli. V čem je role žen tak zásadní a jaké nejčastější typy psychiky u dětí (ale potažmo i ve společnosti) najdeme a jak k nim přistupovat, aby byly naplněny jejich potřeby?

Proč je podle vás právě role žen a jejich vzdělávání tak zásadní?

Rodina je základní buňka společnosti a má hlavní vliv na rozvoj psychiky každého člověka. Je startovním zázemím pro naši životní cestu. A proč ženy? Ve zkratce: žena hýbe evolucí lidstva. Což nevychází z našeho názoru, ale je odrazem fungování přírody. Jak se to děje? Dvěma způsoby. Žena vychovává mladou generaci. Ač rodiny fungují jako celek, máma má největší vliv na rozvoj psychiky jedince, dává pocit bezpečí a jistoty a ovlivňuje, jakým směrem se budou vyvíjet vrozené vlastnosti a talenty dítěte, jak budou naplňovány jeho potřeby.

Žena má zároveň přímý vliv na realizaci přirozené sociální role svého muže. Na základě svých vrozených potřeb k sobě přitahuje určitý typ muže a ten z lásky k ní vědomě i nevědomě pomáhá tyto potřeby naplňovat. Udává tak specifický směr rozvoje svého muže i celé rodiny. Příroda je moudrá, a pokud jí budeme naslouchat, nespleteme se v hledání toho správného partnera pro pevný rodinný svazek.

Žena udává směr rozvoje svého muže i celé rodiny

Ač to zní idylicky, mnoho žen určitě nemá pocit, že by muž žil jen pro ně a jejich potřeby. Stejně jako mnozí muži mohou mít pocit, že jsou jen zdroj peněz…

Příčinou těchto situací je nepochopení svých rolí, skutečných potřeb a společné cesty, vnímáme často partnera skrz sebe a nevidíme krásu v odlišnostech. Základem je symbióza a pochopení přirozených odlišností, které z rodiny tvoří pevný celek a ukazuje dítěti v každém z rodičů jiné role a rozvíjí jiné talenty. Platí, že pokud se pár takto dohodne, pak v určitém období žena věnuje čas hlavně péči o děti a muž zajišťuje pro rodinu pocit bezpečí a jistoty.

A dělá-li jeden pro vztah víc než druhý?

Pak to pramení z nepochopení skutečného potenciálu obou partnerů. Dva lidé by se spolu měli stávat ještě silnějším celkem, vzájemně se doplňovat. A když dojde k vzájemnému pochopení, párům se může velmi ulevit a začínají se realizovat na jiné úrovni, k oboustranné spokojenosti.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Pochopit, proč se v rodině každý chová jinak, je základ zdravého fungování.Foto: fizkes, Shutterstock.com

V rámci vašeho nového programu se zaměřujete na ženy v roli matky. O co přesně jde?

Naše série tréninků vedou ženy a obecně rodiče k sebepoznání a schopnosti identifikovat specifika psychiky svého dítěte, typů psychiky je celkově osm a jen zřídka se lidé rodí jako čisté typy. Nezrcadlit se v dětech, ale také nepotlačovat své vlastní potřeby a následně najít vědomý postup, jak efektivně reagovat. Dochází i k pochopení příčin odlišných postojů a jejich následných projevů ve vztahu s vlastními rodiči, jak v dětství, tak nyní v dospělosti. Naše tělo a psychika jsou propojené, naše psychické potřeby mají odraz v našich tělesných projevech. Problém nastává ve chvíli, kdy rodiče vidí dítě skrz vlastní psychologické potřeby, hodnoty a vlastnosti, které můžou být odlišné od potřeb a talentů jejich potomka.

Jak tedy poznat, jaké moje dítě je a co potřebuje?

Hodně zjednodušeně a pro rámec tohoto rozhovoru popíšeme dva nejčastěji ve společnosti se vyskytující typy, jedněm říkejme koordinátoři a druhým experti. Koordinátor je řízen potřebou být na vrcholu sociální hierarchie a dominovat. Je ambiciózní, má rychlé reakce a proaktivně začíná úkoly. Expert je přirozeným opakem, je pomalejší, pečlivý, rozvážnější, má rigidnější psychiku, dokončuje úkoly. Chce být nejlepší v oboru, je to expert ve své oblasti.

Jaké je tedy dítě s psychikou koordinátora?

Aktivní, rychlé. Jako dítě často říká dej, dej, moje, moje - a myslí tím chci, ale nedostávám. Je to koordinátor, organizátor, vymýšlí, inovuje a deleguje. Nechce sedět a analyzovat, má logické myšlení a chce rychlé výsledky. Má přirozený talent lídra.

Jeho citlivá část těla je kůže, má rád pohlazení, dotyky, a když se jeho vlastnosti naplno nerealizují, může mít kožní problémy. Rád běhá, sportuje, drží diety pro udržení kondice a zdravého životního stylu. Protože v jeho vnímání čas jsou peníze, je to člověk dochvilný a očekává to i od ostatních.

Jak ke koordinátorovi přistupovat?

Je třeba pochopit, že je to dítě svižné a iniciativní, neumí sedět na jednom místě. Avšak to nutně neznamená, že je hyperaktivní a že je třeba jej usměrňovat, jen je třeba dát jeho energii produktivní směr. Není tu proto, aby dokončoval, ale aby započal akci. Je třeba dávat mu nové cíle a motivovat odměnou, jde se s ním domluvit. Když je správně vedený, nestrádá, stimuluje ho to. Cítí, že má řád a disciplínu, a pak je výkonnější. Sedí mu dynamické kolektivní sporty nebo třeba kroužek Lega, kde bude rozvíjet inženýrské myšlení.

Foto: matimix, Shutterstock.com

Koordinátorovy rychlé nohy se osvědčí třeba ve fotbale, má to rychlost a dynamiku.Foto: matimix, Shutterstock.com

V čem se koordinátor nejlépe realizuje, co je jeho ideální povolání?

Neustále potřebuje šplhat v hierarchii. Uplatní se jako manažer, podnikatel, diplomat. Ale i v showbyznysu. Jako inženýr bude hledat nová a efektivnější řešení. Kariéra je pro něj důležitější než sociální uznání.

A pojďme k dítěti s psychikou experta. Jak se pozná?

Může být vnímán jako pomalý, ale ve skutečnosti je důsledný, systematický, s analytickým typem myšlení. Když dostane úkol, nejdřív dělá analýzu, potřebuje přijít na to, v čem je problém, a opravit ho. A je mu vlastní věci dokončovat. Těžko se sám rozhoduje, uznává názor expertů a certifikáty kvality. Nemá svižné nožky, ale spíš zlaté ručičky.

Jak k expertovi přistupovat?

Je poslušný, ale nesmíte ho vyrušovat od úkolu, popohánět, tlačit na něj. Je třeba s ním čas plánovat, jinak se „zabejčí“. Je pro něj velmi důležitý akt dokončení (i v rámci defekace, takže nestrhávat z nočníku), jinak hrozí trauma, může se rozvinout agrese fyzická i verbální, dojít ke koktání. Chce se učit, chce být nejlepší, rád čte, proto je dobré zadávat mu úkoly a chválit za jejich splnění. Velmi rád pomáhá, po pochvale se rozsvítí.

V jakém povolání bude expert nejlepší, nejspokojenější?

Jsou to učitelé, vědci, experti v různých oblastech, řemeslníci, kteří skvěle ovládají své řemeslo, manuální a kreativní činnosti.

Jaké je vaše dítě?

  • Koordinátor

Jak se pozná . Vymýšlí, inovuje a deleguje. Může působit až sobecky (já já, moje moje). Má přirozený talent vést ostatní. Potřebuje dotyky a při stresu může mít vyrážku na kůži.

Jak k němu přistupovat. Dávat mu stále nové cíle a motivovat odměnou. Má rád řád a disciplínu. Sedí mu kolektivní sporty.

  • Expert

Jak se pozná . Má pomalejší, analytické myšlení. Je mu vlastní věci dokončovat. Těžko se sám rozhoduje, uznává autoritu a celkem ochotně se jí podřizuje.

Jak k němu přistupovat . Při hře nebo práci ho nevyrušujte a nepopohánějte. Je pro něj velmi důležitý akt dokončení. Rád pomáhá a je za to pochválen.

Reklama